Oбучение по Енергийна Психология – Trauma Buster Technique®

Oбучение по Енергийна Психология – Soul Detective Work®
01.11.2024
Oбучение по Енергийна Психология – Self Emotional Balansing®
27.09.2024

Oбучение по Енергийна Психология – Trauma Buster Technique®

Дни и време на провеждане
Дата - 17/06/2021 - 20/06/2021
Целодневен


„Енергията, която влагаме в това да потискаме емоциите и усещанията от преживените в миналото ни травматични събития, е всъщност тази енергия, която ни е необходима и която ни липсва, за да можем да направим нужните промени, така че да живеем един истински и пълноценен живот.“ 

Когато изцелявате травмата, вие изцелявате и нервната система, а когато изцелявате нервната система, вие изцелявате емоционалното тяло, когато изцелявате емоционалното тяло, вие изцелявате емпатичното тяло, а когато изцелявате емпатичното тяло, вие изцелявате вибрацията и веднъж след като вибрацията бива изцелена, реалността се променя. 

Защо е толкова важно да се освободим от ефекта на травматичните спомени? Искали ли сте някога да сте по-решителни, по-уверени в себе си и да можете да получите това, което искате по един безопасен и покоен начин? Ако отговорът е „да“ – следният текст е за вас.

Trauma Buster Technique (Техника за преодоляване на травма) е синтез между Енергийна психология и НЛП (Невролингвистично програмиране). Това е един мощен метод за елиминиране на симптомите на посттравматичния стрес и за цялостна промяна на вътрешните ни преживявания. ТВТ е лесна за научаване техника, независимо от езика, който говорим и независимо от пола, културата и религията, към която принадлежим, както и от нивото на грамотност и интелигентност. Тази техника може да се прилага навсякъде и по всяко време, според индивидуалните нужди, а също така тя е приложима и за групова работа.

„ТВТ е феноменална техника за справяне с всякакви видове страдания. Обучен съм в ТЕС и съм го ползвал преди да бъда обучен в ТВТ. Установих, че потупването и методологията на ТЕС са ефективни, но начинът, по който е възможно освобождаването от травма, както що се отнася до мен самия, така и това, което съм наблюдавал при клиентите си, е в пъти по-бързо като начин на действие и по-ефективно от това, което може да се постигне само с ТЕС. ТВТ прави истински чудеса и аз препоръчвам да се използва именно тази дума – „чудеса“, когато говорим за ТВТ.“

Последните научни изследвания в тази област доказват, че методологията на енергийната психология буквално променя мозъчната биохимия чрез стимулиране притока на ендорфини, като в същото време нивото на хормона кортизол в кръвта намалява значимо, което пък от своя страна води до промени в настроението и поведението. Също така от тези изследвания става ясно, че потупването по акуточките модулира симпатиковия и парасимпатиковия дял на нервната система, което е една от естествените реакции на структурата ум – тяло, за справяне със стреса.

 

Катарина Зюнкел е психотерапевт, холистичен терапевт, коуч и обучител с повече от 20 годишен опит. Тя е обучена в интегративна психотерапия, класическа хомеопатия, акупресура, Шиацу и други. Катарина е фасилитатор и обучител в няколко школи на направлението Енергийна психология, в това число –  EFT (ТЕС), Matrix Reimprinting (Пренареждане на матрицата), TBT – Trauma Buster Technique и др. За изминалите десетилетия тя е провела над 400 обучения в областта на енергийната психология, а също и семинари за професионалисти –  здравни специалисти, социални работници и полицаи, както и за широката публика, насочени към превенция на Бърнаут синдром, справянето с последствията от психична травма и поддържането на менталното здраве.

В терапевтичната си практика тя е провела вече хиляди сесии с клиенти, помагайки им да преминат през дълбок вътрешен процес на изцеление и на освобождаване от страданието, свързано с преживени в миналото травми.

Катарина за себе си:

„Винаги търся най-ефективните в дългосрочен план начини да помагам на хората. TBT със сигурност е един от тях. Моето собствено развитие ми показа, че можем да намерим своето призвание и да водим щастлив живот, въпреки че в живота си сме се срещнали с голям брой житейски препятствия и сериозни психологически и/или физически наранявания. За мен е удоволствие да предавам нататък онова, което беше полезно за мен и за клиентите ми, откакто започнах да работя като психотерапевт и лечител преди около 25 години.“

 

✔ ТВТ ®

Trauma Buster Technique (Техника за преодоляване на травма) е синтез между Енергийна психология и НЛП (Невролингвистично програмиране). Това е един мощен метод за елиминиране на симптомите на посттравматичния стрес и за цялостна промяна на вътрешните ни преживявания. ТВТ е лесна за научаване техника, независимо от езика, който говорим и независимо от пола, културата и религията, към която принадлежим, както и от нивото на грамотност и интелигентност. Тази техника може да се прилага навсякъде и по всяко време, според индивидуалните нужди, а също така тя е приложима и за групова работа.

ТВТ може да се прилага за всякакъв род травматични събития, които са в основата на това човек да се чувства тревожен, стресиран и депресиран, като не е задължително тези травматични събития да са задължително с твърде интензивен характер, за да е възможно, благодарение на прилагането на техниката, да се достигне до облекчението, което хората търсят. Понякога например, взаимоотношенията в семейството се явяват причина хората да се чувстват стресирани и депресирани и ТВТ лесно може да се приложи при такъв род ситуации, за да се редуцират или даже премахнат негативните емоции, свързани с това.

ТВТ е особено полезна като помощно средство също и при хората, които биха искали да променят отрицателните и нежелани убеждения. Тези убеждения/вярвания може да са били вкоренени в подсъзнанието им още в ранна детска възраст, като с помощта на ТВТ можем да се освободим от тези остарели убеждения, което да доведе до повишаване на себеоценката и на капацитета ни, което от своя страна да доведе до така желаните промени в живота ни.

Въпреки че не можем да променим преживяното в миналото ни, ние можем да променим структурирането на спомените за това преживяно в мозъка ни и респективно да променим реакцията ни спрямо това, което сме преживели.

И така, искате да се справите и да елиминирате последствията от травмата? Сега вече е възможно да направите това и е възможно да го направите много по-лесно, отколкото ви се вярва в момента, като с помощта на ТВТ се освободите по един безопасен начин от задържаните в тялото ви в продължение на години, а може би и на десетилетия, симптоми на стреса, шока и травмата.

Методът Trauma Buster Technique (ТВТ) следва изцелителния модел на връзката ум – тяло и това е процес, предназначен да елиминира симптомите на стреса и по-специално тези, свързани с Посттравматичното стресово разстройство (ПТСР).

Историята на ТВТ

Докато работила в системата за лишаване от свобода в Нова Зеландия, на Риана Уебстър – ТЕС Мастер и НЛП практик, постоянно и се налагало да третира последствията от всякакъв вид травматични събития, в това число предизвикани от сексуално, физическо и емоционално насилие. Прилагайки НЛП в комбинация с ТЕС, тя постепенно разработва метода ТВТ, с помощта на който започва успешно да неутрализира последствията от преживяването на травматични събития, независимо от това дали травмата се е случила наскоро или далеч в миналото и дали се касае за изолирана или комплексна травма.

ЗАЩО ТВТ?

ТВТ е една умела комбинация между Енергийна психология и НЛП, като при това в методологията на този подход са внедрени най-новите научни данни за въздействието на психологическата травма, както и откритията за невропластичността на мозъка – способността на невроните да формират нови невронни връзки.

Представете си травмата като авиобомба, която стои на няколко метра дълбочина под земната повърхност, без да се е взривила. Тази бомба продължава да бъде силно експлозивна и опасна, независимо от времето, през което е лежала там незабелязано. Това, което успява да постигне ТВТ, с помощта на разработената методология, е да деактивира тази бомба, чрез отстраняване на запалителния механизъм. При стандартизирания ТВТ процес се работи с даден травматичен спомен, при което се идентифицира базовата му шокова точка – момента с най-висок емоционален заряд, като след това се преминава последователно през четири-стъпковия протокол за изцеление на травмата, при който информацията, намираща се в и около тази шокова точка, се „огъва“ и „разпръсква“ в посока на слуховите и/или зрителните рецепторни възприятия.

Първоначалното травматично събитие бива адресирано отново и отново между отделните четири стъпки на изцелителния протокол, което води до неврологичното преобразуване на преживяното и това от своя страна води до дълбока промяна в начина, по който това събитие бива запаметено – промяна в емоционалното и физическото изживяване на спомена. В резултат на това, спомена за това събитие е все още наличен, но благодарение на изцелителния процес на ТВТ, той вече се възприема като нещо, което е останало в миналото и без да оказва въздействие на настоящето, намирайки своето място в континуума на личната биография на съответния човек.

Предимства и ползи от ТВТ

 • ТВТ процесът е много деликатен и принципно една ТВТ сесия протича по относително мек и щадящ клиента начин, което намалява риска от ретравматизация в рамките на сесията.
 • Техниката е проектирана по такъв начин, че всяко повторно емоционално преживяване на дадено събитие се държи на безопасно разстояние.
 • Поради тази причина, преди сесията, е необходимо да се установи само един минимум от стабилизиращи мерки.
 • ТВТ е относително бърз процес, като повечето шокови травми могат да бъдат изцелени в рамките на една сесия.
 • Усещане за облекчение обикновено се наблюдава непосредствено след ТВТ сесията.
 • Въз основа на дългогодишния опит на Риана Уебстър, заедно с този на нейните ТВТ практици в световен мащаб, сесиите, които се правят в съответствие с ТВТ протокола, имат устойчиви във времето резултати, което не налага допълнителна работа или последващи сесии, след като веднъж се е работило с даден травматичен спомен.
 • Техниката може да бъде обяснена лесно и не изисква сложен език. Щом клиентът разбере процеса, той може да бъде преведен през отделните стъпки, докато разказва на майчиния си език какво се е случило с него.
 • ТВТ е подходящ както за възрастни, така и за деца. Добре се приема от хора от всякакъв културен или религиозен произход.
 • Техниката може да се приложи към всякакви спомени за стресови събития, които съдържат шоков момент – независимо откога датира това минало събитие.
 • Единственото условие е да има съзнателен спомен за случилото се.
 • Техниката е добре структурирана, което улеснява изучаването и прилагането ѝ.

Защо е толкова важно да се освободим от ефекта на травматичните спомени?

Искали ли сте някога да сте по-решителни, по-уверени в себе си и да можете да получите това, което искате по един безопасен и покоен начин? Ако отговорът е „да“ – следващият текст е за вас.

Обичайно възприемаме психологическата травма като за нещо, случило се в резултат на преживяно екстремно събитие – такова като изнасилване, инцест, тормоз, злоупотреба, шок от военни действия, от природни бедствия от катастрофа и т.н. Съществува, обаче, огромен диапазон от събития, които се случват ежедневно и с които толкова много сме привикнали и приели за даденост в напрегнатото си ежедневие, че дори не ги приемаме за травматични, въпреки че те могат да бъдат точно такива – например:

Дали някога …

 • Сте чупили ръка или крак
 • Сте преживявали каквато и да било хирургична операция
 • Са ви вадили зъб или нерв
 • Сте преживели внезапна смърт на член от семейството или приятел
 • Сте преживели развод
 • Сте били диагностицирани с тежко заболяване
 • Сте участвали в катастрофа – дори и незначителна такава
 • Сте разбрали, че вашият партньор ви е изневерявал
 • Сте получавали лоши новини от някого

Всичко това са инциденти, които е възможно да са причинили огромна дупка във вашето енергийно поле и да са довели до драстична промяна в биохимията ви на физическо ниво, понякога до такава степен, че изобщо да не можете да функционирате нормално.

Може да си мислите: „Никога не съм преживявал травма в живота си, защото никога не съм участвал във война, нито съм бил нападан, изнасилван, никой не е влизал с взлом в къщата ми, нито някой някога ме е удрял, така че за каква травма би могло да става въпрос в живота ми?“ Но, какво ще кажете тогава за времето, когато …

 • Учителят ви (вашата майка, баща, брат, сестра, връстник …) ви е критикувал или съдил за нещо, крещял ви е, казал ви е да млъкнете или ви се е подигравал пред всички?
 • Когато някой ви е обещавал нещо, което е било наистина важно за вас, но не е успял да удържи на обещанието си?
 • Сте гледали филм на ужасите и сте подскочили от мястото си при дадена сцена или пък сте покрили очите си от страх?

Дали някой някога …

 • Ви е казвал, че сте грозен/а или глупав/а?
 • Ви е казвал, че сте безполезни или сбъркани?
 • Ви е третирал зле само защото сте момиче, или жена, или хомосексуален?
 • Ви е обвинявал, че сте изневерили, когато всъщност не сте?
 • Е бил откровено зъл към вас или ви е тормозил?

Възможно е да си казвате: „Защо въобще бих искал да си спомня за тези неща? Това, което искам да кажа е, не е ли наистина по-добре да оставим всички тези неща в миналото и да забравим за тях?“

Проблемът е, че дори и да си мислите, че сте забравили за тези неща, клетките в тяло ви помнят и ако се опитвате да прогоните мислите, спомените или усещанията си, те ще излязат на повърхността, често в най-критичните моменти, и тогава буквално ще се разпаднете емоционално или ще изпаднете в ярост и ще започнете да крещите, или ще направите например фатална бизнес грешка.

Затова именно травмата трябва да бъде изчистена от системата ум-тяло.

Наличието на болезнени спомени, съхранени в клетъчната ви структура, намалява нивата на енергията ви и предизвикателствата изведнъж се превръщат в непреодолими препятствия, като всичко това нараства с времето като търкаляща се снежна топка, докато не откриете, че все повече се страхувате да излезете навън, да отстоявате себе си, да говорите с други хора и въобще да живеете един пълноценен живот.

Кои са възможностите, които избягвате в живота си, защото страхът, породен от травмата, ви кара буквално да онемявате при общуването си с другите хора или ви държи в гнева или в страха, вместо да правите онова, което знаете, че е необходимо да направите, за да постигнете желаните резултати?

По силите ли ви е да застанете пред други хора и да им разкажете на хората за вашата страст или за вашата бизнес идея? Успяхте ли да спечелите толкова пари, колкото искахте или заради това, че баща ви някога ви е казал, че със сигурност ще се провалите в бизнеса, се проваляте постоянно?

Какво се случва, ако шокът и травмата не бъдат премахнати от вашата система ум-тяло?

Знаете ли, че когато вашата система ум-тяло е прекалено стресирана заради остатъчния ефект на травмата, това обичайно води до нарушен мисловен процес – ако изобщо можете да формирате мисъл, до нарушен достъп до паметта, до задушена креативност и ефектът от всичко това може да варира от замъглен и объркан ум, и чувство за дискомфорт, до пълна неспособност да функционирате и дори до пълен ступор.

Емоционални и психологически симптоми на ПТСР:

 • Шок, отричане и липса на вяра
 • Гняв, раздразнителност и променливо настроение
 • Вина, срам и самообвинения
 • Чувствате тъга, безнадеждност, откъснатост и вцепенение
 • Объркване, затруднена концентрация, замъглен ум
 • Безпокойство и страх
 • Отчаяние, загуба на самочувствие и депресия

Физически симптоми на ПТСР:

 • Кошмари и безсъние
 • Лесно стряскане
 • Ускорен сърдечен ритъм и стягане в областта на гръдния кош
 • Мускулно напрежение и физическа болка
 • Хронична умора, раздразнителност и нетърпеливост

Как това се отразява на вашия живот и дали вие …

 • Имате проблеми с функционирането си у дома или на работа
 • Не можете да работите, да печелите пари или да боравите добре с парите
 • Страдате от силен страх, тревожност или депресия
 • Не можете да създавате близки, удовлетворяващи взаимоотношения
 • Имате ужасяващи спомени, кошмари или повторения на елементи от травматичното събитие
 • Избягвате все повече неща, които ви напомнят за травматичното събитие
 • Сте в емоционален ступор и се чувствате откъснати от другите
 • Употребявате алкохол или наркотици, за да се почувствате по-добре

 

И така, искате да се справите и да елиминирате последствията от травмата?

Сега вече е възможно да направите това и е възможно да го направите много по-лесно, отколкото ви се вярва в момента, като с помощта на ТВТ се освободите по един безопасен начин от задържаните в тялото ви в продължение на години, а може би и на десетилетия, симптоми на стреса, шока и травмата.

След като преминете през това обучение, всеки път когато:

се почувствате депресирани … светлината ще свети, както никога досега

усетите страх да говорите пред други хора … ще можете без страх да кажете каквото желаете

се страхувате да заемете позиция … ще продължите напред със страст

сте объркани … ще настъпи яснота и разбиране

Ще усетите, че се чувствате много по-леки, по-самоуверени и решителни.

 • Хора, интересуващи се от себеразвитие

Това обучение е подходящо за тези, които искат да използват TBT като техника за самопомощ и подкрепа на своите приятели и семейство.

 • Терапевти

Обучението е подходящо и за онези, които биха искали да използват TBT в терапевтичната си практика – специалисти по когнитивно поведенческа психотерапия, консултанти, психотерапевти, хипнотерапевти, Рейки практици, Гещалт терапевти, лекари, медицински сестри, физиотерапевти,  натуропати, специалисти по храненето, специалисти по акупунктура, психиатри, зъболекари, НЛП практици, бизнес и лични коучъри и др.

 • Хора, които нямат предварителни познания в областта на помагащите професии

Много хора решават да участват в това обучение като първа крачка към това да създадат своя собствена практика. Учители, инженери, компютърни специалисти, счетоводители и много други хора с различни професии  желаят да променят живота си и избират TBT, тъй като за практикуването ѝ не е необходимо да имат предварителен опит с други методи, за да са способни да я овладеят.

Условия за включване в обучението

Обучението е отворено за всички участници. Този тренинг би бил особено полезен за тези, които са преживели травма в миналото си, която все още не е изцелена и продължава да им причинява страдание. Освен това, тренинга би бил изключително полезен за онези, които са изложени на силни стресови ситуации в ежедневието и в работата си (например лекари, акушерки, полицаи, социални работници, учители, медицински сестри и др.) и които биха искали да се предпазят от последствията на стреса, както и да помогнат на други хора да направят същото.

Отзиви от ТВТ практици:

„ТВТ е мощен процес за прекъсване на негативните невронни модели на мислене и следователно води до вътрешна промяна. Прилагайки ТВТ върху моите клиенти при голям набор от разнообразни и тежки психологически травми, резултатите, които получих, бяха отлични и клиентите ми намират ТВТ като изключително полезен инструмент, който могат да използват и самостоятелно.“

„ТВТ е феноменална техника за справяне с всякакви видове страдания. Обучен съм в ТЕС и съм го ползвал преди да бъда обучен в ТВТ. Установих, че потупването и методологията на ТЕС са ефективни, но начинът, по който е възможно освобождаването от травма, както що се отнася до мен самия, така и това, което съм наблюдавал при клиентите си, е в пъти по-бързо като начин на действие и по-ефективно от това, което може да се постигне само с ТЕС. ТВТ прави истински чудеса и аз препоръчвам да се използва именно тази дума – „чудеса“, когато говорим за ТВТ.“

Критерии за успешно завършване на обучението:

След края на обучението участниците ще получат сертификат за участие – Attendance Certificate, който ще удостоверява това, че са участвали в това обучение. Този сертификат, обаче, не оторизира получателя му за TBT практик.

Участниците, които биха искали да се сертифицират като ТВТ фасилитатори, ще бъде необходимо да:

 1. Представят писмено 3 случая на работа с клиенти (според стандартна форма за представяне на случаи, която ще бъде предварително изпратена на всички участници)
 2. Да внесат такса от 70 евро, която се покрива:
 • разходите за проверка на случаите от оторизиран преподавател по ТВТ
 • отпечатване на ТВТ Practitioner Certificate
 • пощенските разходи по изпращането му на адрес на участника
 • както и годишната такса за листване на съответния участник като сертифициран и оторизиран ТВТ практик на официалния сайт на създателя на метода.

*Посочената такса не може да бъде редуцирана, в случай че даден участник не желае да бъде листнат на официалния ТВТ сайт! След изтичане на годината, за която е платено, участника може по свое желание да възобнови или не листването си. 

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.