Условия за ползване

Условия за използване на интернет сайта на ИИР

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта

 www.integral-bg.eu

Условията за ползване, които следват представляват ДОГОВОР между Вас и Фондация „ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ, наричана по-долу за краткост Фондация „ИИР“. С този договор получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични, но не и за търговски цели, като се задължавате да спазвате условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия за ползване по-долу, моля не използвайте този сайт.

 

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите условия:

  1. “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
  1. “УСЛУГА/И” на сайта включват:
  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • даване на рейтинги в сайта;
  • регистрация и създаване на потребителски профили, който дава допълнителни възможности за достъп до информационните ресурси;
  • получаване на електронни бюлетини по имейл от регистрираните Потребители на сайта.
  1. “ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само, кражба на данни, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системата с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

 

II. Общи разпоредби

Настоящите условия за ползване имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Фондация „ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ“.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични цели и не можете да ги използвате за търговски цели.

 

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, вкл. снимков, видео и аудио, публикувани на сайта, както и дизайна на страницата, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без изричното, предварително писмено съгласие на Фондация „ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ“, като противното влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

IV. Политика за поверителност

Фондация „ИИР“ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон, да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Фондация „ИИР“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

Фондация „ИИР“ предоставя свободното разглеждане страниците на сайта, без Потребителят да е длъжен да попълва регистрационните форми и да въвежда каквито и да било лични данни. В случай, че Потребителят реши да използва някои от специализираните ни модули и услуги, е необходимо да предостави желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която Потребителят е заявил. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от Потребителя.

Видовете лични данни, които обработваме

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

1. Данни за профила Ви като регистриран потребител на интернет страницата на „Фондация Институт за Интегрално Развитие“, наричана по-долу Администратор, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Условия за ползване на уебсайт – www.integral-bg.eu, (“Условия за ползване”):
● Лично и фамилно име;
● Имейл адрес;
● Телефон;
● Парола;

2. Данни получени при получаване на съобщение по електронна поща – лично и фамилно име на физическто лице, електронен (имейл адрес) адрес, телефон

3. Данни свързани с издаването на фактура:
● Данни за фактура – имена, ЕГН, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
● Лично и фамилно име на физическто лице
● Данни на юридическо лице – наименование на юридическото лице, град, държава, пощенски код, адрес, ЕИК, Номер на регистрация по ДДС, МОЛ

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

1. Данни за профила Ви в уебсайта – www.integral-bg.eu:

● Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма в уебсайта – www.integral-bg.eu или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар в блога на интернет страницата и други форми на комуникация и/или изразяване:

● Лично и фамилно име;
● Имейл адрес;
● Телефонен номер;
● Факс номер;
● Адрес;
● Интернет сайт;
● Съдържание на коментара / съобщението;

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:
1. Данни за профила Ви в уебсайта – www.integral-bg.eu :

● Лично и фамилно име;
● Имейл адрес;
● Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:
1. Данни за профила Ви в уебсайта – www.integral-bg.eu :

● Лично и фамилно име;
● Имейл адрес;
● Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

Цели на обработката на личните данни

1. Данните за профила Ви в уебсайта – www.integral-bg.eu се обработват за целите на:
● Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
● Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
● Автентикация при влизане в профила Ви;
● Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама;
● Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
● Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

2. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:
● Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
● Осъществяване на комуникация с Вас;

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с фондация ИИР

1. Използваме следните доставчици на облачни услуги, хостинг:
● “СуперХостинг.БГ” ООД, с ЕИК: 131449987 – предоставят хостинг и облачни услуги за нуждите на „Фондация Институт за Интегрално Развитие“за резервирана свързаност. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php
● Куриерски фирми за доставка: Еконт, Спиди, Рапидо, Арамекс, DHL и TNT;

2. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове:

1. Данни, предоставени на договорно основание:
● Данни за профила – до изтичането на 10 години от датата на регистрация.

2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

3. Данни, предоставени въз основа на доброволна регистрация – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на уебсайта, електронният бюлетин или блога или чрез изтриване.
Вашите данните на Фейсбук страницата на Фондация „Институт за Интегрално Развитие“ са свързани с публикуваните от Вас коментари под статии и видеа, поради което представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание. Затова не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка. Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове и страници в социални мрежи.

Вашите права във връзка с личните Ви данни:

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
● По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. Право на коригиране на неточни лични данни
● Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия профил, през мобилно приложение или като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
● Отпадане на необходимостта от обработка;
● Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
● Незаконна обработка на данни;
● Законово задължение за изтриване;
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването, когато:
● се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
● обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
● при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
● е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни
В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
● предоставяме данните директно на Вас; или
● при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
● Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:
● Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране:

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Фондация „ИИР“ на посочения email: info@integral-bg.eu

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация и условията за ползване на сайта.

 

V. Ограничаване на отговорността

Фондация „ИИР“ прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Фондация „ИИР“ не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фондация „ИИР“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Фондация „ИИР“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Фондация „ИИР“ не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Фондация „ИИР“ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Изпращайки материали до нашата електронна поща или през интернет страницата на Фондация „ИИР“, Вие приемате следните условия:

а) Материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да изпратите материалите;

в) Да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

 

VI. Услуги, изискващи регистрация

Фондация „ИИР“ си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.
Фондация „ИИР“ си запазва правото да прецени дали да предостави профил (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите условия за ползване.

Фондация „ИИР“ си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги, чрез публикуване на съобщение на сайта.

 

VII. Промени

Фондация „ИИР“ си запазва правото да извършва промени в настоящите условия за ползване по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

Фондация „ИИР“ си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.
За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Условия за ползване влизат в сила считано от 01.04.2016 г.

Изменение на Условията за ползване в сила от 25.05.2018г. Посещавайки сайта ни след 25.05.2018г., вие автоматично се съгласявате с актуализациите.

 

 

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.