Интегративна Енергийна Психология®

Майндфулнес Коучинг
19.05.2022
Интегрални организационни и бизнес констелации®
30.06.2022

Интегративна Енергийна Психология®

Дни и време на провеждане
Дата - 22/07/2022 - 24/07/2022
10:00 - 18:00


Ив Вотие-Фрейман е психотерапевт, супервайзер и обучител с над 25 години опит в областта на психотерапията и трансформативните и интегративни подходи за работа с тялото и съзнанието. Той е преминал през обучение в множество терапевтични и трансформативни методи като  краткосрочна-ориентирана към решение психотерапия, травма терапия, хипнотерапия, Ериксонова хипноза, в голям брой модалности на Енергийната Психология като – EFT (ТЕС), клиничен ТЕС, REMAP, SEB, TAT, PET, SET, Пренареждане на матрицата, а също и методи като Сензорна идентификация на несъзнавани страхове, Логосинтез, Майндфулнес, Вътрешни семейни системи, Рейки, Сейким, TRE, Шиацу и много други. 

В продължение на 40 години изучава и практикува различни форми на медитация, източни бойни изкуства и дихателни техники, като е преминал през обучение в различни школи, както на Изток, така и на Запад.

Понастоящем Ив е:

Президент на Асоциацията по Клинична Енергийна Психология

 • Съосновател и ко-директор на Европейският институт за обучение в областта на психотерапията
 • Регионален координатор за Белгия на Асоциацията по Цялостна Енергийна Психология
 • Председател на Европейския център по Луминотерапия

Провежда обучения във Франция, Белгия, Холандия, Италия, Испания, Германия, Австрия, Русия, а сега и в България. 

Има издадени няколко книги, между които:

 1. Wauthier-Freymann, Yves et Hansoul, Brigitte. EFT Tapping et Psychologie énergétique“, Dangles, Paris 2010
 2. Wauthier-Freymann, Yves et Hansoul, Brigitte. EFT clinique et protocoles de traitement, Dangles, Paris 2015
 3. Wauthier-Freymann, Yves. Energy Psychology. Clinical Case Studies commented : Integrativ practice of EFT, Remap, IFS and SEB, Editions Vie, Riga 2018
 4. Wauthier-Freymann, Yves Translator of the french version of  Craig, Gary. Manuel EFT, Dangles, Paris 2012

В началото беше познанието, завещано ни от ришите, последвано от методите за изцеление на китайската традиция, боравещи с енергиите…

… После се появи д-р Роджър Калахан, а след това и неговите ученици. Благодарение на тях бяха създадени и развити голям брой различни нови подходи, базирани на третирането на енергийни точки, придружено с допълваща методология, черпеща от съвременните постижения на психологията, психотерапията и невронауката.

Всеки от тези нови подходи имаше за цел да отстрани недостатъците на предишните и да допълни, на базата на натрупаният опит и знания, допълнителен инструментариум, който да направи съответната техника и методология още по-ефективна, бърза, щадяща и ефикасна, в стремежа си за постигане на цялостно и трайно изцеление.

Решихме да съберем най-ефективните подходи на направлението – Енергийна Психология, да ги синтезираме и да ви предложим такова обучение, което да ви осигури теоретичните и методологични познания, които биха ви превърнали в наистина отлично обучен и разполагащ с нужната оптимална база от познание, опит и методологични умения, фасилитатор по Интегративна Енергийна Психология, а така също да ви осигури и възможността за развитие на вашите най-ценни човешки качества, в това число на чувствителността и интуиция ви!

Методите застъпени в обучението по Интегративна Енергийна Психология

Методите застъпени в обучението по Интегративна Енергийна Психология – ИЕП се базират, както на най-доказалите се техники, подходи и методи на Енергийната Психология, така и на също толкова доказали се теоретични и практически постановки от областта на психологията, психотерапията и на невронауката. Това богато на теоретично познание и изключително разнообразно откъм методология обучение ще ви помогне на първо място да възвърнете вътрешната си свобода и да се радвате на пълноценни и подхранващи взаимоотношения. Прекрасният човек, който вие всъщност сте, ще се разгърне във вас и вие няма да имате търпение да „разперите криле“.

Освен с личната трансформация, която ще постигнете по време на това обучение, след завършването му, вие ще разполагате с всичко необходимо, за да сте способни да помогнете на клиентите си, да се освободят от веригите, които ограничават истинският им потенциал, както и от всичко онова, което им пречи да имат удовлетворяващ живот, крепко здраве, житейски и професионални успехи и пълноценни междуличностни взаимоотношения.

Освен това, целта на този тренинг е да обхване голям набор от техники и методи, които биха били полезни за вашата практика, за да ви осигури нужният инструментариум, така че да бъдете още по-ефективни и съзнателни за цялото богатство на човешкия потенциал и да бъдете от максимална полза за клиентите си.

Човешките ценности, към които ние се придържаме в работата си в рамките на нашата школа по ИЕП

По време на това обучение, ще следваме пътя на сърцето, главният път за развиването на ненасилствена и уважителна комуникация. Ще се научите да усъвършенствате своята чувствителност и способността си за съпричастно слушане. Ще се научите как дискретно и деликатно да проявявате емпатията си, като част от професионалната подкрепа, която предлагате. По време на това обучение ще изследваме всички нюанси и цветове на тази практика, най-вече чрез активното и състрадателно слушане.

Теорията е нещо хубаво, но най-важна е практиката

По време на обучението, ще изследвате и ще усвоите множество подходи, като комбинирате следните елементи, в една фина и деликатно мощна сплав:

 • Подход към взаимоотношенията, базиран на сърцето  – основите на активното слушане при работата с методологията на Енергийната психология
 • Множество иновативни методи на Енергийната психология, сред които и най-известният – Техники за Емоционална Свобода (ТЕС)
 • Най-авангардните открития на невронауката

Нашият хуманистичен и доброжелателен подход ще ви подготви за дълбоките трансформации, които са от съществена важност, за да можете да изслушвате, помагате и подкрепяте клиентите си в тяхното страдание и процес на трансформация.

Участвайки в това обучение, вие ще ускорите процеса на личното си израстване и на изграждането ви като истински професионално квалифициран фасилитатор по Енергийна Психология, натрупал нужните високи нива на познание и опит и който, освен това, е достигнал до онези нива на вътрешен баланс и хармония, необходими за постигането, както на личното ви благополучие, така и за да сте в състояние да сте максимално полезни на клиентите си в техният процес на трансформация и израстване. 

Ще ви водим стъпка по стъпка

 • Професионализъм – Солидна теоретична база, в това число и най-новите открития на невронауката, на психологията и на психотерапията
 • Мощни, доказано работещи методи, в това число:
 • ТЕС (Техники за Емоционална Свобода)
 • Клиничен ТЕС
 • Провокативни Енергийни Техники
 • Методи на хипно-потупването
 • Метода на Рийд, базиран на комбинацията от движения на очите и третиране на енергийни точки и зони и голям брой други техники и методи, подбрани, заради това, че са се доказали, през последните няколко десетилетия, като най-мощните и ефективни подходи, водещи до бързо и трайно изцеление и трансформация
 • Методи базирани на Логосинтез
 • Ексклузивните методи и техники, разработени от екипите на Франкофонската Асоциация по Клинична Енергийна Психология и на Европейския институт за обучение в областта на психологическото консултиране.
 • Свързаността като фактор за изцелението – огромно количество проучвания показват връзката между страданието и липсата на свързаност.
 • Присъствието – Ще се научите да присъствате изцяло и да се свързвате от сърцето си.
 • Базиран на емпатията подход за работа с клиенти – неотменна част от обучението, която ще бъде съпътствана от супервизии.

За кого е предназначено това обучение?

Този тренинг е предназначен за хората, които се интересуват от Енергийна Психология и които желаят да се запознаят с принципите й и с методологията и, за да могат да се изградят като истински професионалисти в тази област и да получат едно наистина качествено обучение по Енергийна Психология, както в теоретичен, така и в практически план, с помощта на което да се изградят като завършени професионалисти в тази област. 

 Съдържание на обучението по модули

Модул 1

Основите на Енергийната психология

 

Какво представлява Енергийната психология и кои са нейните основи?

Това е част от базовата теоретична подготовка, включена в нашето обучение, която ще бъде усвоена с помощта на множество примери, илюстрации и практически случаи.

Теми застъпени в първи модул:

 • Въведение 
 • Историческо развитие 
 • Мускулен тест 
 • Неврологична дезорганизация 
 • Cook Hook’s up 
 • Масивен/специфичен психологически обрат 
 • Емоционалните центрове 
 • Биополета, меридиани и чакри – 3-те енергийни системи 
 • Стресът
 • Енергийни упражнения

Модул 2

ТЕС – ​​Техники за Емоционална Свобода

Това е най-популярният понастоящем метод на Енергийната Психология. Простотата и ефективността на метода са подкрепени от множество научни изследвания и продължават да изненадват онези, които тепърва го откриват. ТЕС може да се използва успешно дори при много дълготрайни проблеми, които са били устойчиви при третирането им с други подходи.

ТЕС е ефективен при облекчаване на различни емоционални и физиологични дисбаланси, при проблеми с теглото, за подобряване, както на интелектуалните, така и на спортните постижения, а също и за постигане на удовлетворяващи междуличностни отношения.

​С ТЕС могат да бъдат третирани много голямо разнообразие от проблеми:

 • Страхове, паник атаки, фобии
 • Стрес, тревожност и несигурност
 • Липса на самочувствие, сценична треска, срамежливост
 • Негативни вярвания, творчески блокажи
 • Самота и отхвърляне, любовна мъка
 • Травматични спомени, отчаяние, съжаление
 • Провали, разочарования, съмнения
 • Обида и гняв, вина и разкаяние
 • Хронична умора, безсъние, кошмари
 • Мигрени, затруднено дишане, проблеми с теглото
 • Пристрастености, вредни навици, мании, обсесии
 • И още много други неща…

ТЕС е подходящ за прилагане както за себеизцеление, така и при работа с клиенти.

Модул 3

КЛИНИЧЕН ТЕС
​С помощта на Клиничен ТЕС, ще научите как да се справяте с комплексни психологически травми, травми на привързаността и всичко останало, което пречи на изцелението и го прави по-сложно!

Модулът по Клиничен ТЕС предлага възможност да усъвършенствате знанията и уменията си чрез цяла поредица от протоколи и съвети за приложение, които ще ускорят резултатите, като ви дадат достъп до по-добри нива на разбиране на случаите, с които работите, за да можете да ги разрешавате по-качествено и сигурно.

Ще получите ясна визия за това какво да третирате и в какъв ред в зависимост от това дали става дума за изолирана или за комплексна травма и дали има влошаващи фактори, като например травма на привързаността.

Ще се научите да оставате присъстващи при работа си с клиента или със самите себе си, за да избегнете преноса и контрапреноса.

Ще развиете високи нива на способност за стабилизиране при най-трудните случаи и за инсталиране на по-добра стабилност и автономност у съответните клиенти.

Ще усвоите ефективни протоколи и ще овладеете следните инструменти, които могат да се прилагат директно, независимо от методите, които използвате:

 • Работа с травми
 • Детайлно таргетиране
 • Техниката – „Махало“
 • Техниката – „Гъбата“
 • План за работа при изолирана и комплексна травма
 • „Вулканът“
 • Двойно противопоставяне
 • Алгоритми на третирането
 • Травми на привързаността
 • Визуализации

 Модул 4

Провокативни енергийни техники

Провокативни енергийни техники е методология, представляваща съчетание от техниките на Енергийната Психология с провокативната терапия на Франк Фарели и Ериксоновата хипноза, развита в доста по-мек и деликатен вариант от първоначалният си източник. Една от характеристиките на този метод е изключително силният рапорт между фасилитатор и клиент. Другото характерно за този подход е използването на парадоксални и провокативни начини на комуникация в съчетание с радикални техники за десенситизация, с цел да се  предизвика у клиента ефективна промяна в отношението му към негативните емоции. Тази методология осигуряват един бърз и директен достъп до потиснатите аспекти на психиката.

Цели

Целта на този модул е да ви помогне да достигнете отвъд техниките, за да приемете цялостното си отваряне, да се свържете със сърцето, да присъствате напълно, да работите тук и сега, да се доверявате на интуицията си, да се адаптирате към различните клиенти, да работите със съпротивите, а не срещу тях, и да помагате на хората да постигнат успех, като бъдат такива, каквито са.

 Ще се научите

 • Как да изграждате емпатични отношения с клиентите си
 • Как да разберете кога вече не сте свързани със сърцето и как да възстановите връзката
 • Начините да подобрите и укрепите връзката със сърцето с помощта на провокативния хумор.

Модул 5

Основни принципи на намерението в ЕП

Все повече направления се интересуват от намерението и силата на намерението в процеса на (пре)обуславянето ни като човешки същества.

Това е свързано със силата на мислите ни, но и с идеята, че енергията се движи или е блокирана, намира се на правилното си място или пък не.

В този модул ще разгледаме основните принципи на намерението, като започнем от Екхарт Толе (силата на намерението) и стигнем до Лин МакТагарт (науката за намерението), преминавайки през концепциите и методологията на Логотерапията, Логосинтеза, TAT и няколко други подхода и ще се запознаем с тяхното приложение при работата с клиенти.

Основната цел на този модул е да се научим да формулираме по-добре намеренията си и да дефинираме по-добре нашите вътрешни трансформативни цели. Концепциите, на които се основава този подход, са сравнително прости, но когато тези концепции биват приложени с цел по-ясно осъзнаване на онова, което ни задвижва и ни кара да правим или да не правим нещо или да се чувстваме по определен начин, това води до ускоряване на процеса на освобождаване от енергийно-информационните блокажи, свързани с преживени в миналото ни травми.

 • Основни концепции на Традиционната Китайска Медицина (ТКМ)
 • Упражнение за центриране
 • Упражнение за намерение и за свързване с другите
 • Подходящи формулировки за твърдения с насочено намерение
 • Визуализации
 • Протоколи и логика на работата с намерение
 • Демонстрации

Модул 6

Методите на хипно-потупването

Понастоящем съществуват различни подходи и методи, комбиниращи базовите постановки на хипнозата с подходите на Енергийната Психология, с цел десенситизация на травматични спомени или деобуславяне на дисфункционално поведение.

Един от тези методи е концептуализиран от Робърт Смит и е наречен Faster EFT® (По-бърз ТЕС). В действителност методът се основава на анализа, направен от Грайндър и Бендлър  (създателите на НЛП), когато изучавали основите на Ериксоновата хипноза, така че По-бързият ТЕС разчита на добавянето на ключови фрази за закотвяне, подобни на мантри, докато същевременно се стимулират акупресурните точки, използвани в класическия ТЕС. Друг такъв метод е Пренареждане на матрицата®, създадено от Карл Доусън. Към тези техники принадлежи и сензорната спирала на Елизабет Ериксон, която ще усвоим с цел да изпитаме един бърз метод за потупване и навлизане в изменено състояние на съзнанието.

В този модул ще разгледаме различни протоколи, индуциращи изменени състояния на съзнанието в съчетание с потупване, като ще наблегнем на онези от тях, които са се доказали като най- ефективните. Тези протоколи се явяват катализатори за преработката и освобождаването и са се показали като много полезни при работата с комплексни случаи.

Също така ще се запознаем в дълбочина с основните положения при изменените състояния на съзнанието, различните форми на индукция, които предизвикват тези изменени състояния, интегрирането на потупването и ефекта му върху тези състояния, ползата от комбинирането на тези допълващи се методи, разликите между самото потупване и използването на методи за хипноза, както и техните потенциални ползи и недостатъци.

Ще анализираме и практикуваме хипно-потупването с помощта на ясни протоколи за работа, в това число:

 • Матрицата и дисоциативният балон
 • Вербалните закотвяния и разрушаването на повторяемите неадаптивни модели
 • Сензорната спирала
 • Убежището (стабилизация)
 • Индукциите и освобождаването от товарите на мислещия ум

Критерии за успешно завършване на обучението:

Необходимо е участниците да демонстрират задоволително разбиране и използване на компетенциите, усвоени по време на обучението, което се установява с пряко наблюдение на участниците от обучителите по време на самото обучение.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.