Учебни програми

Дати

Събитие

11/03/2022 - 13/03/2022
00:00 -00:00
Oбучение по Енергийна Психология - Soul Detective Work®

SDW адресира работата си към трансперсоналните и трансбиографични енергийни отпечатъци в душата на човека. Голяма част от актуалните емоционални, телесни и житейски проблеми имат като първоизточник (невидими корени) подсъзнателните програми и енергийни „отпечатъци“, които са формирани в някоя от предишните ни реинкарнации или са свързани с модел наследен от предците ни, с деструктивни енергийни въздействия от личен или външен източник, обети за бедност и безбрачие, дадени в минал живот, както и други видове енергийно-информационни конфигурации, които блокират нормалният поток на енергията.
26/03/2022
18:30 -23:30
Семинар с Д-р Брус Липтън

Д-р Брус Липтън е клетъчен биолог и международно признат лектор. Той е един от лидерите в съвременният свят, които успяват да прокарат мост между науката и познанието за Духа. Д-р Липтън ще изнесе семинар на тема „Новата биология - науката за това, как да създадем рай на Земята“
14/04/2022 - 17/04/2022
10:00 -18:00
Oбучение по Енергийна Психология - AGER®

Д-р Винченцо ди Спазио е холистичен лекар и преподавател по китайска медицина, ирисодиагностика и Бахова терапия. През 1996 г., докато изучава времевата карта, съдържаща се в човешкия ирис, той открива, така нареченият от него „гръбначен часовник", разположен по протежение на прешлените на гръбначният стълб.
19/05/2022 - 22/05/2022
09:30 -17:30
Майндфулнес Коучинг

Редовното практикуване на Майндфулнес ще ни позволи да придобием цялостната осъзнатост за онова, което се случва, както вътре в съзнанието ни, така и извън него.
09/06/2022 - 12/06/2022
10:00 -18:00
Сертификационно обучение по Неврална Соматична Интеграция®

Емоционалното себе-балансиране (а можем да го наречем също и емоционално балансиране на Аза) е нов интегративен изцелителен модел, който ни помага да намерим отново изначалната си хармония и това не е състояние, а е по-скоро пространство, което се намира в пространството между вътрешния покой и състраданието.
16/06/2022 - 19/06/2022
10:00 -18:00
Усъвършенствана Енергийна Осихология
Сертификационна програма по Усъвършенствана Енергийна Психология®

EDxTM - енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), е за момента най-усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.
30/06/2022 - 03/07/2022
10:00 -18:00
Интегрални констелации®

Интегралните Констелации ни позволяват да схванем реалността като един взаимосвързан поток на съзнанието, в който всъщност, отвъд илюзията за отделеността, всички ние вече сме Едно. Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър
15/07/2022 - 17/07/2022
10:00 -18:00
Сертификационно обучение за консултанти по Енеаграма®

Енеаграмата разглежда деветте различни типажа или стила, всеки от които представлява мироглед и архетип, резониращ с начина, по който хората мислят, чувстват и действат по отношение на света, другите и себе си.
22/07/2022 - 24/07/2022
10:00 -18:00
Интегративна Енергийна Психология®

Решихме да съберем най-ефективните подходи на направлението – Енергийна Психология, да ги синтезираме и да ви предложим такова обучение, което да ви осигури теоретичните и методологични познания, които биха ви превърнали в наистина отлично обучен и разполагащ с нужната оптимална база от познание, опит и методологични умения, фасилитатор по Интегративна Енергийна Психология, а така също да ви осигури и възможността за развитие на вашите най-ценни човешки качества, в това число на чувствителността и интуиция ви!
28/07/2022 - 31/07/2022
09:30 -17:30
Интегративно дишане®

Интегративното дишане комбинира различните подходи на дихателната работа, в една по-широка рамка, отваряйки пространство за широк спектър от методи и техники, което ни позволява да изберем най-подходящият подход за работа, съобразявайки се с индивидуалните нужди и проблеми на всеки един клиент.
20/10/2022 - 23/10/2022
10:00 -18:00
TAI
Oбучение по Енергийна Психология - TAI®

През 2017г. се роди най-новият метод на направлението Енергийна Психология, наречен TAI (Техники за Вътрешна Алхимия), създаден от Андреа Фреди, понастоящем един от водещите експерти по Енергийна Психология в световен мащаб. В TAI могат да бъдат разпознати елементи от различни енергийни техники, както и от древните философски системи, а така също и модерните изследвания от областта на неврологията, психоневроимунологията, психологията, психотерапията и др.

Очаквайте скоро нови дати за

Дати

Събитие

15/12/2017 - 17/12/2017
10:00 -18:00
САЙ-КЕЙ
САЙ-КЕЙ®

Изначалната мисия на САЙ-КЕЙ е да служи като инструмент за подпомагане на еволюцията на съзнанието и на свещеният процес на еволюцията на света. По-конкретно, главната роля на САЙ-КЕЙ е да помогне на хората да си припомнят, че те са духовни създания, преживяващи човешки опит.
13/07/2019
00:00 -00:00
Access Bars®

“Аксес Барс®” (Access Bars®) е метод, който е създаден от Гари Дъглас в началото на 90-те години на XX век. Базовата същност на метода се състои в третирането на 32 енергийни точки, които се намират в областта на главата и които са свързани с различни аспекти на човешкия живот.
06/12/2019 - 08/12/2019
10:00 -18:00
ТЕС
Сертификационно професионално обучение по ТЕС – нива 1 и 2

EFT, Emotional Freedom Techniques в превод на български Техники за Емоционална Свобода (ТЕС) е мощна техника, използвана от и трансформираща живота на вече милиони хора по целият свят. ТЕС се прилага при широк кръг проблеми като тревожност, депресия, фобии, страхове, болка, проблеми свързани със себеоценката и много други.
05/03/2020 - 08/03/2020
00:00 -00:00
Интегрално консултиране®

Създаването на интегралната теория на развитието, която обхваща периода на ранното детство, минава през така наречения "нормален" живот на възрастния човек и достига до духовното пробуждане или Буда-съзнанието, само по себе си е забележително постижение на нашето време, а също и необходима стъпка, ако желаем да имаме една глобална психология и глобална духовност в една глобална епоха. Защо да не съберем в едно познанията за тялото, ума, душата и духа, които са натрупани в течение на историческото развитие на човечеството, в различни епохи и на различни места по земята и да получим една всеобхватна психология и философия?
20/03/2020 - 22/03/2020
00:00 -00:00
Биоенергиен коучинг®

Обучението по Биоенергиен коучинг® на Германската академия по Енергийна медицина и Биоенергетика е за момента единственото оторизирано на международно ниво обучение по Биоенергиен коучинг®. Това обучение предлага уникални познания по темите, свързани с биоенергийната система на човека и биоенергийните подходи за съхраняване и възвръщане на здравето.
10/04/2020 - 12/04/2020
00:00 -00:00
Oбучение по Енергийна Психология - REMAP®

Методът REMAP® е създаден от Стив Рийд и комбинира в себе си няколко други метода, между които Енергийна психология, EMDR, хипнотерапия, НЛП и др., като надгражда техните рамки, така че да е възможно да се постигне бързо редуциране на емоционалния стрес в системата ум-тяло, посредством един специфичен и иновативен мултисензорен и двуфокусен подход за изцеление.
24/04/2020 - 26/04/2020
00:00 -00:00
Вътрешно Премоделиране® - Inner RePatterning®

С помощта на този метод се активират естествените механизми за себеизцеление на тялото и на психиката, като по този начин помагаме на клиента да успее да достигне до онова състояние на възстановяване и регенериране, което да възстанови усещането му за благополучие и безопасност. Това се постига, като с помощта на метода Mindfulness Based Inner RePatterning® се задава намерение (инструкция) за себеизцеление, след което, следвайки протокола, създаден от Таня Принс, клиентът бива воден през една лесна за усвояване и изпълнение последователност, стъпка по стъпка в процеса на себеизцеление.
04/06/2020 - 07/06/2020
10:00 -18:30
Трансформиращо Изцеление®

Трансформиращото изцеление е една уникална система, която комбинира в себе си голямо разнообразие от доказали се във времето методи и техники, с които можем да работим с тялото, с енергийната система, със съзнанието и с емоциите.
02/10/2020 - 04/10/2020
10:00 -18:00
Oбучение по Енергийна Психология - Self Emotional Balansing®

Емоционалното себе-балансиране (а можем да го наречем също и емоционално балансиране на Аза) е нов интегративен изцелителен модел, който ни помага да намерим отново изначалната си хармония и това не е състояние, а е по-скоро пространство, което се намира в пространството между вътрешния покой и състраданието.
01/04/2021 - 04/04/2021
10:00 -18:00
Oбучение по Екзистенциален-Трансперсонален коучинг®

Ако сме загубили дори и много малки парченца от душата си, все едно сме загубили парченца от картата, която впоследствие не може да бъде разкодирана, тъй като маркировката вече е изтрита и поради това започваме да се чувстваме без посока, блокирани, уплашени, неспособни да се движим или ако се движим, се чувстваме сякаш не принадлежим на никое място, най-вероятно защото поемаме в посока, която не е нашата
17/06/2021 - 20/06/2021
10:00 -18:00
Oбучение по Енергийна Психология - Trauma Buster Technique®

Методът Trauma Buster Technique (ТВТ) следва изцелителния модел на връзката ум – тяло и това е процес, предназначен да елиминира симптомите на стреса и по-специално тези, свързани с Посттравматичното стресово разстройство (ПТСР).