Учебни програми

Дати

Събитие

22/11/2019 - 24/11/2019
00:00 -00:00
Биоенергиен коучинг®

Обучението по Биоенергиен коучинг® на Германската академия по Енергийна медицина и Биоенергетика е за момента единственото оторизирано на международно ниво обучение по Биоенергиен коучинг®. Това обучение предлага уникални познания по темите, свързани с биоенергийната система на човека и биоенергийните подходи за съхраняване и възвръщане на здравето.
06/12/2019 - 08/12/2019
00:00 -00:00
ТЕС
Сертификационно професионално обучение по ТЕС – нива 1 и 2

EFT, Emotional Freedom Techniques в превод на български Техники за Емоционална Свобода (ТЕС) е мощна техника, използвана от и трансформираща живота на вече милиони хора по целият свят. ТЕС се прилага при широк кръг проблеми като тревожност, депресия, фобии, страхове, болка, проблеми свързани със себеоценката и много други.
06/02/2020 - 09/02/2020
00:00 -00:00
TAI
Oбучение по Енергийна Психология - TAI

Метода TAI е част от обучителна програма, наречена „Вътрешен път“, при който четири метода стоят в основата на работата върху себе си: ТЕС, TAI, AGER и PET. Главният фокус на Вътрешния път е да помогне за освобождаването от некохерентните честоти (вярвания, спомени, фантазии, емоции, мисли и пр.), използвайки ги за гориво за вътрешното израстване.

Очаквайте скоро нови дати за

Дати

Събитие

01/12/2016 - 04/12/2016
00:00 -00:00
Холистична енергийна психология®

Холистичната Енергийна Психология е иновативен метод за депрограмиране на травматичната информация, която се е „отпечатала“ в нашето ДНК, вследствие на преживени травматични събития в рамките на живота ни, травматични събития от процеса на раждането ни и вътреутробното ни развитие, както и такива, които носим от предишни инкарнации.
06/07/2017 - 09/07/2017
10:00 -18:00
Усъвършенствана Енергийна Осихология
Сертификационна програма по Усъвършенствана Енергийна Психология®

EDxTM - енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), е за момента най-усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.
15/12/2017 - 17/12/2017
10:00 -18:00
САЙ-КЕЙ
САЙ-КЕЙ®

Изначалната мисия на САЙ-КЕЙ е да служи като инструмент за подпомагане на еволюцията на съзнанието и на свещеният процес на еволюцията на света. По-конкретно, главната роля на САЙ-КЕЙ е да помогне на хората да си припомнят, че те са духовни създания, преживяващи човешки опит.
14/03/2019 - 17/03/2019
09:30 -17:30
Интегративно дишане®

Интегративното дишане комбинира различните подходи на дихателната работа, в една по-широка рамка, отваряйки пространство за широк спектър от методи и техники, което ни позволява да изберем най-подходящият подход за работа, съобразявайки се с индивидуалните нужди и проблеми на всеки един клиент.
12/04/2019 - 14/04/2019
00:00 -00:00
Вътрешно Премоделиране® - Inner RePatterning®

С помощта на този метод се активират естествените механизми за себеизцеление на тялото и на психиката, като по този начин помагаме на клиента да успее да достигне до онова състояние на възстановяване и регенериране, което да възстанови усещането му за благополучие и безопасност. Това се постига, като с помощта на метода Mindfulness Based Inner RePatterning® се задава намерение (инструкция) за себеизцеление, след което, следвайки протокола, създаден от Таня Принс, клиентът бива воден през една лесна за усвояване и изпълнение последователност, стъпка по стъпка в процеса на себеизцеление.
13/07/2019
00:00 -00:00
Access Bars®

“Аксес Барс®” (Access Bars®) е метод, който е създаден от Гари Дъглас в началото на 90-те години на XX век. Базовата същност на метода се състои в третирането на 32 енергийни точки, които се намират в областта на главата и които са свързани с различни аспекти на човешкия живот.
24/10/2019 - 27/10/2019
10:00 -18:30
Трансформиращо Изцеление®

Трансформиращото изцеление е една уникална система, която комбинира в себе си голямо разнообразие от доказали се във времето методи и техники, с които можем да работим с тялото, с енергийната система, със съзнанието и с емоциите.
07/11/2019 - 10/11/2019
00:00 -00:00
Интегрално консултиране®

Създаването на интегралната теория на развитието, която обхваща периода на ранното детство, минава през така наречения "нормален" живот на възрастния човек и достига до духовното пробуждане или Буда-съзнанието, само по себе си е забележително постижение на нашето време, а също и необходима стъпка, ако желаем да имаме една глобална психология и глобална духовност в една глобална епоха. Защо да не съберем в едно познанията за тялото, ума, душата и духа, които са натрупани в течение на историческото развитие на човечеството, в различни епохи и на различни места по земята и да получим една всеобхватна психология и философия?
14/11/2019 - 17/11/2019
10:00 -18:00
Интегрални констелации®

Интегралните Констелации ни позволяват да схванем реалността като един взаимосвързан поток на съзнанието, в който всъщност, отвъд илюзията за отделеността, всички ние вече сме Едно. Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър