Учебни програми

Дати

Събитие

27/09/2024 - 29/09/2024
00:00 -23:59
Oбучение по Енергийна Психология - Self Emotional Balansing®
Oбучение по Енергийна Психология - Self Emotional Balansing®

Емоционалното себе-балансиране (а можем да го наречем също и емоционално балансиране на Аза) е нов интегративен изцелителен модел, който ни помага да намерим отново изначалната си хармония и това не е състояние, а е по-скоро пространство, което се намира в пространството между вътрешния покой и състраданието.
03/10/2024 - 06/10/2024
10:00 -18:00
Oбучение по Енергийна Психология - TAI®
Oбучение по Енергийна Психология - TAI®

През 2017г. се роди най-новият метод на направлението Енергийна Психология, наречен TAI (Техники за Вътрешна Алхимия), създаден от Андреа Фреди, понастоящем един от водещите експерти по Енергийна Психология в световен мащаб. В TAI могат да бъдат разпознати елементи от различни енергийни техники, както и от древните философски системи, а така също и модерните изследвания от областта на неврологията, психоневроимунологията, психологията, психотерапията и др.
17/10/2024 - 20/10/2024
10:00 -18:00
Integrative Bodywork
Integrative Bodywork

Методът Integrative Bodywork е създаден в резултат на съвместната работа на терапевтите и преподаватели от Австрия - Антон Стейскал и Ингрид Хубер, които, в продължени на десетилетия, практикуват и преподават различни методи за работа с тялото, в това число - Биодинамична краниосакрална работа с тялото, Соматичен диалог, Логопедагогика, Нулево балансиране, Соматично преживяване, Фасциална интеграция
24/10/2024 - 27/10/2024
00:00 -23:59
Сертификационно обучение в метода "Скулптурата на живота"®
Сертификационно обучение в метода "Скулптурата на живота"®

Скулптурата на живота – да направим себе си шедьовър Този метод е базиран както на древната, така и на по-новата мъдрост на човечеството и в основата му стоят работата с тялото, енергията, движенията, контакта с другите и пространството, за да можем, работейки върху себе си или
01/11/2024 - 03/11/2024
00:00 -23:59
Oбучение по Енергийна Психология - Soul Detective Work®
Oбучение по Енергийна Психология - Soul Detective Work®

SDW адресира работата си към трансперсоналните и трансбиографични енергийни отпечатъци в душата на човека. Голяма част от актуалните емоционални, телесни и житейски проблеми имат като първоизточник (невидими корени) подсъзнателните програми и енергийни „отпечатъци“, които са формирани в някоя от предишните ни реинкарнации или са свързани с модел наследен от предците ни, с деструктивни енергийни въздействия от личен или външен източник, обети за бедност и безбрачие, дадени в минал живот, както и други видове енергийно-информационни конфигурации, които блокират нормалният поток на енергията.

Очаквайте скоро нови дати за

Дати

Събитие

15/12/2017 - 17/12/2017
10:00 -18:00
САЙ-КЕЙ®
САЙ-КЕЙ®

Изначалната мисия на САЙ-КЕЙ е да служи като инструмент за подпомагане на еволюцията на съзнанието и на свещеният процес на еволюцията на света. По-конкретно, главната роля на САЙ-КЕЙ е да помогне на хората да си припомнят, че те са духовни създания, преживяващи човешки опит.
20/03/2020 - 22/03/2020
00:00 -00:00
Биоенергиен коучинг®
Биоенергиен коучинг®

Обучението по Биоенергиен коучинг® на Германската академия по Енергийна медицина и Биоенергетика е за момента единственото оторизирано на международно ниво обучение по Биоенергиен коучинг®. Това обучение предлага уникални познания по темите, свързани с биоенергийната система на човека и биоенергийните подходи за съхраняване и възвръщане на здравето.
24/04/2020 - 26/04/2020
00:00 -00:00
Вътрешно Премоделиране® - Inner RePatterning®
Вътрешно Премоделиране® - Inner RePatterning®

С помощта на този метод се активират естествените механизми за себеизцеление на тялото и на психиката, като по този начин помагаме на клиента да успее да достигне до онова състояние на възстановяване и регенериране, което да възстанови усещането му за благополучие и безопасност. Това се постига, като с помощта на метода Mindfulness Based Inner RePatterning® се задава намерение (инструкция) за себеизцеление, след което, следвайки протокола, създаден от Таня Принс, клиентът бива воден през една лесна за усвояване и изпълнение последователност, стъпка по стъпка в процеса на себеизцеление.
04/06/2020 - 07/06/2020
10:00 -18:30
Трансформиращо Изцеление®
Трансформиращо Изцеление®

Трансформиращото изцеление е една уникална система, която комбинира в себе си голямо разнообразие от доказали се във времето методи и техники, с които можем да работим с тялото, с енергийната система, със съзнанието и с емоциите.
17/06/2021 - 20/06/2021
10:00 -18:00
Oбучение по Енергийна Психология - Trauma Buster Technique®
Oбучение по Енергийна Психология - Trauma Buster Technique®

Методът Trauma Buster Technique (ТВТ) следва изцелителния модел на връзката ум – тяло и това е процес, предназначен да елиминира симптомите на стреса и по-специално тези, свързани с Посттравматичното стресово разстройство (ПТСР).
26/03/2022
18:30 -23:30
Семинар с Д-р Брус Липтън
Семинар с Д-р Брус Липтън

Д-р Брус Липтън е клетъчен биолог и международно признат лектор. Той е един от лидерите в съвременният свят, които успяват да прокарат мост между науката и познанието за Духа. Той е автор на бестселъра „Биология на убежденията“, и съавтор със Стив Баерман на бестселъра „Спонтанна еволюция“. През 2009 г. той получава престижната награда „Goi Peace Award“ в Япония, като признание за научните си постижения и за приноса си за създаването на един по-хармоничен свят.
19/05/2022 - 22/05/2022
09:30 -17:30
Майндфулнес Коучинг
Майндфулнес Коучинг

Редовното практикуване на Майндфулнес ще ни позволи да придобием цялостната осъзнатост за онова, което се случва, както вътре в съзнанието ни, така и извън него.
16/06/2022 - 19/06/2022
10:00 -18:00
Сертификационна програма по  Усъвършенствана Енергийна Психология®
Сертификационна програма по Усъвършенствана Енергийна Психология®

EDxTM - енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), е за момента най-усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.
30/06/2022 - 03/07/2022
10:00 -18:00
Интегрални организационни и бизнес констелации®
Интегрални организационни и бизнес констелации®

Организационните и Бизнес Констелации са един невероятен интуитивен метод в помощ на мениджмънта, който може да бъде прилаган за разрешаване на комплексни, системни или повтарящи се проблеми. Когато сте опитали множество „рационални методи“, но все още не можете да откриете нужното ви решение, бизнес констелациите могат да внесат нова светлина при разрешаването на даден проблем в компанията или организацията.
22/07/2022 - 24/07/2022
10:00 -18:00
Интегративна Енергийна Психология®
Интегративна Енергийна Психология®

Решихме да съберем най-ефективните подходи на направлението – Енергийна Психология, да ги синтезираме и да ви предложим такова обучение, което да ви осигури теоретичните и методологични познания, които биха ви превърнали в наистина отлично обучен и разполагащ с нужната оптимална база от познание, опит и методологични умения, фасилитатор по Интегративна Енергийна Психология, а така също да ви осигури и възможността за развитие на вашите най-ценни човешки качества, в това число на чувствителността и интуиция ви!
28/10/2022 - 30/10/2022
00:00 -23:59
Сертификационно обучение за консултанти по Енеаграма®
Сертификационно обучение за консултанти по Енеаграма®

Енеаграмата разглежда деветте различни типажа или стила, всеки от които представлява мироглед и архетип, резониращ с начина, по който хората мислят, чувстват и действат по отношение на света, другите и себе си.
01/12/2022 - 04/12/2022
00:00 -23:59
Сертификационно обучение в Процеса "Сънуващото тяло"®

Процесът "Сънуващото тяло"® е един мощен подход за себетрансформация и работа в индивидуални сесии, полезен както за нас самите, така и за всеки един човек на когото можем да го предложим.
08/12/2022
18:00 -19:30
Три семинара с Лоренцо Кампезе
Три семинара с Лоренцо Кампезе

Смелостта да останем в празното пространство на незнанието, без да отстъпим крачка назад, без да се изплашим страховете си, да се оставим напълно на настоящия момент, да останем смирени в служба на клиента, да присъстваме без преценки и очаквания… това са някои от качествата на “мирния воин” в констелациите.
27/07/2023 - 30/07/2023
00:00 -23:59
Интегрални констелации®
Интегрални констелации®

Интегралните Констелации ни позволяват да схванем реалността като един взаимосвързан поток на съзнанието, в който всъщност, отвъд илюзията за отделеността, всички ние вече сме Едно. Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър
29/09/2023 - 01/10/2023
00:00 -23:59
Oбучение по Енергийна Психология - REMAP®
Oбучение по Енергийна Психология - REMAP®

Методът REMAP® е създаден от Стив Рийд и комбинира в себе си няколко други метода, между които Енергийна психология, EMDR, хипнотерапия, НЛП и др., като надгражда техните рамки, така че да е възможно да се постигне бързо редуциране на емоционалния стрес в системата ум-тяло, посредством един специфичен и иновативен мултисензорен и двуфокусен подход за изцеление.
23/05/2024 - 26/05/2024
00:00 -23:59
Oбучение по Енергийна Психология - AGER®
Oбучение по Енергийна Психология - AGER®

Д-р Винченцо ди Спазио е холистичен лекар и преподавател по китайска медицина, ирисодиагностика и Бахова терапия. През 1996 г., докато изучава времевата карта, съдържаща се в човешкия ирис, той открива, така нареченият от него „гръбначен часовник", разположен по протежение на прешлените на гръбначният стълб.
30/05/2024 - 02/06/2024
10:00 -18:00
Интегралeн & трансперсоналeн коучинг
Интегралeн & трансперсоналeн коучинг

Създаването на интегралната теория на развитието, която обхваща периода на ранното детство, минава през така наречения "нормален" живот на възрастния човек и достига до духовното пробуждане или Буда-съзнанието, само по себе си е забележително постижение на нашето време, а също и необходима стъпка, ако желаем да имаме една глобална психология и глобална духовност в една глобална епоха. Защо да не съберем в едно познанията за тялото, ума, душата и духа, които са натрупани в течение на историческото развитие на човечеството, в различни епохи и на различни места по земята и да получим една всеобхватна психология и философия?
13/06/2024 - 16/06/2024
00:00 -23:59
Интегративно дишане®
Интегративно дишане®

Интегративното дишане комбинира различните подходи на дихателната работа, в една по-широка рамка, отваряйки пространство за широк спектър от методи и техники, което ни позволява да изберем най-подходящият подход за работа, съобразявайки се с индивидуалните нужди и проблеми на всеки един клиент.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.