Майндфулнес Коучинг

Сертификационно обучение за консултанти по Енеаграма®
28.10.2022
Интегративна Енергийна Психология®
22.07.2022

Майндфулнес Коучинг

Дни и време на провеждане
Дата - 19/05/2022 - 22/05/2022
Целодневен


 

Терминът Майндфулнес, който може да се преведе като „Цялостна Осъзнатост“ или като „Цялостно Присъствие“ или като „Осъзнато Присъствие“

Според Джон Кабат-Зин, Майндфулнес представлява изява на намерението за фокусиране на цялото ни внимание върху настоящия момент, момент след момент, без да оценяваме, без да съдим и без да правим преценки на преживяното от нас във всеки един момент.

Ив Вотие-Фрейман е психотерапевт, супервайзер и обучител с над 25 години опит в областта на психотерапията и трансформативните и интегративни подходи за работа с тялото и съзнанието. Той е преминал през обучение в множество терапевтични и трансформативни методи като  краткосрочна-ориентирана към решение психотерапия, травма терапия, хипнотерапия, Ериксонова хипноза, в голям брой модалности на Енергийната Психология като – EFT (ТЕС), клиничен ТЕС, REMAP, SEB, TAT, PET, SET, Пренареждане на матрицата, а също и методи като Сензорна идентификация на несъзнавани страхове, Логосинтез, Майндфулнес, Вътрешни семейни системи, Рейки, Сейким, TRE, Шиацу и много други. 

В продължение на 40 години изучава и практикува различни форми на медитация, източни бойни изкуства и дихателни техники, като е преминал през обучение в различни школи, както на Изток, така и на Запад.

Понастоящем Ив е:

Президент на Асоциацията по Клинична Енергийна Психология

 • Съосновател и ко-директор на Европейският институт за обучение в областта на психотерапията
 • Регионален координатор за Белгия на Асоциацията по Цялостна Енергийна Психология
 • Председател на Европейския център по Луминотерапия

Провежда обучения във Франция, Белгия, Холандия, Италия, Испания, Германия, Австрия, Русия, а сега и в България. 

Има издадени няколко книги, между които:

 1. Wauthier-Freymann, Yves et Hansoul, Brigitte. EFT Tapping et Psychologie énergétique“, Dangles, Paris 2010
 2. Wauthier-Freymann, Yves et Hansoul, Brigitte. EFT clinique et protocoles de traitement, Dangles, Paris 2015
 3. Wauthier-Freymann, Yves. Energy Psychology. Clinical Case Studies commented : Integrativ practice of EFT, Remap, IFS and SEB, Editions Vie, Riga 2018
 4. Wauthier-Freymann, Yves Translator of the french version of  Craig, Gary. Manuel EFT, Dangles, Paris 2012

Терминът Майндфулнес, който може да се преведе като „Цялостна Осъзнатост“ или като „Цялостно Присъствие“ или като „Осъзнато Присъствие“

Според Джон Кабат-Зин, Майндфулнес представлява изява на намерението за фокусиране на цялото ни внимание върху настоящия момент, момент след момент, без да оценяваме, без да съдим и без да правим преценки на преживяното от нас във всеки един момент.

Най-важното, което трябва да се знае за Майндфулнес, е това, че практикуването на Майндфулнес, макар и да е придружено от следването на определена методология и техника, все пак, е в по-малка степен техника и в много по-голяма степен вътрешно състояние, което се придобива в следствие на редовна и усърдна практика.

Редовното практикуване на Майндфулнес ще ни позволи да придобием цялостната осъзнатост за онова, което се случва, както вътре в съзнанието ни, така и извън него. Един от стълбовете на този подход е неосъждането – това да се научим да не поставяме вече действията и фактите върху определена скала от ценности, а просто да приветстваме това, което е там в даденият момент, без да прикрепяме към преживяването определени емоции, с които да бъдем привлечени или отблъснати от даденото преживяване и без да пречупваме това преживяване през проекциите от личното си минало, като интерпретираме случващото се през призмата на тези проективни емоции, прекарвайки го през филтъра на личната ни история, което неизбежно води като резултат след себе си до едни по-искрени, по-автентични и неосъдителни взаимоотношение както с другите хора, така и със света като цяло и с преживяванията ни в този свят.

Да осъзнаем вярванията, мислите и емоциите, които управляват подсъзнателно живота ни и да се разграничим от тях, е една от възможностите, предлагани ни от практиката Майндфулнес, което, като резултат, ни позволява да се освободим от тези тежести така че да успеем да изживяваме напълно настоящия момент.

По време на обучението по Майндфулнес Коучинг ще усвоим различни техники и практики, които имат потенциала да ни доведат до онова вътрешно освобождение, което от своя страна може да доведе до търсената от мнозина от нас дълбока и трайна промяна на живота ни в благотворна посока.  

Както стана вече известно, благодарение на изследванията, провеждани с помощта на най-модерната апаратура за образната диагностика, за ефектите от медитацията и за ефектите от освобождаването от дълго носените от  всеки от нас травми от миналото ни, някои от тези практики могат дори да доведат и до промяна на неврологичната структура на мозъка, което от своя страна да се отрази като благотворен резултат, както на психологическото ни състояние, така и на тялото ни, а също така, като цяло, и на живота ни.

Също така, по време на обучението по Майндфулнес Коучинг, ще се научим как да спрем да захранваме онези емоционално заредени мисли и модели, които ни възпрепятстват и ни блокират да живеем живота си по един по-пълноценен начин, като едновременно с това ще се научим как да съхраняваме остротата на ума си във всеки един момент, а така също и вътрешният си мир.

Това обучение ще ни предложи голям набор от еволюционни техники, както за разширяване на съзнанието, така и за вглъбяване, а така също и едно по-добро разбиране за нашите подличности, които съставляват вътрешната система на съзнанието ни, което, като краен резултат,  ще доведе до това да можем да изпитаме онази свобода, която всички търсим.

По време на обучението по Майндфулнес, освен това, че ще се запознаем с съответните теоретични аспекти, свързани с практиката на Майндфулнес, основната насоченост на това обучението ще бъде в практическа посока, като ще експериментираме голям набор от подходи, от такива насочени преимуществено към тялото до най-креативните подходи за работа със съзнанието, като целта на това обучение е да предложи голям набор от медитативни подходи, практики и техники, които да можем да прилагаме в ежедневието си, без непременно да се налага да станем отшелници или монаси живеещи в изолация.

Състрадателните медитативни практики ще представляват една значима част от това обучение, като спойващата връзка, като „лепилото“, свързващо индивидите, които са успели да изцелят раните от миналото си и които са успели благодарение на това да трансцендират Егото си към един по-всеобхватен Холон.

Майндфулнес се основава главно на наблюдението на различни вътрешни състояния. Един човек от западната цивилизация, обаче, няма как да може да преживее дадени етапи от това обучение по същия начин, по който би го преживял представител на цивилизациите от Изтока, индивидите в които са потопени в тази култура и философия от векове и даже от хилядолетия. Но, ние ще се погрижим, заедно, да не насилваме нищо, а да разгърнем това обучение по един нежен и добронамерен начин. Някои понятия като приемане, прошка, състрадание, доброта към себе си, към природата и към Вселената предполагат разширяване на нашето съзнание, като ние заедно ще извървим някои от пътищата за това разширяване на съзнанието, така че, да установим накрая, че в края на краищата целта на всички тези пътеки е да ни приближават до Сърцето и до Присъствието, с една тиха и спокойна сила. Като това приближаване до Сърцето и до Присъствие, в крайна сметка, ще рефлектира в живота ни под формата на  дълбоки и водещи до вътрешен покой промени, както що се отнася до живота ни като цяло, така и по отношение на взаимоотношенията ни с другите хора, а така също и в професионален план.   

Интегрирането на осъзнатостта със състраданието, с всеки дъх, във всеки един момент, който е напълно изживян, ни отваря към красиви перспективи в живота ни, в пълнотата на светлината на цялостната осъзнатост, както и в осъзнаването на отговорността за нашето настояще щастие в „тук и сега, която е изцяло наша отговорност.

В това обучение ще научим кои са стълбовете, които се явяват фундамента за практикуването на осъзнатост и на медитативно вглъбяване. Целта на това обучение, което е както теоретично, така и преживелищно, е бавно, но сигурно, да се научим да интегрираме в ежедневието си ползите, произтичащи от този интегративен подход към тялото и ума.

Ще се учим за това как позата на тялото оказва влияние на медитативният процес и ще усвоим подходите, с помощта на които, да можем да идентифицираме онези механизми на съзнанието, които биха ни били от полза, така че да достигнем до онова състояние на осъзнатост, при което да можем да действаме спонтанно и в същото време да съхраняваме вътрешния си покой, оставайки  в състоянието на безпристрастни наблюдатели на случващото се.

В обучението е застъпено и изследването на концепцията за недуалността, както и опита, която тази концепция за света може да ни даде, така че да можем да направим сравнението с дуалистичната визия за света и за това как бидейки подвластни на тази дуалистична визия ние сме всъщност подвластни на външните императиви, а не на вътрешният ни императив, който би трябвало или поне би било добре да е водещият императив, който да управлява битието ни.

По време на обучението ще се запознаем и ще изследваме различни медитативни подходи и с помощта на тези медитативни подходи постепенно ще въведем съзнанието си в състояние, което води до релаксация, което пък от своя страна ще способства себенаблюдението и безпристрастното наблюдение на заобикалящият ни свят, като ще се възползваме от тази възможност, за да успеем да забележим как тези промени в оста на съзнанието ни, постепенно ни освобождават от натиска на ежедневието, което сме усещали преди това, осъзнавайки как освобождаването от идентификацията ни със собствените ни мисли и емоции ни отваря широко вратата към настоящия момент.

За целите на по-пълното осъзнаване на тялото ни, ще използваме няколко различни дихателни техники, като ще експериментираме с различни ритми да дишането, а така също ще експериментираме и с това как промяната в позата на тялото ни може да доведе до промяна на усещанията ни за напрежение и за релаксация.

Ще отделим и време за практикуваме Аюрведично енергийно пречистване, с помощта на различни техники на дишане, между които пранаяма и Сударшан крия.

Ще се запознаем и с други дихателни техники, в това число такива с произход от Изтока и такива с произход от Запада, с цел да разширим максимално набора от дихателни медитативни техники и практики, които можем да ползваме, част от които са – Сърдечната кохерентност и водените дихателни медитативни практики с поставено намерение, като в контекста на дихателните медитативни практики ще изследваме в дълбочина и интеграцията на състраданието в тези практики, като за тази цел ще прибавим към набора от медитативни и дихателни техники, няколко с фокус върху състраданието, в това число и медитацията Тонглен.

Една от основните цели на това обучение е, да усвоим, първо за себе си (а, след това да можем да предадем усвоеното и на хората, които ще се обърнат към нас за помощ в  тази насока), онези медитативни подходи, които да можем да прилагаме в ежедневният си живот, така че в резултат на това да успеем, благодарение на регулярната практика, да достигнем до онова състояние на цялостна осъзнатост и цялостно присъствие, което пък, от своя страна, да допринесе с това, че да можем, след това и благодарение на това, в ежедневието си, да се освободим от всичко онова, което ни носи стрес и води до живот в състояние на напрежение, а именно да опосредства освобождаването ни от нуждата да се опитваме да контролираме нещата и благодарение на осъзнатото и динамично приемане да се научим да действаме, когато това се окаже необходимо, оставайки обаче в онова състояние на свобода на Духа и на вътрешен покой и щастие.   

По време на това обучение ще се научим как да разпознаваме привързаностите и пристрастеността ни към  илюзията на страданието, а така също ще усвоим подходи, с помощта на които да можем да се откъсваме от властта на Егото, както и от онези емоционалните аспекти, които са пряко свързани с него и ще се научим как да отваряме директният си достъп до вътрешният ни същностен Аз и до онова вътрешно пространство на спонтанност, любопитство и състрадание, изначално налични у всеки от нас.

Този път, по който ще се научим да вървим заедно, е един от възможните пътища, които ще ни доведат до по-пълноценна лична реализация, а така също и до по-значими постижения в посока на взаимоотношенията ни с другите хора, в това число вътре в двойката, на ниво семейство, а също и що се отнася до взаимоотношенията ни свързани с професионалната сфера на реализация, която сме избрали за наше поприще.

Колкото повече практикуваме, без обаче да се принуждаваме да правим това, в толкова по-голяма степен ще се потапяме в това ново състояние на съществуване и ще забележим как неусетно сме усвоили този различен възглед за света, в който живеем, който ни кара да се чувстваме по радикално различен начин в ежедневието си и ни носи усещането за лекота и за свобода.

Програмата на това обучение е така конструирана, че постепенно да надгражда различните медитативни подходи, преминавайки от най-традиционните към най-съвременните такива.

Присъединете се към нас в това приключение за освобождаване на съзнанието и за изцеление но тялото.

Част от темите, практиките и техниките застъпени в това обучение, са следните:

Мислите

 • Каква е гледната точка на Ума за света?
 • Менталната възбуда – тревожността на ума
 • Умиротворяването на ума
 • Как да се заземяваме?

Егото

 • Кои са факторите провокиращи Егото?
 • Как да преодоляваме защитните механизми на Егото и да се научим да притихваме?

Дистресът

 • Техники за седиране и за емоционално и физическо разтоварване

Разбиране на ролята на тялото в процеса на медитацията и на изцелението

 • сканиране на тялото
 • техники с потупване

Страданието

 • Как да разпознаваме страданието в себе си, достигайки до неговият източник?
 • Как да се свързваме с онези части на вътрешната ни система, които страдат?
 • Как да разпознаваме илюзията за страданието?
 • Краят на страданието – медитация на голямата камбана

Осъзнатост

Разбиране

Интуиция

Какво представлява недуалността?

Недуалност – Тяло – Съзнание – Дух

Медитацията

 • Какво представлява медитацията
 • Дефиниция и подходи
 • Концентрация и фокусирано внимание
 • Позата на тялото по време на медитация
 • Дишането по време на медитацията
 • Намаляване на напрежението и премахване на пречките пред осъзнатото присъствие по време на медитацията

Различни форми на медитация в седнало положение

Динамични форми на медитативна практика

Дишане и стрес

Дихателни медитативни техники:

 • Пранаяма
 • Сударшан крия
 • Бхастрика
 • Сърдечна кохерентност
 • Водена дихателна практика с поставено намерение
 • Дишането като средство за създаване на вътрешно пространство на изчистване и успокоение на ума и на Егото

Състраданието

 • Безусловната любов е основната врата към вътрешния покой
 • Ще се научим да правим разлика между съпричастност и състрадание и това, което тези различия генерират във вътрешната ни система и във взаимоотношенията ни с другите.
 • Състрадание към себе си – ще се научим как да изживеем онова, което е трябвало да изживеем и което е трябвало да ни бъде осигурено в детството ни от тези, които са се грижили за нас, но което те по една или друга причина не са ни осигурили

Състрадание и медитация

 • Тонглен
 • Техники за състрадателно дишане

Критерии за успешно завършване на обучението:

Необходимо е участниците да демонстрират задоволително разбиране и използване на компетенциите, усвоени по време на обучението, което се установява с пряко наблюдение на участниците от обучителите по време на самото обучение.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.