Вътрешно Премоделиране® – Inner RePatterning®

Семинар по Интегрални семейни Констелации
21.09.2018
Биоенергиен коучинг®
20.03.2020

Вътрешно Премоделиране® – Inner RePatterning®

Дни и време на провеждане
Дата - 24/04/2020 - 26/04/2020
Целодневен


СЕРТИФИКАЦИОНЕН ТРЕНИНГ ЗА ФАСИЛИТАТОРИ

 ПО

БАЗИРАНО НА МАЙНДФУЛНЕС ВЪТРЕШНО ПРЕМОДЕЛИРАНЕ

Mindfulness Based Inner RePatterning®

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии. Участниците в обучението ще получат сертификат за Mindfulness Based Inner RePatterning® фасилитатор от създателя на метода Таня Принс.

Системата тяло-ум има огромни възможности за самоизцеление. Ако си порежете ръката не е необходимо да разбирате защо сте си порязали ръката, за да я излекувате. За повечето хора всичко, което трябва да направят, е да подкрепят естествените механизми за самоизцеление на тялото като почистят порязаното и оставят тялото да направи това, което знае най-добре – да се самоизцели.
Същото се отнася и за емоционалните рани и за емоционалното изцеление – с помощта на този метод се активират естествените механизми за себеизцеление на тялото и на психиката, като по този начин помагаме на клиента да успее да достигне до онова състояние на възстановяване и регенериране, което да възстанови усещането му за безопасност. Това се постига, като с помощта на метода Mindfulness Based Inner RePatterning® се задава намерение (инструкция) за себеизцеление, след което, следвайки протокола, създаден от Таня Принс, клиентът бива воден през една лесна за усвояване и изпълнение последователност, стъпка по стъпка в процеса на себеизцеление.

Таня А. Принс е един от водещите световни експерти в областта на енергийната психология. Тя е един от 29-те EFT Founding Masters & Master Trainer of Trainers. Таня Принс е член на AAMET International (Association for the Advancement of the Meridian Energy Techniques) от самото създаване на тази организация. Тя развива своята страст към себеусъвършенстване още в детството си и тогава започва едно пътешествие, което я отвежда до момента, в който тя усвоява метода EFT и в последствие става един от водещите експерти и обучители в този метод в световен мащаб. В последните 20 години тя е провела няколкостотин обучения в голям брой страни, в които е обучила няколко хиляди фасилитатори по ТЕС. Натрупвайки, през всичките тези години едно обширно и задълбочено познание в областта на енергийната психология и на голям брой други изцелителни методи, през 2010 г. тя разработва иновативнен метод наречен „Базирано на Майндфулнес Вътрешно ПреМоделиране“, който се оказва един изключително ефективен, мощен и в същото време щадящ инструмент за себеизцеление.

Таня за себе си

Моята страст е да помагам на хората да постигнат нещата, които желаят независимо дали това е да станат експерти в своята област, да изградят себеувереност или да постигнат едно оптимално ниво на физиологично и психологическо благополучие. От ранна детска възраст аз бях привлечена от тази област може би отчасти заради майка ми, която страдаше от депресия или заради бедността, в която живеехме. Понякога тези неща ни помагат да тръгнем по път, който ни дава сили да преодолеем нещата, с които се сблъскваме по-късно в живота. В началото започнах да следвам по-традиционен път, бидейки насърчена да се насоча към академична кариера, но още тогава знаех, че това не е моят път. Въпреки това, университета ми помогна да отворя ума си към един по-широк свят и да се срещна с различни интересни хора. След завършването си за известно време работех като микробиолог във фармацевтичната индустрия, докато един ден просто си тръгнах без да се обръщам.

Страстта ми е да помагам на хората. За мен, това е най-ценното нещо в живота, което му придава смисъл. Търсейки познание и умения, с които да помагам на хората, аз реших да се обуча за хипнотерапевт. След това жаждата ми за знания ме доведе до обучение по НЛП, а по-късно в САЩ станах обучител по Хипнотерапия. Когато се завърнах в Англия преминах обучение по ТЕС, а по-късно станах и треньор – един от първите в страната, признат от ААМЕТ. Заминавайки отново за Америка, участвах в мастерската програма на Гари Крейг (създателят на ТЕС) и след взискателно и строго оценяване бях призната за EFT Мастер, един от 29-те в света.

В частната си практика работих с хиляди хора с различни проблеми, като специализирах по-основно в работата със страха от говорене пред публика, както и при проблеми свързани със себеоценката, разработвайки впоследствие свой метод наречен Базирано на Майндфулнес Вътрешно Премоделиране (Mindfulness Based Inner RePatterning™), който беше фокусиран върху резултата и отговаряше на моята философия, че „малкото е повече“.

 • Какво представлява „Базирано на Майндфулнес вътрешно премоделиране“ (БМВП)

  Това е метод, различен от всички останали и обучението в този метод не изисква предварителното познаване на други методи и техники, за да бъде научен и прилаган. Това е подход, който съчетава силата на енергийната психология ( меридианно базираните методи за работа с акупресурни точки чрез потупване като най-известният от тях EFT) с НЛП и Майндфулнес, в един несложен за прилагане процес.
  Техниката е базирана на древните познания за енергийните изцелителни процеси, добавяйки към това и елементи от Майндфулнес, използвайки в допълнение и простички, но мощно действащи езикови модели, с цел да се улесни директната комуникация с подсъзнанието, като се заобиколи подсъзнателната съпротива, с помощта на ясни и разбираеми за подсъзнанието вербални „кодове“.
  Един от базовите постулати на този метод е, че не е задължително необходимо да анализирате или да разбирате естеството на един проблем, за да успеете да се справите с него. Т.е., не е необходимо да се говори за проблема и да се обсъждат минали събития, евентуално причинили го, за да се работи с даден проблем на клиента. Поради тази причина, техниката отваря много по-голямо пространство за работа с много по-многобройна група от хора, които иначе биха се затруднили да намерят подходящите думи, за да изразят това, което преживяват.
  При този метод не се изисква клиентът да преминава отново през спомени и преживявания от миналото, както и през емоциите, свързани с тях, както и през емоционалните състояния, съпровождащи даденият проблем, за да може да работи с този проблем и да се справи с него.

  Защо да използваме БМВП?

  • Този процес е един несложен и много щадящ начин за работа с хора.
  • Може да бъде прилагана като техника за самопомощ.
  • С този метод могат бързо да се постигнат желаните резултати.
  • Този метод често води до резултати там, където други методи се провалят, тъй като използва механизма на ума и на тялото за себизцеление.
  • Подходящ и безопасен е за прилагане и при възрастни хора и деца.
  • За повечето хора това е един много лесен за използване метод.
  • Може да се прилага и при наличието на комплексни проблеми.
  • Може да се използва и при работата с групи.

БМВП може да се прилага при широк обхват от проблеми. Този обхват непрекъснато се разширява, тъй като БМВП е все още относително нова техника и като такава би трябвало да се разглежда като метод, който е в процес на развитие.

Проблемите, при които методът може да се прилага, включват:

• Проблеми със съня
• Посттравматично стресово разстройство
• Проблеми във взаимоотношенията
• Проблеми със себеоценката
• Болка от всякакво естество
• Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
• Скръб от загуба
• Тревожност, напрежение
• Проблеми с гнева
• Ограничаващи вярвания
• Депресивни състояния
• Проблеми, свързани със себереализацията

С помощта на БМВП ние помагаме на клиента да премине, стъпка по стъпка, през един естествен процес на себеизцеление, така че той да успее да излезе от стрес реакцията на борба или бягство. При състоянието, характерно за този тип реакция, възстановяването и регенерацията, както на ума така и тялото, се изключват или минимизират, защото цялата енергия се пренасочва към режим на оцеляване. По време на сесията клиентът бива подпомаган да се върне към режима на функциониране на тялото, който е свързан с растеж, възстановяване и регенерация. Навлизайки в това състояние, клиентът започва да се чувства по-релаксиран и спокоен. Този етап от процеса е много мощен и сам по себе си се явява една мощна техника за себеизцеление, която би могла да бъде използвана и самостоятелно, за да въведе клиента в състояние на баланс и хармония в края на сесията. Тази техника също така би могла да се възлага и като домашна работа на клиента, за да е възможно системата ум-тяло да се насочи обратно към нормално си функциониране.

След тази фаза на изключване от режима „борба или бягство“, с помощта на разработените от Таня Принс техники и процедури, клиента се съпровожда към фазата на премоделиране на вътрешното пространство.

Въведение в „Базирано на Майндфулнес Вътрешно ПреМоделиране“ (БМВП).

• В това кратко въведение ще разберете за БМВП, ще научите какво представлява и ще научите за развитието и историята на този метод.
• Ще научите за видовете проблеми, при които БМВП се прилага и ще се дадат примери от случаи от реалния живот, за да ви е от помощ това да разберете метода по-добре.
• Също така ще се запознаете с цялостния процес и ще видите кратка демонстрация.

Какво е Майндфулнес?

• Ще добиете разбиране за състоянието на Майндфулнес (състояние на цялостна осъзнатост) и също така ще участвате в упражнение, което ще ви позволи вие самите да го преживеете.
• Каква е разликата между Майндфулнес и Базираното на Майндфулнес Вътрешно ПреМоделиране? Ще разберете как при този метод се използва състоянието на Майндфулнес в рамките на техниките и процедурите на БМПВ. Ще научите защо БМВП се различава от стандартните подходи за постигане на Майндфулнес.
• Също така ще разберете, защо да бъдеш изцяло присъстващ и напълно съзнателен е от огромно значение за здравето и благополучието ни.
Научна обосновка и разбиране за личностното развитие
• Ще разберете как се развива нашата личност, когато това развитие се основава само на оцеляването.
• Ще добиете базово разбиране за Поливагусната теория и ще научите какво са изолираните и какво са комплексните травми и как те се отразяват на развитието ни.

Създаване на безопасно пространство

• Ще ви бъдат показани трите стъпки за създаване на безопасно пространство (Зона) – състоянието, необходимо ни, когато, следвайки протоколите на метода, се навлезе във фазата на интервенция.
• При БМВП не се изисква клиентът да “навлезе“ в неговия/нейния проблем. Вместо това, тази техника, базирана на Майндфулнес, подпомага способностите за себеизцеление на ума и тялото. Това е от съществено значение, за да можем да се излезе от състоянието на реакцията борба или бягство, както и за да е възможно да се активира нормалният режим на функциониране на автономната нервна система, при който тя се възстановява и регенерира.
• Ще научите за важната функция на очите във връзка с функционирането на нервната система и след това ще научите за различните ефекти, които се постигат при работата с различни модалности на централното или периферното зрение. Ще научите как периферното зрение може да се използва като вид „шалтер“ за изключване на стреса и за излизане от състоянието на „борба или бягство“. Ще научите няколко начина за работа с периферното зрение, включително и това как да подобрите състоянието си и да повишите нивата на секреция на ендорфините в тялото.
• След това ще имате възможността да практикувате преподадените техники.
• Ще бъдете насочвани стъпка по стъпка в процеса на създаване на безопасно пространство.
• Ще научите за важността на дъха и защо това е съществена част от създаването и поддържането на безопасно пространство по време на БМВП.
• Ще научите за потупването на енергийните точки и за енергийната работа.
• Ще ви бъде представено кратко въведение в теорията за вагусния нерв и неговото значение за нашето здраве.
• След това ще имате възможност да практикувате техниката, което ще ви позволи да овладеете „безопасното пространство“.

Подготвяне на клиента за прилагане на БМВП

• Ще се научите как да представяте БМВП на клиентите си.
• Ще научите също инструкциите, които е необходимо да дадете на клиента, за да оптимизира потенциала си за успех при използването на техниката.
• Ще практикувате това, което ви е било преподадено, което ще ви позволи да овладеете тази стъпка от БМВП процеса.

Насочване към проблема

• Ще научите повече за езика на нашия ум. Ще се научите как можете да използвате този вътрешен език, за да определите нежеланото състояние. Ще научите въпроса, който е необходимо да зададете, за да идентифицирате бързо нежеланото състояние на клиента без да се свързвате със самото състояние.
• Ще се научите как да използвате езика, за да насочите клиента към състояние на Майндфулнес, за да го отделите от нежеланото състояние, като по този начин се сведе до минимум какъвто и да било дискомфорт, който може да бъде изпитан от клиента.
• Също така ще научите въпроса, който да зададете, за да установите кое за клиента е добър резултат.

Поставяне на намерения

• Когато си поставим намерение, то може да служи като мощна инструкция към нашия подсъзнателен ум. По време на това обучение ще научите основната инструкция, която се използва при БМВП. Също така, ще разберете защо се използва тази основна инструкция. Ще се научите и как да създадете мост между съзнанието и подсъзнанието, чрез индуцирането на алфа мозъчни вълни, което да подобри комуникацията между двете.
• Ще правите упражнения, за да консолидирате вашето знание за поставяне на намерението.

Основна последователност на БМВП

• Основната последователност при БМВП е фазата на интервенция. Ще научите как да правите „Базовата Последователност“.
• След това ще правите упражнения, за да консолидирате знанието.

Прочистващ цвят

• При БМВП метода, след като започнем да се освобождаваме от нежеланото състояние, може да използваме определен цвят за ускоряване на този процес. Ще научите как да използвате подхода, наречен „Прочистващ цвят“. Ще научите как да съставяте прости хипнотични езикови изрази, за да получите желания резултат.
• Ще правите упражнения за консолидиране на вашето знание за „Прочистващия цвят“.

Затваряне на сесията

Често, когато следваме протоколите на БМВП, сесията сама стига до едно естествено приключване. Друг път може да се наложи сесията да приключи преди достигането на пълно разрешение на нежеланото състояние.
• Ще се научите как да завършите БМВП сесията, използвайки „хипнотичен език“, за да инструктирате подсъзнанието на клиента да завърши преработката.
• Ще научите повече за важността на съня.

Събиране на всичко заедно или събиране в едно цяло

Сега, след като сте преминали през процеса стъпка по стъпка, ще практикувате събирането му в едно цяло и работа чрез прилагане на пълния БМВП процес.

Овладяване на езика на „Прочистващия цвят“

Подходът „Прочистващ цвят“ използва „хипнотичен език“, който комуникира директно с подсъзнанието.
• Ще ви бъде преподадено в дълбочина как бързо да конструирате въпроси, които са насочени към получаването на специфичен отговор от подсъзнанието.
• Ще научите за презумпциите и тяхното значение при създаването на тези въпроси.
• Също така, ще научите и кога да използвате „Прочистващия цвят“.
Прочистващ цвят за справяне с нежеланото състояние
„Прочистващият цвят“ може да се използва за увеличаване интензитета на някакво приятно усещане, а може да се използва и като техника за бързо редуциране на интензитета на неприятните усещания.
• Ще научите как да използвате този подход, за да се справите с нежеланите състояния.

Части и БМВП

Работата с частите е друга техника за прилагане на БМВП подхода.
• Ще научите кога трябва да използвате метода на частите.
• Ще научите също две версии на техниката.
• Ще ви бъдат дадени упражнения за консолидиране на вашето знание за тези подходи.

Справяне с интензивна емоция

Въпреки че БМВП е щадяща техника, понякога клиентите могат да почувстват дискомфорт поради емоциите, които изпитват, свързани с нежеланото състояние.
• Ще ви бъде преподадено как да работите с емоциите, използвайки БМВП.

Завършване на обучението

За да завършите обучението и да получите сертификата е необходимо да попълните кратък писмен тест в края на обучението.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.