Още за ННС

Ефективен ли е този подход?

Резултатите от няколко неотдавнашни проучвания показват, че ННС е много ефективен за подобряване на поведението при голям процент от младите хора, за намаляване на чувството на безпомощност на родителите и за повишаване на увереността им, както и за постигане на по-спокойна атмосфера в семейството.

Как работи ННС?

Противопоставянето на насилието се осъществява стъпка по стъпка, като се основава на преживяванията на родителите по време на процеса, подкрепата, която те получават, и растящата им увереност. Не включваме сина или дъщерята с агресивно и опасно поведение в каквито и да е разговори за причините за яда им и загубата на самообладание. Действието замества разговорите. Разговорите са сведени до минимум и се състоят предимно от кратки съобщения или декларации, които се използват, за да се обясни какви действия са предприети от родителите и защо. Родителите не се опитват да “стигнат” до детето си – това вече е правено много пъти без никакъв успех. Въпреки това, опит за контакт може да бъде предприет в подходящото време и място – когато детето вече не е толкова активно и не манипулира околната си среда по вредни начини и когато вече не е саморазрушително.

Има четири области, в които родителите, получавайки нужната подкрепа, стават активни:

Де-ескалиране

Родителите разработват стратегии за справяне с риска, без да участват в безмислени борби за власт. Те се учат как да се контролират и вече не се мотивират от собствените си безполезни вярвания (трябва незабавно да поема контрола над дъщеря ми; Той трябва да разбере каква всъщност е ситуацията…), водени от гняв.

Нарушаване на табутата

След месеци или години предпазливо поведение и усещането, че трябва да се подадат на исканията на детето си, ако искат да запазят мира в семейството си, родителите се научават как стратегически да разрушат правилата, които детето им е създало в семейството. Родителите получават подкрепа, която им помага да преодолеят склонността си да избягват каквито и да е действия, поради чувство на страх или срам.

Предприемане на ненасилствени действия

Наказанията вече не вършат работа и родителите напомнят за присъствието си чрез внимателно планирани действия в рамките на дома и във външната среда. Това е особено важно, когато родителите трябва да действат в отговор на агресивни инциденти и за да защитят себе си и другите си деца, те да развият  „спирачен механизъм“ срещу по-нататъшни деструктивни действия.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.