Soul Detective Work

SDW е една от техниките на иновативното направление „Енергийна Психология“. Тази техника, както и останалите техники на това направление, е насочена към балансиране на физиологичните, емоционални, когнитивни и енергийни параметри на човешката същност, с цел съхраняване и възстановяване на здравето.

Повечето трансформативни и психотерапевтични техники и школи работят само с емоционалните, ментални и евентуално с кинестетичните пластове на човешката същност. Техниките на Енергийната Психология работят и с енергийната система на човек, но целите на повечето от тях са насочени към актуалното физиологично, емоционално и енергийно състояние на човека, като работят ограничавайки се в актуалното и биографично ниво на личността. SDW отива отвъд тези пластове, адресирайки работата си към трансперсоналните и трансбиографични енергийни отпечатъци в душата на човека. Голяма част от актуалните емоционални, здравословни и житейски проблеми имат като първоизточник (невидими корени) подсъзнателните програми и енергийни „отпечатъци“, които са формирани в някоя от предишните ни реинкарнации или са свързани с модел наследен от предците ни, с деструктивни енергийни въздействия от личен или външен източник, обети за бедност и безбрачие, дадени в минал живот, както и други видове енергийни конфигурации, които блокират нормалният поток на енергията. Когато успеем да се освободим от тези блокажи, това освобождава свободния поток на енергията, което от своя страна води след себе си като резултат до това да живеем живота си здрави, да имаме удовлетворяващи взаимоотношения, да имаме енергията да постигаме целите в живота си и да еволюираме в духовен план.

Минали животи

Квантовата физика ни показа и ни доказа, че на определено квантово ниво – така наречената от физиците „нулева точка“, времето и пространството не съществуват. На това ниво всичко е СЕГА и ТУК. Погледнато от перспективата на доказателствата на квантовата физика, които ни показват, че в основата на всичко лежи една изначална реалност, в която няма времеви и пространствени измерения (което означава, че всичко съществува във всеки един момент и навсякъде), миналите животи са нещо, което съществува като енергия и информация във всеки един момент на съществуването ни в триизмерното пространство на проявеният свят и по тази причина е разбираемо, че те оказват влияние върху актуалният ни живот. Така наречената от квантовите физици „нулева точка“, по начина по който те я описват, кореспондира напълно с това, което в различните култури и времена бива наричано с различни имена – Дао, Брахман, Бог, Абсолют, Източник и т.н. Изцелението на проблемите останали от минали животи, позволява на човек да продължи напред в живота си, освободен от приковаването си към тях.

SDW създадена от Д-р Стоун, работи ползвайки мускулното тестване с цел да достигнем до информацията от минали животи и прибягва до техники от Енергийната психология, с помощта на които бързо се справяме с травми от минали реинкарнации, възстановявайки загубената енергия.

СПЕЦИФИКА И НАСОЧЕНОСТ НА РАБОТАТА С SDW

НЯКОИ ПО-СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ, КЪМ КОИТО Е НАСОЧЕНА РАБОТАТА СЪС SDW, С КОЕТО ТАЗИ ТЕХНИКА СЕ ОТЛИЧАВА ОТ ОСТАНАЛИТЕ ТЕХНИКИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ПСИХОЛОГИЯ, ПРИ КОИТО НЕ СЕ РАБОТИ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ЗА ТОЗИ РОД ПРОБЛЕМИ:

Родови травми

Енергийните дисбаланси в следствие на неотработени травми, които могат да са преживени от някой от предците ни, могат да се предадат на бъдещите поколения чрез ДНК информацията и да окажат влияние на живота, здравето и психиката на потомците. С помощта на SDW успяваме да проследим и да открием първоизточника на родовата травма и с помощта на сурогатна работа да помогнем за изцелението на съответния предшественик. Този изцелителен процес освобождава както предшественика, така и потомците му от този неотработен травматичен отпечатък.

Обети

Когато през VI век християнската църква църква обявява концепцията за прераждането за ерес, това създава голям проблем за истински търсещите духовно развитие хора в християнският свят, които възприемат тогавашната християнска догма като единственият верен път за духовен напредък. Обетите за бедност, непорочност и покорство, поемани от монахините и монасите, без да бъдат съзнателно отменени, водят след себе си във всички следващи реинкарнации до трудности в изграждането на нормални и удовлетворяващи отношения с противоположния пол, до невъзможностда създаваме хармонично семейство и деца и до себесаботирането на стремежите за постигне на  нормално материално благополучие.

С покачването на вибрацията на духовната енергия в наши дни, ние вече разполагаме с „бързи писти“ за духовен напредък, без да е непременно необходимо да преминаваме през страданието, като начин за приближаване към божествената ни природа, така както е било необходимо в отминалите епохи. В днешно време ние разполагаме с възможността да се приближим към нашата божествена същност посредством радостта и копнежите на сърцето ни, изпълнявайки мисията на душата ни.

Вплитане с енергийно информационното поле на близки хора

Понякога проблемите през които преминават клиентите ни не са техни лични, а принадлежат на някой друг. Например, когато някой обичан от нас човек почине – родител, дете, брат или сестра – се случва непреодоляната силна скръб да отвори своего рода пробив в енергийното ни поле  и да създаде нещо подобно на енергийни нишки, които не позволяват на душата на починалия да премине напълно отвъд и вплитат енергийната му същност с тази на клиента. Протоколът на SDW за работа в подобни случаи помага да се установи дали корените на проблема не са от такова естество. С помощта на този протокол помагаме на клиента да излекува раната от загубата, в следствие на което енергийният пробив се затваря, енергийните нишки, които са вплели енергийните същности на починалият и клиента се прекъсват и това освобождава и двамата.

Деструктивни енергии

Когато кожата ни е наранена, бактериите могат да проникнат и да предизвикат инфекция. По същия начин, когато човек страда от емоционална травма, деструктивните сили на гнева, яростта и омразата могат да проникнат  в енергийната система на човек, да го разболеят и да отнемат от жизнената му сила.

Тези деструктивни сили се проявяват по различни начини:

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.