Биоенергиен коучинг®

Вътрешно Премоделиране® – Inner RePatterning®
24.04.2020
TAI
Oбучение по Енергийна Психология – TAI®
03.10.2024

Биоенергиен коучинг®

Дни и време на провеждане
Дата - 20/03/2020 - 22/03/2020
Целодневен


Обучението по Биоенергиен коучинг® на Германската академия по Енергийна медицина и Биоенергетика е за момента единственото оторизирано на международно ниво обучение по Биоенергиен коучинг®. Това обучение предлага уникални познания по темите, свързани с биоенергийната система на човека и биоенергийните подходи за съхраняване и възвръщане на здравето. Обучението е насочено както към професионалистите от областта на помагащите професии, така и към непрофесионалисти,  като осигурява незаменими напътствия за създаването и поддържането на една успешна практика.

Д-р Майснер е лекар, преподавател по акупунктура и биоенергетика, холистичен терапевт и основател на Германската академия по Енергийна медицина и Биоенергетика.

Преди 40 години той започва да изучава акупунктура и традиционна китайска медицина и през 1997г. става преподавател по акупунктура в Немската и Европейската Академия по акупунктура.

Д-р Майснер е специалист по чакра-базирана акупунктура и биоенергийна медицина и използва в практиката си също и квантово измерване на човешкото биополе, хомеопатия, природни методи за изцеление, НЛП, ТЕС (EFT) и други модалности на Енергийната психология.

Вследствие на своите изследвания, д-р Майснер разработва биоенергиен метод за идентифициране и елиминиране на причините за хроничните заболявания и психологическите разстройства – така наречените от него „огнища на дисбаланс“ (ОД)

През 2006г. той основава Германската академия по Енергийна медицина и Биоенергетика – организация, в която лекари и специалисти от други области обединяват усилията си, за да създадат обучителна програма за практикуващите енергийна медицина и биоенергетика.

Д-р Майснер е член на научния съвет на Международната академия по Биоенергетика. Той е разработил обучение по Биоенергиен Коучинг и преподава в голям брой страни от Европа, Америка и Азия.

През 2012г. д-р Майснер става основател и председател на асоциацията – Глобален Енергиен Парламент – Германия. На 17 октомври 2015г. е избран за президент на Немската асоциация за Енергийна и Информационна медицина. Той е първият човек, оглавяващ едновременно двете основни асоциации за енергийна медицина в Германия.

Д-р Майснер е един от специалистите участвали във филма Живата матрица

Да осигури задълбочено обучение в теорията и практиката на Биоенергийният коучинг (БЕК), което да ви помогне да бъдете цялостно информиран, добре обучен и успешен практикуващ БЕК.

Да ви осигури задълбочена информация за историята на развитието на биоенергийните изцелителни подходи, както и на съвременните изследвания в тази посока, които поставят биоенергийното изцеление в авангарда на съвременните научни изследвания.

Това обучение е разработено така, че да могат да бъдат обучени и хора, които не са медицински специалисти, а така също и специалисти от помагащите професии, така че да създаде от тях фасилитатори по био-енергийно-информационно изцеление – Биоенергийни коучъри. Като сертифициран Биоенергиен коуч ще можете да помагате на хора с различни оплаквания, страдащи от хронична умора, главоболие и всякакъв друг вид болка без ясна етимология, алергии, тревожност, негативни мисли, панически атаки и др.

Професионалните занимания на биоенергийния коуч изискват добро познаване на основите на човешката анатомия, физиология и патология, както и на биоенергетиката. С помощта на това обучение ще разберете разликите в гледната точка на Биоенергетиката, а също така ще получите напътствия как да развиете успешна практика.

Биоенергийният коучинг® включва в себе си познанието за биологията (науката за живота) и за физиката (тъй като става дума за енергия – скритата движеща сила на живота), както и как тези две дисциплини си взаимодействат.

Биоенергетиката се занимава с това как енергията и информацията протичат в тялото ни. До неотдавна фокусът падаше върху енергията, но сега знаем, че преносът на информация е също толкова важен, а даже и по-важен.

В практиката на БЕК® се прилагат тези принципи, за да се максимализира ефектът на изцелението, изхождайки от разбирането, че информацията е тази, която насочва потока на енергията. Най-напредничавите лекари са осъзнали това, че информацията сама по себе си е точно толкова необходима за функционирането на реалния свят (а следователно и на тялото ни), колкото и енергията.

Енергията и информацията заедно контролират здравето и изцелението на физическото тяло, защото задават посока на биополето, създавайки система за управление на информацията, следяща огромния брой тясно свързани процеси, необходими за функционирането на човешкото същество.

Всички заболявания започват на информационно и енергийно ниво, което впоследствие  се проявява и на телесно ниво. От гледна точка на информационният изцелителен подход, болестта и загубата на благополучие (физическо, емоционално или и двете) се разглеждат като нарушение или изкривяване в информационните полета на тялото. Ако изкривената информация не бъде коригирана, тя може да проникне в по-дълбоките нива, докато накрая се прояви като симптоми във физическото ви тяло. Тогава изкривяването вече се е запечатало силно и коригирането му може да отнеме време и повтаряне на коригиращите послания.

Множество интуитивни лечители, използващи полагането на ръце върху тялото, продължават да следват традициите на древните шамани и мистици, като диагностицират енергийните изкривявания в тялото с помощта на ръцете си или с инструменти като багети, махало и пр., а някои го правят с голи ръце или чрез кристали, масла, есенции и други естествени средства.

Независимо какъв е методът, целта винаги е една и съща: да се открият вълновите форми на биополето и моделите на интерференция, които предават информация. За разлика от алопатичната медицина, не е нужно да се анализират елементи вътре в системата, като например газовете в кръвта, нивото на холестерола, нивото на калия и пр. Вместо това се изследва състоянието на големите енергийни и информационни структури.

След като бъдат открити изкривяванията, блокажите или другите нарушения на човешкото биополе, те биват коригирани чрез различни механизми, от звук и светлина до вибрация и изцеление с ръце, от закодиране на информация във вода или други носители до прилагане на различни видове електронни уреди за създаване на информационен отпечатък.

Важно е да се подчертае, че БЕК® не се занимава със симптомите, както е при повечето алопатични диагнози. БЕК® работи на холистичното, системно ниво на биополето, боравейки с енергия и информация, а не пряко с телесни тъкани или клетъчни процеси.

Обучението е разпределено в 6 модула (три от които онлайн), които ще се проведат на следните дати:

МОДУЛ 1 – 22-24 Ноември 2019

МОДУЛ 2 – 20-22 Март 2020

МОДУЛ 3 – 26-28 Юни – 2020

МОДУЛ 4 – 25-27 Септември 2020

МОДУЛ 5 – 11-13 Декември 2020

МОДУЛ 6 – 23-25 април 2021 

Обобщение и изпит 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕК® ПО ТЕМИ

История и теория на биоенергетиката

Основи на анатомията и физиологията

Психосоматични здравословни проблеми

Защо клетките се нуждаят освен от традиционните „горива“ като въглехидрати и мазнини,  също и от „енергията на източника“, както и как можем да помогнем на клиентите си да оптимизират достъпа си до тази енергия

Как информацията модулира гените (откритието на науката епигенетика) и защо теорията за полето ни е необходима, за да можем да обясним онази система за контрол на тялото, която надскача системата за контрол на ДНК

Защо тялото функционира с помощта на дуална информационна система, използвайки матрицата на съединителната тъкан, и защо наличието на нервна система само по себе си не може адекватно да обясни как в тялото възниква движение с моментална и прецизна координация.

Как тялото създава и как може да бъде насърчено да създава свои собствени изцелителни послания.

Как определени видове заболявания възникват или се разпространяват посредством механизми, които отиват отвъд рамките на традиционните теории за разпространението и предаването на вируси и други микроорганизми.

Как уникалното взаимодействие между телесните усещания, емоционалния стрес и шока могат да усилят болестните процеси и как емоциите, възприятията и вярванията могат да бъдат използвани за подобряване на резултатите при прилагането на еднакви по сила на въздействие изцелителни методи.

 • Техника за неутрализация на болката по Стефан Кауфман
 • Техники за емоционална свобода (ТЕС); Holar EFT (ХОЛАРЕН ТЕС)
 • Матрично Предекодиране
 • Приложна кинезиология
 • Аурична “хирургия” по Герхард Клюгъл
 • Reconnective Healing
 • Пранично Изцеление
 • Trance Healing
 • Упражнения за работа с енергийната система на човека
 • Разтягане и мобилизация на фасцията
 • Работа със сянката
 • Невролингвистично програмиране (НЛП)
 • Визуализации, водени визуализации и други изцелителни техники
 • Техники за интервюиране на клиента
 • Биоенергийното поле на тялото
 • Усещане и промяна на енергийните модели
 • Технически и нетехнически модалности
 • Травма и себеизцеление
 • Емоционални отпечатъци и белези
 • Основи на здравословното хранене и разумните физически упражнения
 • Тъмната страна на лецитина, зърнените култури, глутена и на млечните продукти
 • Хранителният режим, придружаващ биоинформационното изцеление
 • Тяло, ум и душа – взаимовръзки
 • Тялото като огледало на душата – психосоматичните заболявания
 • Душата като огледало на тялото – въплъщаване на душата
 • Концепция на холарната медицина
 • Причини и корени на нарушенията
 • Кинезиология на цялото тяло и утвърждения
 • Как да създадете и поддържате успешна БЕК® практика.

В обучението по БЕК® е предвидено текущо оценяване по време на самите модули, като по време на последният модул е предвиден и финален писмен тест.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.