Семинар по Интегрални семейни Констелации

Интегрални констелации®
27.07.2023
Вътрешно Премоделиране® – Inner RePatterning®
24.04.2020

Семинар по Интегрални семейни Констелации

Дни и време на провеждане
Дата - 21/09/2018 - 23/09/2018
Целодневен


21- 23 Септември 2018 г.

гр. София

(с гарантирано поставяне на лична тема и констелация за всеки участник)

Броят на участниците в семинара е ограничен, необходимо е предварително записване.

Предвидена е отстъпка при внасянето на таксата до 21-ви Юли 2018 г.

В Интегралният подход към констелациите, ние винаги подхождаме към човека като към интегрална съвкупност от тези три елемента – Тяло, Душа и Дух – и подходът ни отчита и трите същностни сили, които действат у него – мисъл, чувство и воля. Когато разглеждаме човека в неговата цялост, ние успяваме едновременно да работим на различни нива или, иначе казано, по начин, който някои наричат многоизмерен. Във всяко наше действие, в хода на обучителния процес, се стремим да стимулираме всяко едно от измеренията присъстващи у участниците, благодарение на комбинацията от всестранни и съгласувани преживявания, които действат на всички нива.

Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър, който разработва модел за възприемане на реалността, който се нарича именно „Интегрален модел“ и в който той залага основополагащата идея, че всяко събитие, случващо се в реалността, винаги и неизбежно се проявява едновременно в четири различни измерения:

 • Вътрешното-индивидуално измерение, нивото на Аз-а, на нашият вътрешен свят и на това, което се случва в душата ни;
 • Вътрешното-колективно измерение, нивото на „Ние“, което е свързано с обществената култура, в която сме потопени;
 • Външното-индивидуално измерение, което е свързано с външното индивидуално, в това число и с тялото ни, в един обективен, научен план;
 • Външното-колективно измерение, което има отношение към връзката на човека с макросистемите, чрез които влизаме във взаимоотношения и в които сме вписани.

При Интегралните Констелации всички тези четири измерения са видими в тяхната взаимозависимост и ние се научаваме да работим във всяко от четирите измерения, както по един пряк, така и по един косвен начин.

Лоренцо Кампезе е основател и директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Той е преминал през обучения по Соматични преживелищни практики, Интегрална Соматична Психология, Системни Констелации, Съзнателна Комуникация и др. и през изминалите десетилетия интегрира в опита си множество източни и западни подходи за личностно израстване и трансформация. В последните 20 години той работи в полето на интегралното консултиране, организационният коучинг и системните констелации. Понастоящем неговия подход комбинира, по един хармоничен начин, всички тези опитности, съчетавайки ги в един подход за трансформация, който следва Интегралната парадигма на Кен Уилбър, която разглежда човека като единство на Тяло, Душа и Дух, включвайки в работата си четирите основни измерения на битието – Вътрешното индивидуално – психиката; Външното индивидуално – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица, в която съществува индивида; И външното колективно – социалните системи, от които всеки един от нас, е съставна част.

Основните принципи на Интегралните Констелации са прости и могат да бъдат обобщени в няколко основни точки:

 • да се освободи потока на енергията там, където е блокирана
 • да се включи онова, което е било изключено
 •  да се включи противоположното
 • да се раздели противопоставеното
 • да се срещнем със сянката си

Интегралните Констелации® се явяват едно следващо еволюционно ниво на Системните Констелации, развито в школата по Интегрални констелации, което включва в себе си голям брой съвременни подходи, както и мъдростта на древното познание. Подходът за работа при интегралните констелации, представлява един изцяло нов, интегрален и холистичен подход за работа със системите.

Интегралните Констелации, добавят към традиционните семейни констелации една допълнителна многоизмерност, включвайки елементите на интегралната психология, както и други измерения и допълнителен инструментариум, доказал своята ефективност, което помага на клиента да постави миналия си опит в семейната система в един нов контекст, за да се помири с миналото си и за да може да се насочи към по-доброто си бъдеще.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Моля, изпратете ми информация за:
  Семинар по Интегрални семейни констелации

  Съобщение

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.