Енергийна психология

Статията е авторска. Всички права запазени.
“Клетката е машина, задвижвана от енергия. Следователно към нея може да се подходи като се изучава или материята, или енергията. Във всяка култура и във всяка медицинска традиция преди нашата изцеляването се е постигало чрез движение на енергия.” 
– Албърт Шент – Гьорги
Нобелов лауреат по медицина
Направлението „Енергийна психология” включва няколко сродни системи, като TFT, EFT, TAT, BSFF, WHEE, SDW и др., които комбинират съвременната западна психология и психотерапия с традиционната китайска медицина и по–точно тази част от нея касаеща меридианната система. Техниките на Eнергийната психология успяват бързо и радикално да се справят с психологическите проблеми и да елеминират емоционални травми и блокажи от системата психика–тяло, чрез третиране на определени биологично активни (акупунктурни) точки, разположени по човешкото тяло в комбинация с техники, използвани в някои западни психотерапевтични школи.

Всички тези техники на на направлението “Енергийна Психология” са разработени в периода от средата на 80 – те до средата на 90 – те години на двадесети век. Като общо название те са наречени „мощно действащи методи”, защото опитът е доказал, че работят в пъти по–бързо и ефективно от традиционата вербална терапия.

Тези техники са насочени към балансиране на енергията в меридианната система, изхождайки от постулата на традиционната китайска медицина, който гласи, че ако телесната енергия (или на китайски „ЧИ”) е в баланс, това води  до балансирани психични и физиологични параметри. И обратното – ако човек има енергиен дисбаланс, то това води до психологически и физиологичен такъв. Всеки компонент от тази тройна система – психика – тяло – енергия, въздейства на останалите два или в положителна или в отрицателна посока. Емоционалният дисбаланс води до дисбаланс и на физиологично и на енергийно ниво, а физиологиния дисбаланс, бил той функционален или органичен, води до енергиен и емоционален дисбаланс.

Също като компакт диск или компютърен хард диск, енергийната ни система съхранява информация под формата на електромагнитна конфигурация и това е разбираемо, тъй като и нашият мозък и тялото ни функционират освен биохимично, така също и посредством електромагнитна обмяна на информация.  Използвайки техниките на Енергийната Психология ние балансираме тази енергийно-информационна конфигурация, буквално изчиствайки я от „вирусите”, които разстройват работата и, така както компютърните вируси разстройват софтуера и съответно работата на компютрите.

С динамичното си развитие и с напредването на новите технологии светът продължава да става все по–малък, комуникацията по – лесна и информацията все по-достъпна. В миналото познанието обикновено е било капсулирано в рамките на създалата го култура. В наши дни, гениалните постижения на източната и западната мисъл започват все по-успешно да се смесват. Съвременната западна наука започва със все по-бързи темпове да преоткрива, изучава и прилага някои от древните източни изцелителни техники. Съществува вече не малък брой изследвания, провеждани в западни университети, които потвърждават ефективността на тези методи.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.