HEP

Холистичната Енергийна Психология е иновативен метод за депрограмиране на травматичната информация, която се е „отпечатала“ в нашето ДНК, вследствие на преживени травматични събития в рамките на живота ни, травматични събития от процеса на раждането ни и вътреутробното ни развитие, както и такива, които носим от предишни инкарнации.

Този нов метод създаден от д-р Маша Алекс, включва в себе си, както обичайните подходи на направлението Енергийна Психология, в това число третирането на меридианната енергийна система и енергийните точки, така и техники за работата насочена към изчистването и хармонизирането на базовите и второстепенните чакри.

ХЕП ни предлага също и инструментариум за директна работата с травмите и свързаните с тях асоциации натрупани във физиологичната, психологическата и енергийната система на човека, а така също и за третирането на последствията от тези травматични преживявания, проявяващи се в системата ум-тяло като соматични или психологически симптоми от различно естество. Посоката на работата с ХЕП е насочена основно към справянето с източниците на стрес и към причините за психологическите и физиологични дисфункции.

При ХЕП, за разлика от повечето от другите методики на Енергийната Психология, се обръща нужното внимание също и на подходите за изграждането на рапорт (взаимоотношения на доверие)  между фасилитатор и клиент и се разглеждат в дълбочина важните аспекти свързани с проекциите, трансфера и контратрансфера и други елементи, които са от изключителна важност, както за всеки изцелителен процес, така и за всеки род взаимоотношения между терапевт и клиент или фасилитатор и клиент, на които, за съжаление, не се обръща нужното внимание при повечето други методики на Енергийната Психология, но които са от есенциално значение за изцелителният процес.

В инструментариума на ХЕП се ползват и методите за мускулно тестване и за откриването на подсъзнателните себесаботиращи програми, а така също и за идентифицирането на повтарящите се хронични цикли на ретравматизация, и съответно се предлагат и респективните техники и начините да се излезе от тези цикли на повторна травматизация.

Друга съществена разлика, която отличава ХЕП от някои по ранни и не дотам усъвършенствани подходи на Енергийната Психология, е наблягането върху работата и с биохимичните и психо-органичните системи,  с хемисферна синхронизация а така също и боравенето с димагнетичната еластичност на човешкото енергийно поле.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.