Сертификационна програма по Усъвършенствана Енергийна Психология®

САЙ-КЕЙ
САЙ-КЕЙ®
15.12.2017
Работа със сянката®
01.09.2016

Сертификационна програма по Усъвършенствана Енергийна Психология®

Усъвършенствана Енергийна Осихология

Дни и време на провеждане
Дата - 16/06/2022 - 19/06/2022
10:00 - 18:00


В партньорство с Energy Psychology – USA

ПЪРВИ МОДУЛ

16-19 Юни 2022 

 София

 Обучението се състои от два четиридневни модула

Предвидена е отстъпка при внасянето на таксата до 16 Април 2022

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След покриването на сертификационните изисквания, участниците получават сертификат от Energy Psychology – USA

 Водещ: Корнелия Зингер

Д-р Корнелия Зингер е лекар и психотерапевт със специализация в психосоматичната медицина. Тя е преминала обучение и е сертифицирана в Ериксонова хипнотерапия, EMDR, фамилна терапия, терапия на его-състоянията и EFT. Основната насока в психотерапевтичната и практика е работата с клиенти, страдащи от посттравматично стресово разстройство. Д-р Зингер е практикуващ психотерапевт с двадесетгодишна практика. След като има шанса да бъде обучена и сертифицирана от Фред Гало в Advanced Energy Psychology – EDxTM, тя превръща този метод в основният инструмент при работата си с клиенти.  За д-р Зингер EDxTM се превръща в един фантастично ефективен инструмент, с помощта на който тя помага на клиентите си да се справят с проблеми от различно естество, и с помощта на който, тя успява да насърчи тяхното себепознание и себеразвитие и в допълнение, тя ползва този метод и за лична психо-енергийна хигиена, в качеството си на терапевт, работещ с хора, които преживяват трудни житейски ситуации, което изисква и налага, и самият терапевт, периодично да се грижи за собственият си психо-енергиен баланс. Д-р Корнелия Зингер е сертифициран обучител по Advanced Energy Psychology -EDxTM.

Усъвършенствана Енергийна Психология – EDxTM – енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), е за момента най-усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.

Advanced Energy Psychology (Усъвършенствана Енергийна Психология) – EDxTM – енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), е за момента най-усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.

EDxTM – ЕДИМ използва в инструментариума си мануално мускулно тестване, енергиен анализ, работа по меридианите, акупункурните точки и енергийните центрове, асоциативни методи, билатерална стимулация, освобождаване от емоционалният стрес, утвърждения, визуализации, фокусиране, специфични енергийни протоколи, коригиране на неврологичната дезорганизация и психологическият обрат, балансиране на излишък или недостиг на енергия, работа с негативни вярвания, отстраняване на енергийни токсини, елиминиране на негативният афект и др.

Изхождайки от допускането, че баланса и хармонията в биоенергийната система на човека са в основата на физическото и психологическото здраве, ЕДИМ предоставя прецизни техники за тестване на биоенергийно-информационната система, като по този начин дава възможност на фасилитаторите, работещи с този метод, да изберат точната интервенция, подходяща за конкретният човек.

ЕДИМ е методика, която позволява да бъде съчетана с други подходи. Много консултанти и терапевти интегрират ЕДИМ с транзакционен анализ, когнитивно-поведенческа терапия, фамилна терапия, психоанализа и др., като това значително увеличава ефективността на практиката им.

Фред ГалоД-р Фред Гало е клиничен психолог с докторска степен от университета в Питсбърг. От 1974 година, вече 40 години, той е практикуващ психотерапевт. Д-р Гало е член на консултативния съвет на Американската Асоциация по Енергийна Психология още от самото и създаване. Той е обучен и сертифициран в клиент-центрирана терапия, гещалт терапия, когнитивно-поведенческа терапия, Ериксонова хипноза и психотерапия, контекстуална терапия, провокативна терапия, фамилна терапия, НЛП, EMDR, приложна кинезиология, TFT (терапия на мисловното поле) и EFT (техника за емоционална свобода – ТЕС).

Неговият професионален път в областта на енергийната психология започва през 1990 година. От тогава до сега, той е автор на голям брой учебни ръководства по Енергийна психология, както и на осем книги, свързани с това направление. Всъщност, цялото направление „Енергийна Психология“, дължи името си на д-р Фред Гало, приемайки наименованието на това ново направление, от издадената от него през 1998 година книга „Енергийна Психология“, която се превръща в бестселър.

Вече повече от две десетилетия, д-р Фред Гало развива и усъвършенства разработените от него методики в областта на Енергийната психология, създавайки най-задълбоченият, всеобхватен и изчерпателен метод в тази сфера, включващ всичко познато до сега от тази област и надграждащ нови методологии и подходи към постигнатото до този момент в Енергийната психология.

Неговият метод се нарича „Advanced Energy Pyschology” и е познат още като “EDxTM“ (енергийни диагностични и изцелителни методи). Д-р Гало провежда международни обучения по „Advanced Energy Psychology” в САЩ, Канда, няколко страни от Южна Америка, Австралия, Япония, Обединеното кралство, Германия, Швейцария и др., вече почти две десетилетия, като понастоящем има над 4000 обучени фасилитатори в създаденият от него метод, в цял свят.

Какво е Енергийна психология?

Енергийната психология изследва връзката между енергийните системи на човека и емоциите, когнициите, човешкото поведение и здравето въобще. Енергийните системи на човека включват така наречените в Индия „чакри“, меридианите, познати ни от традиционната китайска медицина, биополето, обгръщащо човека, а така също и новооткритите от съвременната наука, биофотони, както и електромагнитната дейност на нервната система, сърцето и другите органи в човешкият организъм. От гледна точка на съвременната западна наука, психологическото функциониране обхваща и е свързано с мислите, емоциите, биохимията, неврологията, генетиката и аспектите на заобикалящата среда, но става все по-трудно за отричане, че биоенергията е съществено включена и оказва огромно въздействие, по отношение на психологическото функциониране на човешките същества. И това не е чак толкова странно, тъй като, така както един хард диск съхранява информация под формата на конфигурация от електромагнитни полета, по същия начин човешкият мозък и човешкото тялото функционират, освен биохимично, така и на електромагнитно ниво и мозъкът и тялото, като един хард диск, имат способността да съхраняват и трансферират информация в електромагнитна форма.

Енергийната психология е доказала вече своята ефективност в един широк обхват от области, в това число в психологическото консултиране, в образованието, в професионалният коучинг, в спорта, в сферите свързани с физическото здраве, в психотерапията и в холистичното консултиране. Енергийната психология понастоящем, включва различни подходи и методики за работа с биоенергийните системи на човека. В продължение на изминалите десетилетия, Енергийната психология се развива и усъвършенства, включвайки в себе си освен работата по меридианите и акупунктурните точки, така също и елементи от традиционната психология, като създаване на рапорт (изграждане на доверие между клиент и консултант), вербална обмяна и др., а така също и елементи от приложната кинезиология, като мускулно тестване и мускулна идеомоторна реакция, специфични движения и пози на тялото, както и други елементи като визуализации, утвърждения, фокусиране и др. Много от подходите на Енергийната психология, отделят значимо внимание освен на психиката, тялото и биоенергийната система, така също и на никак не маловажният духовен аспект в интегралната същност на човека.

Методите на Енергийната психология, постигат изключително бързи, дълбоки, трайни и видни резултати, които са измерими и вече са доказани с помощта на научната методология и изследователските подходи. Много важен аспект, свързан с тези методи на Енергийната психология е, че обикновено тези резултати се постигат без да се преминава през емоционални свръхреакции и през емоционалният дистрес, свързан с тези свръхреакции. След повече от 40 годишни развитие, Енергийната психология се превърна в система от ново еволюционно ниво, която бива възприемана от все повече теоретици и практици от различни области и все по-успешно се съчетава с и даже замества традиционните методики, базиращи се единствено на емпатия, катарзис, инсайт, работа с когниции или биохимично третиране. Опитът и доказателствата през тези четири десетилетия са показали, че методите на енергийната психология са изключително ефективни при проблеми свързани с тревожността, депресивните състояния, паническите атаки и фобиите, зависимостите, посттравматичният стрес, физическата болка от различно естество и голям брой други състояния.

 • Изучаване на историята и теорията, стоящи зад EDxTM™.
 • Развиване на умения за работа със стандартизирано мануално мускулно тестване.
 • Да се усвоят енергийни, диагностични и изцелителни техники, за справяне с различни психо-енергийни блокажи, с психологически обрат, критерийно базиран психологически обрат и критерийно базиран масивен психо-енергиен обрат.
 • Да се усвоят уменията за идентифициране на  тестовите точки и адекватните за конкретния случай, акупунктурни точки.
 • Да се усвоят енергийните, диагностични и изцелителни техники за справяне с неврологичната дезорганизация.
 • Да се усвоят техники за  намаляване на стреса и техники за хемисферна синхронизация
 • Да се усвои използването на мануалното мускулно тестване, с цел идентифициране и освобождаване от основните негативни вярвания.
 • Да се изучи ролята на енергийните токсини в развитието на психологическите затруднения, както и да се усвоят протоколите за освобождаване от енергийни токсини.
 • Да се усвоят специфични методологии за енергийно диагностициране, както и техники за работа с биоенергийната система, с цел постигане на повишение на ефективността при изпълнението на различни задачи – в работата, спорта, творчеството и други области.
 • Да се усвоят високо ефективни, всеобхватни диагностични и изцелителни енергийни процедури.

Теми на обучението

 • История и теория
 • Паранаучни парадигми
 • Психологически парадигми
 • Биоенергийна парадигма
 • Меридианна акупунктура
 • Чакри
 • Биополета
 • Приложна кинезиология
 • Асоциативни методи
 • Методи за билатерална стимулация
 • Меридиани методи с „потупване”
 • Освобождаване на емоционалния стрес (ESR)
 • Енергийна система и утвърждения
 • Тимусна жлеза и потупване на тимуса
 • Пълен набор от техники за енергийно балансиране
 • Специфични енергийни алгоритми
 • Неврологична дезорганизация
 • Психо-енергийни обрати
 • Критерийно базирани психологически обрати
 • Мускулно тестване
 • Тестови точки
 • Усъвършенствани енергийни протоколи
 • Енергийни протоколи, ползващи само една акупунктурна точка
 • Енергийни протоколи, ползващи множество акупунктурни точка
 • Енергийно-психологическа локализация
 • Психологическа травма
 • Физическата болка
 • Диагностика и коригиране на свръх енергия
 • Диагностициране и коригиране на неврологична дезорганизация
 • Подготовка на клиента и инструктиране
 • Протоколи за основни вярвания
 • Тестване за енергийни токсини
 • Освобождаване от енергийните токсини
 • Метод за справяне с негативен афект
 • Изцелителен енергиен светлинен процес
 • Първичен енергиен анализ
 • Процеси за енергийна сензитивност
 • Законите на душата
 • Енергийна осъзнатост
 • И др.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.