Oбучение по Енергийна Психология – REMAP®

TAI
Oбучение по Енергийна Психология – TAI®
03.10.2024
Oбучение по Енергийна Психология – AGER®
23.05.2024

Oбучение по Енергийна Психология – REMAP®

Дни и време на провеждане
Дата - 29/09/2023 - 01/10/2023
Целодневен


СЕРТИФИКАЦИОНЕН ТРЕНИНГ ЗА ФАСИЛИТАТОРИ

 ПО

ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ – REMAP®

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии. След успешно приключване на обучението участниците ще получат сертификат за REMAP® фасилитатор от Асоциацията по Клинична Енергийна Психология.

REMAP® е една от най-новите модалност на енергийната психология, метод числящ се към третото и последно за сега поколение на това направление, метод позволяващ бързото стабилизиране на клиентите, както и десенситизацията и преработката както на изолирани, така и на най-комплексните психологически травми.

Методът REMAP® е създаден от Стив Рийд и комбинира в себе си няколко други метода, между които Енергийна психология, EMDR, хипнотерапия, НЛП и др., като надгражда техните рамки, така че да е възможно да се постигне бързо редуциране на емоционалния стрес в системата ум-тяло, посредством един специфичен и иновативен мултисензорен и двуфокусен подход за изцеление.

Този метод се състои от два основни подраздела – първият е така нареченият Бърз REMAP®, а вторият е Третиране на Зрителното Поле (ТЗП) с REMAP®. Те могат да бъдат прилагани, както поотделно така и заедно, а също така могат лесно да бъдат интегрирани към други методи като EMDR, ТЕС, както и към всякакъв вид друга вербална и психотелесна терапия.

Ив Вотие-Фреман е психолог и психотерапевт с над тридесетгодишен опит. Той е преминал през обучение в огромен брой терапевтични, трансформативни и интегративни методи и техники, в това число – EMDR, краткосрочна-ориентирана към решение психотерапия, травма терапия, хипнотерапия, Ериксонова хипноза, в голям брой модалности на Енергийната Психология като – EFT (ТЕС), клиничен ТЕС, REMAP, SEB, TAT, PET, SET, Пренареждане на матрицата, а също и методи като – Сензорна идентификация на несъзнавани страхове, Логосинтез, Майндфулнес, Вътрешни семейни системи, Рейки, Сейким, TRE, Шиацу и много други.

Понастоящем Ив Вотие-Фреман е: 

 • Президент на Асоциацията по Клинична Енергийна Психология
 • Съосновател и ко-директор на Европейският институт за обучение в областта на психотерапията
 • Регионален координатор за Белгия на Асоциацията по Цялостна Енергийна Психология
 • Председател на Европейския център по Луминотерапия

 

Той провежда обучения във Франция, Белгия, Холандия, Италия, Испания, Германия, Австрия, Русия, а сега и в България.

Има издадени няколко книги, между които:

 1. Wauthier-Freymann, Yves et Hansoul, Brigitte. EFT Tapping et Psychologie énergétique“, Dangles, Paris 2010
 2. Wauthier-Freymann, Yves et Hansoul, Brigitte. EFT clinique et protocoles de traitement, Dangles, Paris 2015
 3. Wauthier-Freymann, Yves. Energy Psychology. Clinical Case Studies commented : Integrativ practice of EFT, Remap, IFS and SEB, Editions Vie, Riga 2018
 4. Wauthier-Freymann, Yves Translator of the french version of Craig, Gary. Manuel EFT, Dangles, Paris 2012

✔ REMAP® И „ТРИТЕ МОЗЪКА“

Силната емоционална болка активира емоционалния мозък (лимбичната система) и бива регистрирана в хипокампуса, който служи като „библиотека“ за емоционално наситените спомени. На по-късен етап, тогава когато по някаква причина някое извънредно интензивно в емоционално отношение събитие, преживяно в миналото, което е било „складирано“ в хипокампуса, бъде повторно активирано, амигдалата („аларменият“ център на мозъка) подава сигнал за опасност и задейства симпатиковата част от вегетативната нервна система, така сякаш това събитие се случва в момента. Ако обаче тази „аларма“ бъде активирана прекалено интензивно, тогава рептилният мозък (който е свързан с оцеляването и с базовите ни инстинкти) предизвиква своего рода „късо съединение“, като по този начин временно прекъсва активирането на мозъчната кора (аналитичният мозък) с цел да бъдат спечелени така необходимите няколко ценни секунди, нужни за инстинктивната реакцията, при ситуация на заплаха, изискваща светкавични инстинктивни действия, които да осигурят оцеляването ни.

Същият този механизъм би могъл да ни е от голяма полза и за изцелителният процес, тъй като, тогава когато, при „събуждането“ на спомен за травматично преживяване,  емоционалният мозък бъде активиран, това всъщност ни осигурява и възможността да преработим „записите“ на тези спомени и да освободим емоционалният заряд от тях, който държи психиката и тялото в постоянно състояние на бягство или нападение, като по този начин те се превърщат единствено в преживян опит, от който да можем да се учим и не са вече спомени, които да ни държат „замръзнали“ в миналото, в онази травматична ситуация, която ги е породила.

Това освобождаване на емоционалния заряд обаче не може да се постигне само с думи, понеже емоционалният мозък (лимбичната система) е твърде примитивен в еволюционно отношение, за да може да бъде повлиян само с помощта на речта, тъй като речта е функция на по-късно възникналата в еволюционно отношение част от мозъка, а именно мозъчната кора (неокортекса), която е свързана с разсъждението, анализирането и с речта. Затова именно задачата на REMAP® е да ни предостави разнообразен набор от инструменти, техники и способи, с чиято помощ да стане възможно да набелязваме и да преработваме конкретно травматичните спомени, съхранени в лимбичната система, без дори да е необходимо да се говори за травматичното събитие. Речта е подходяща във фазата на създаването на рапорт с клиента или тогава, когато евентуално проблемът е с локализция преимуществено в кортекса, което, що се отнася до значимите психологически проблеми, е много рядко срещан случай.

Нещо повече, вербализацията на проблема, поне що се касае до работата с травмата (а според последните достижения на психологията, психотерапията и невронауките, почти всички психологически и емоционални проблеми могат да се съотнесат към наличието на травма на развитието или на шокова травма или комбинация от двете) може да се превърне в причината и всъщност често е основната причина за пълният провал на терапията, ако тези проблеми са „складирани“ в емоционалния мозък или в рептилният мозък, какъвто е случая що се отнася до повечето психологически страдания и психосоматични проблеми. Една от причините за това е, че защитният механизъм, в случай на силна и непоносима емоционална болка, се свежда, в по-малка или по-голяма степен, до реакция на избягване. Този защитен механизъм прави така, че травматичният спомен да бъде „раздробен“ на малки парченца и същият този механизъм държи тези малки парченца изолирани едно от друго. Също така, този защитен механизъм има способността да води до дисоцииране  на болезнените спомени и словото може също да бъде един от тези подсъзнателни механизми за дисоцииране и избягване, тъй като ние често прибягваме до вербализацията само с цел (съзнателно или подсъзнателно) да избягваме и да „заобикаляме“ преживяването на емоционалната болка и затова най-често не можем да се измъкнем от интензивна емоционална болка само с помощта на думите, но, за да „избягаме“ от тази болка, можем да се самозаблудим, че вече виждаме нещата от различна гледна точка.

Заради това трябва да бъдем много внимателни за това как използваме речта. При повечето видове психотерапии, клиентът (а най-често и терапевтът) подсъзнателно и инстинктивно избягва интензивните емоции и в допълнение, повечето психотерапевти практикуват само вербален тип терапии, които водят единствено до това, клиента, по време на терапията си, да остане единствено в сферата на кортекса, на максимално безопасно разстояние от онези части на мозъка, в които всъщност са „складирани“ най-болезнените спомени. В известен смисъл, по този начин, психотерапевтите стават несъзнателни съучастници на клиентите си, в опитите им да избегнат проблемите, които най-много се нуждаят от разрешаване.

REMAP® ни е от полза именно в тази посока – като ни служи като иновативен комплексен метод за десенситизиране и повторно преработване на информацията свързана с онова, което лежи във фундамента на преживяването ни на емоционална болка, а не за нейното избягване.

БЪРЗ REMAP® – представлява съвкупност от 7 протокола, пряко свързани с последните открития на науката за мозъка, както и със свързаните с това и протичащи паралелно  психологически,  емоционални и биохимични процеси в системата ум-тяло,  които са директно насочени към процесите, свързани с десенситизацията на емоционалния мозък (лимбичната система) и с освобождаването на травматичен емоционален товар, понякога носен цял живот от клиента.

Особеностите на Бързия REMAP® са свързани главно, но не само, с мощния ефект, който специфичната стимулация на определени точки (при този процес, най-често клиентът сам стимулира тези точки и не се налага фасилитаторът да прави това), предизвиква върху амигдалата („аларменият център“ на мозъка ни), която е онази част от мозъка ни, която реагира мигновено на опасностите, които ни застрашават по един или друг начин. Тази стимулация спомага за редуциране на активацията на рептилния мозък, като така парира реакцията „бий се или бягай“, като с помощта на този подход, често в рамките само на 4 минути, повечето ситуации, дори и да имат много силен емоционален заряд, се десенситизират и се превръщат в достатъчно поносими, за да могат да бъдат подложени на последващо третиране.

Базирайки се на вече значимият брой клинични изследвания, проведени в университетска среда, имаме възможността за съчетаване на стимулацията на тези точки с допълнителни когнитивни, поведенчески, рецептивни и кинестетични интервенции, което позволява да се постигне изцеление в рамките на много кратко време, както и да се обучи съзнанието ни да усвои една нова форма на реакция, водеща до устойчивост и дори до релаксираност, дори и в ситуации, в които сме изложени високи нива на стрес.

ТРЕТИРАНЕ НА ЗРИТЕЛНОТО ПОЛЕ С REMAP®

Третирането на зрителното поле с REMAP® (ТЗП REMAP) е техника за движение на очите, която позволява на клиента наново да се свърже с усещанията и емоциите си, с цел десенситизация и повторна преработка на информацията, свързана с разстройващите ситуации и спомени.
Стив Рийд, който, при работата си с клиенти прилагал най-вече EMDR, често стигал до една точка на блокиране на изцелителният процес, особено при някои тежки случаи на дисоциация, затова разработил ТЗП REMAP за преодоляването на тези блокажи. Този инструмент се съчетава отлично с енергийната психология и по-специално с ТЕС, както и с всички форми на вербална и психотелесна терапия.

По време на обучението ще се научим да помагаме на клиентите си:

 • да намаляват или елиминират емоционалната болка и страдание
 • да правят преоценка на субективния смисъл на проблемите си и да ги възприемат по-обективно
 • да интегрират позитивните промени в перспектива
 • да намират решения в собствените си вътрешни ресурси
 • да подобряват и укрепват себеприемането си
 • да открият едно пространство на вътрешен покой, изчистено от свързаност с минали събития (достигането до себе си, търсено при Майндфулнес и медитацията)
 • да си възвърнат силата
 • по-лесно да достигат до спомените си, особено що се отнася до хората с дисоциация или хората, които имат слаб контакт с чувствата си, за да се ускори повторната преработка на информацията.
 • Да достигат до формулирането на продуктивни цели

Третирането на зрителното поле с REMAP® носи нови умения, които позволяват на фасилитатора:

 • да знае точно кои зони на зрителното поле са свързани с травматични спомени или с емоционално страдание;
 • да идентифицира всички зони на зрителното поле, които позволяват на клиента да се свърже с полезни ресурси;
 • да работи с шест модела на десенситизация на зрителното поле, предоставящи на терапевта прецизен контрол над скоростта и точността на процеса на десенситизация.

Част от темите на обучението:

 • Въведение в протокола Бърз REMAP с 4 точки
 • Етапи на протокола за бързо облекчаване Бърз REMAP с 4 точки
 • Фактите относно акупресурните точки за бързо облекчаване
 • Локализиране на 4-те точки
 • Избиране на конкретен инцидент, който ще бъде третиран (разстройващо събитие)
 • Теми, групи, конкретни инциденти
 • Съставяне на списък с травми
 • Настройване спрямо постигане на съгласие относно събитието
 • Откъснат или Погълнат
 • Припомняне на събитието
 • Методът за гледане на въображаем филм
 • Методът за разказване на история
 • Въпроси KAVE
 • Съставяне на списък от телесни усещания и тяхното местоположение
 • Списък на Рийд с физическите симптоми на емоционалното страдание
 • Зрителния кръг в REMAP : Намиране на най-активната точка
 • Скала SUD (субективна оценка на дискомфорта) от 0 до 10
 • Описателни списъци и измервателни скали за физиологичния стрес
 • Скала на въздействието на дадено събитие (IES)
 • Списък на тревожните състояния и характери (STAI-s/t)
 • Оценка на променливостта на сърдечния ритъм (HRV)
 • Други полезни оценки
 • Списък със симптоми на депресията
 • Скала на гнева Новако
 • Списък за проверка на симптомите-90-преработен (SCL-90-r)
 • Как да активираме точките за бързо облекчаване
 • Първият кръг
 • Употреба на утвържденията за себеприемане
 • Употреба на едно утвърждение за истинност
 • Инструкции стъпка по стъпка – протоколът „Бърз REMAP“ с 4 точки
 • Акупресурни точки за протокола „Бърз REMAP“ с 4 точки
 • 8 допълнителни доказани акупресурни точки
 • Протоколите „Бърз REMAP“ с 8 точки и с 12 точки
 • Протоколи с „мощните“ акупресурни точки от традиционната китайска медицина
 • Емоции и меридиани
 • Меридиани, символи и емоции
 • Мощни акупресурни точки REMAP
 • Как се работи с „мощните“ точки
 • Премахване на пречки чрез „мощните“ точки според REMAP
 • Освобождаване от погрешни вярвания от детството

Обучението се състои от два модула, които ще се проведат както следва:

29 Септември – 01 Октомври 2023 – Модул 1

14-17 Декември 2023 – Модул 2

 • Хора, интересуващи се от себеразвитие

Това обучение е подходящо за тези, които искат да използват REMAP® като техника за самопомощ и подкрепа на своите приятели и семейство.

 • Терапевти

Обучението е подходящо и за онези, които биха искали да използват REMAP® в терапевтичната си практика – специалисти по когнитивно поведенческа психотерапия, консултанти, психотерапевти, хипнотерапевти, Рейки практици, Гещалт терапевти, лекари, медицински сестри, физиотерапевти,  натуропати, специалисти по храненето, специалисти по акупунктура, психиатри, зъболекари, НЛП практици, бизнес и лични коучъри и др.

 • Хора, които нямат предварителни познания в областта на помагащите професии

Много хора решават да участват в това обучение като първа крачка към това да създадат своя собствена практика. Учители, инженери, компютърни специалисти, счетоводители и много други хора с различни професии  желаят да променят живота си и избират REMAP®, тъй като за практикуването ѝ не е необходимо да имат предварителен опит с други методи, за да са способни да я овладеят.

Условия за включване в обучението

Отворено е за всички – както за специалисти така и за хора, които нямат опит или познания в областта на помагащите професии.

Критерии за успешно завършване на обучението:

Необходимо е участниците да демонстрират задоволително разбиране и използване на компетенциите, усвоени по време на обучението, което се установява с пряко наблюдение на участниците от обучителите по време на самото обучение, както и с писмен тест и практически изпит в края му.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.