Работа със сянката®

Усъвършенствана Енергийна Осихология
Сертификационна програма по Усъвършенствана Енергийна Психология®
16.06.2022
Интегративно дишане®
13.06.2024

Работа със сянката®

Дни и време на провеждане
Дата - 01/09/2016 - 04/09/2016
Целодневен


КАКВО Е ТОВА – „СЯНКА“

Терминът „сянка“, е използван за първи път от Карл Г. Юнг, за да опише потиснатите или отхвърлени части на Аза. Робърт Блай популяризира идеята за сянката в A Little Book on the Human Shadow („Малка книжка за човешката сянка“). Блай твърди, че всеки от нас е роден с „360-градусова личност“ – т.е. като деца, ние сме били способни да изразяваме човешката си природа, в пълния й спектър, без да я коригираме или цензурираме. С порастването обаче, ние сме се научили, че определени части от тази „360-градусова личност“ са неприемливи за хората около нас. Може би са ни карали да се срамуваме, че плачем, или са ни наказвали, че се гневим, може би са ни се присмивали, че искаме внимание или че се гордеем със себе си и поради всичко това, сме се научили да потискаме онези аспекти от себе си, заради които не са ни приемали и са ни наранявали. Според Блай, това е процес, при който ние сякаш изхвърляме качествата си, които не са били приети от другите и заради които сме били наранявани, и ги натъпкваме в един огромен чувал, който влачим на гърба си, през целият си живот. В контекста на метода „Работа със Сянката®“, ние дефинираме като „сенки“, онези части от себе си, които сме натъпкали в този чувал. Те могат да бъдат „позитивни“ или „негативни“. Нашите сенки са всички онези части, които сме откъснали, потиснали или отрекли – онези аспекти на интегралната ни личност, които се страхуваме да покажем. Това е един естествен процес на развитието на съзнанието и всеки от нас има такъв чувал, в който е натъпкал и носи своите си сенки и дори в определени моменти на развитието ни, този чувал е в някаква степен полезен, но когато в един момент от живота ни, този чувал ни натежи вече толкова много, че започнем да вървим влачейки краката си под тази тежестта му, и когато това все повече и повече ни пречи да бъдем тези, каквито наистина искаме да бъдем, е време този чувал да бъде отворен. Време е да намерим едно защитено пространство, където да е възможно да надзърнем в този чувал, за да можем да изследваме съдържанието му и да преценим, кое е онова, което е време да извадим отново на светло.

ВЕРОНИК ШУМАН

veroniqueВероник Шуман е психолог и психотерапевт обучена и сертифицирана в Хуманистична психотерапия и НЛП. Първата и среща с „Работа със Сянката“ преди повече от 15 години, променя изцяло живота и и тя решава да се посвети на този метод, с помощта на който се срещаме с „тъмната си страна“ и по един здравословен и безопасен начин извличаме съкровищата, които са заровени в Сянката ни. Вероник е сертифициран коуч и групов фасилитатор по „Работа със Сянката“.

ГОТИЕ ХАНКЕН  

img_5860Готие Ханкен е преминал обучение и е сертифициран в следните школи и методи – Фамилно консултиране, Ненасилствена комуникация, Позитивно управление на интерперсонални конфликти, IMAGO, хипноза и социократичен диалог. Той е сертифициран коуч и групов фасилитатор по „Работа със Сянката“.

Работата със Сянката® е процес на личностно израстване, който изважда наяве силите и енергиите скрити в нашата сянка. Всеки от нас има такива скрити сили, но невинаги си разрешаваме да ги ползваме, защото всеки от нас е бил нараняван в един или друг момент от живота си и заради това сме били принудени, за да не бъдем отново наранени, да откъсваме и скриваме в сянката си, онези части от себе си, заради които сме били наранявани.

Работата със Сянката® е метод за изследване на вътрешния ни свят, с помощта на който, можем да открием „златото“, което е скрито в сянката ни, и благодарение на това, да се доближаваме все повече и повече до истинското ни Аз. Работата със Сянката® е също и метод, с чиято помощ, можем най-накрая да намерим силата и смелостта у себе си, за да се изправим пред страховете си, гнева си и нараняванията, които са ги породили, да ги интегрираме, и да се научим да живеем по-цялостно. Но най-вече, това е метод, с чиято помощ, ние се научаваме да обичаме себе си, заради пътуването, което сме избрали.

Можем да идентифицираме сенките си, като обърнем внимание и станем осъзнати, за онова, което проектираме върху другите. Когато отхвърляме дадена своя черта, ние сме склонни да я разпознаваме и идентифицираме, много ясно, отчетливо и натрапчиво у другите хора. Това означава, че най-отчетливо, ние забелязваме у другите хора, именно онези черти, които отразяват собствените ни сенки. В такива случаи, понякога ние реагираме напълно ирационално, като изпитваме прекомерно раздразнение и „правим от мухата слон“.

Също така, ако обърнем внимание и на чертите, на които най-много се възхищаваме у другите – „На кого се възхищавате?“ „Кои са вашите идоли?“ – също можем да открием определени аспекти на сянката си, тъй като ние често проектираме своите „скъпоценни сенки“ върху другите и тогава очите ни заблестяват, тъй като у тези хора ние подсъзнателно разпознаваме онези качества, които сме отрекли и отхвърлили у себе си, например от криворазбрана скромност. Може да се каже, че за добро или зло, ние „гримираме“ другите със своите сенки.

Друг начин да откриете своите сенки е да обърнете внимание на нещата, които правите неосъзнато. Колкото и да се мъчите да държите чувала запечатан, сенките винаги успяват да се изплъзнат от вашия контрол и винаги намират начин да излязат извън чувала. Например – обещали сте си да отделяте повече време на семейството си, а всъщност отделяте повече време на работата си. Или се хващате, че се впускате в съмнителна връзка, знаейки, че съответният човек е неподходящ за вас, но въпреки това го правите. Пренебрегвате собствените си правила за хранене, пушите и пиете прекомерно. Ако несъзнателно повтаряте даден модел на поведение, който ви вреди, отново и отново, това е знак, че сянката командва парада.

В сърцевината на всяка сянка се съдържа ядро от сила и мощ. Сянката е като златна мина, в която се крие огромен потенциал от творческа и животворяща енергия. Но, когато една сянка е стояла в чувала твърде дълго, с времето тя се вмирисва и вкоравява. Ако решите да отворите този чувал и да изследвате скрития в него материал, е добре да сте в защитено пространство. Ежедневието едва ли е най-подходящият терен за изваждането на късчетата от сянката ни. Със сигурност би било неуместно да започнем да изразяваме потиснатата скръб на работното си място или да експериментираме с подтиснатият си гняв в личните си взаимоотношения. Сенките са определени аспекти от цялостната ни същност, които, в определен момент, заради неприемането им от емоционално значимите ни хора, са направили живота ни труден – и тъкмо заради това сме ги натикали в чувала.

Работата със Сянката® създава необходимото пространство в живота ни, в което пространство, да можем да извадим съдържанието на чувала постепенно, по своя воля и безопасно. С помощта на този метод, имаме възможността да експериментираме с аспектите на Сянката си, в една безопасна среда, освободени от страховете си за това как изваждането на светло на тези аспекти, би рефлектирало в реалния живот.

Също така, не е много препоръчително, да се гмурнем в своята Сянка сами. Обученият фасилитатор ще ви съдейства, за да не се нараните и да можете да раздробите тази задача на смилаеми части, така че да запазите усещането за цялостния контекст. Сянката е много съблазнителна, но обученият фасилитатор ще ви помогне да не изпуснете от погледа си цялостната цел, която сте си поставили.

Можете да преминете през процесите на работата със Сянката®, като посетите семинар за работа със Сянката®, по време на който, да изследвате своите сенки, в група от хора, дошли със същото намерение. Така пътят ви ще бъде споделен с другите и те ще ви мотивират чрез приемане и окуражаване.

Може и да предпочетете да се учите само наблюдавайки как другите преработват своите сенки. Когато например видите как някой друг открива куража, който се крие в страха му, или мощта, която се крие в гнева му, може да успеете да откриете онази сила у себе си, която ви е нужна, за да използвате наученото и за себе си.

При Работата със Сянката®, „Защитеното пространство“, е онзи кръг от хора, в който Сянката може да бъде преработена по един безопасен начин. Изграждането на такова защитено пространство е необходимо, за да можем да се освободим от натиска на външният свят поне временно, което да ни позволи да видим нещата от вътрешният си свят по-ясно. Хората, които съставляват това защитено пространство, са насърчени да изследват собствените си предразсъдъци и поемат задължението, в контекста на тази група и на това защитено пространство, да не изказват преценки, да не съдят, да не дават оценки и да се въздържат от съвети. Така членовете на групата се научават да ценят и да се учат от различното пътешествие, което всеки от нас е избрал премине в този живот. Да почувствате дълбочината и мощта на любовта в едно истински защитено пространство за Работа със Сянката®, е едно наистина вдъхновяващо преживяване! Когато почувствате сигурността на това защитено пространство, ще навлезете съвсем естествено в процеса на Работата със Сянката®, по избрания от вас проблем.

Най-често хората искат нещо, попадащо в някоя от следните категории:

 • да разберат защо се държат по определен начин;
 • да получат помощ и подкрепа, за да разгърнат цялостно потенциала си;
 • да интегрират страха, скръбта, гнева или срама;
 •  да се освободят от старите си модели на поведение.

 Чрез инструментите за Работа със Сянката®, фасилитаторът ви помага символично да реконструирате проблема си, така че да можете да идентифицирате сянката си и да я изследвате обективно. След това, фасилитаторът ще ви помогне, с помощта на определен набор от мощно и дълбоко действащи техники, да си върнете обратно енергията, отнета ви от сянката, и да я овладеете. Възможните подходи за интегриране на Сянката, се избират според това, което бихте искали да случи.

Едно от най-важните неща, при Работата със Сянката® е, че никой не бива подложен на натиск, да отиде отвъд предела, който сам си е избрал.

Процесът на Работа със Сянката® включва едно безопасно изследване на дълбинните емоции. Всяка човешка емоция е врата към необятните простори на вътрешната ни енергия.

 • Гневът ни води към способността ни да поставяме и отстояваме границите си и ни е в услуга, за да можем  да се научим кога да казваме „Да“ и кога да казваме „Не“. Предпазва ни от капана на нездравословните ситуации и ни помага да узнаем кои сме всъщност.
 • Тъгата е вратата към връзката ни с другите хора. Тя ни води към любовта и разкрива уязвимостта ни и желанието ни за любящи взаимоотношения. Тъгата ни помага да се свържем с онези духовни реалности, които са свещени за нас. Помага ни също да бъдем в съзвучие с тялото си и с природата.
 • Страхът може да ни е от помощ да се дистанцираме от дадена ситуация и да можем да погледнем на нея обективно. Той е един великолепен съветник, който очертава нови варианти за бъдещето ни и ни дава препоръки за настоящето.
 • Радостта ни вдъхновява да изживеем мечтите си. Радостта ни вдъхва кураж и ни указва посоката, тогава когато се изгубим, изпълва ни с благословеното знание, че животът ни има същностен смисъл.

 Изваждането на сенките наяве крие определени рискове. За да работите безопасно и ефективно със своите сенки, ви е необходимо такова пространство, в което да се чувствате в безопасност – място, на което се доверявате на другите. Работата със Сянката® ви осигурява тъкмо такова пространство.

Като възрастни индивиди, ние често нямаме достъп до спомнените за физическите, менталните и емоционалните травми, които сме преживели в много ранното ни детството, но тялото ни ги запомня завинаги. Като деца ние складираме всичките си травми в тялото си. В травматични моменти, когато не можем да контролираме случващото се, вземаме решения, които се надяваме да ни предпазят, и си даваме обещания. Тези решения отразяват най-доброто, на което сме били способни в съответния момент, но се основават на детското разбиране, а то невинаги съставлява пълната картина.

В зряла възраст травмите от детството се проявяват по най-различен начин.

Например:

 • Усещане за задавяне, когато понечим да заговорим;
 • Изпитваме болка в стомаха при определени ситуации;
 • Раменете ни са сковани и изпитваме болка, сякаш носим тежък товар;
 • Изпитваме остри болки в половите органи при интимна близост;
 • Болят ни краката, когато някой наруши границите ни и не успеем да се изкажем в своя защита.

Първата стъпка за изцелението на последствията от травмите, чрез Работа със Сянката, е добиването на яснота и разбиране. Работата със Сянката® е мощен и полезен източник за откриването на обещанията, които все още спазваме, но които ни причиняват болка, отчуждение и страдание.

Когато сме в състояние да видим по-ясно последствията от травмата, които присъстват в живота ни и до днес, методите на Работата със Сянката ни предлагат многобройни инструменти и техники за изцеление. Една от тях е метафоричното „измъкване“ на онова, което задавя гърлото ни или ни причинява болката в стомаха или в краката, което пък ни дава възможността да „смъкнем“ товара от раменете си. Когато травмата излезе на повърхността, можем да я върнем на онзи, заради когото я носим, или да тропнем с крак и да очертаем ясна граница. Тези техники ни позволяват да се свържем с мъдростта на тялото си и да го освободим от травмата.

По време на семинарите за работа със Сянката®, хиляди хора са преминали през този процес на „измъкването“ на травмата и болката от себе си. Въпреки това, всеки път, когато наблюдаваме колко е мощна тази техника и колко трайно може да бъде изцелението, независимо каква е била травмата или какво я е причинило, се изумяваме отново и отново.

За много хора, чиито граници са били систематично нарушаване в детските им години, е много трудно да казват „Не“ и да поставят и отстояват границите си. Според модела, използван при Работата със Сянката, това е свързано с Воинският аспект на Аза, онзи аспект от цялостната ни същност, който е осъзнат за личните ни граници. Когато успеем да извадим енергията на архетипа на „Воина“ от сянката си, се научаваме да бъдем осъзнати за личните си граници и добиваме смелостта и силата да ги отстояваме.

В травматични моменти изпитваме страх, гняв и скръб и тези чувства се застопоряват в телата ни и ни пречат да изживяваме живота си в неговата пълнота и да изпитваме радост. Онази част от Аза, която е чувствена, е архетипа на „Любовника“, а Работата със Сянката® ни осигурява онова ритуално защитено пространство, в което енергиите на този архетип могат да излязат извън сянката и да бъдат освободени.

В детството може и да не е имало кой да се грижи истински за нас или да ни обича безусловно. Архетипът наречен „Суверен“ е онази част от Аза, която е нашият вътрешен родител, а изваждането на тази енергия от сянката възстановява изгубените любов и уважение към себе си.

Дете, което е било жертва на психологическо или физическо насилие, интернализира гласа на насилника си и в зряла възраст този глас се проявява като силно критичен и безпощаден вътрешен глас. Това е свързано с архетипа на „Магьосника“ – онази час от Аза, с която работим, за да установим диалог с вътрешния си критик и да го трансформираме, получавайки в резултат на това едновременното усещане за покой и за сила.

Работата със Сянката ни дарява с онази любов към нас самите, с чиято помощ започваме да се ценим и да се обичаме заради пътешествието, което сме избрали да осъществим в този живот. Когато разберем защо сме взели определени решения и сме дали определени обещания в миналото си, и най-вече в детството си, които са ни довели там, където се намираме днес, можем да преживеем едно дълбоко изцеление и да еволюираме по такъв начин, че да се приближаваме все повече до истинското си АЗ и до самите себе си.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.