Сертификационно обучение за консултанти по Енеаграма®

Oбучение по Енергийна Психология – Self Emotional Balansing®
27.09.2024
Майндфулнес Коучинг
19.05.2022

Сертификационно обучение за консултанти по Енеаграма®

Дни и време на провеждане
Дата - 28/10/2022 - 30/10/2022
Целодневен


Обучението се провежда в партньорство с Enneagram Germany

Основната цел на Енеаграмата е да разбере човешките различия и най-вече различните човешки мотивации!

Защо е нужно това разбиране?

Защото понякога забравяме, че разбирането има основна функция в човешкия живот.

Защото разбирането оказва забележим ефект върху живота ни – то освобождава блокираната енергия.

Води до приемане и истинност – виждаме и приемаме нови аспекти от реалността.

И така, на пръв поглед Енеаграмата е модел за определяне на личността. Разграничава 9 стила личности с различните им гледни точки и несъзнавани мотивиращи фактори. Когато задаваме въпроса “Какви сили ме движат?”, опитът ни подтиква веднага да добавим думата „несъзнавани“. Енеаграмата помага за осъзнаването на тези сили и напреженията се разсейват – отново можем да разсъждаваме ясно и/или да се отнасяме с уважение един към друг.

В резултат постигаме развитие и напредък, „човешка еволюция“ във всякакви области – в науката, работата, междуличностните отношения и дори в отношенията със самите себе си.

Ако се вгледате внимателно във функцията на самото разбиране, ще разберете. За да разрешим даден проблем, без значение в коя сфера на живота, имаме нужда от ново разбиране. Както и за да движим своя напредък, каквото и да означава това за нас.

Зависи какво ново съм разбрал и дали съм отворен за него.

Статия за Енеаграмата можете да прочетете ТУК

Памела Михаелис е психолог и психотерапевт, организационен коуч и преподавател. Тя е завършила няколко психотерапевтични школи, между които Транзакционен анализ, Гещалт Терапия, Екзистенциална терапия и др., но Енеаграмата се превръща в нейна страст и вдъхновение и тя превръща тази своя страст в основната си професионална насока.

Преди 30 години Памела завършва в САЩ обучение по Енеаграма под ръководството на световноизвестният експерт по Енеаграма – Хелън Палмър.

След допълнителни 15 години на обучения и практика, Памела става и оторизиран и сертифициран преподавател по програмата на Хелън Палмър и през 2007г. създава „Енеаграма Германия“ – германската организация за професионално сертификационно обучение на консултанти по Енеаграма по методологията на Хелън Палмър, като за последните четиринадесет години тази организация се превръща във водеща обучителна организация по Енеаграма, както в европейски, така и в световен мащаб.

Памела е автор на няколко книги между които – Ich bin anders – Du auch?, която е посветена на Енеаграмата.

Памела за себе си – „Често се питах защо хората реагират толкова различно и защо им е трудно (включително и на мен) да променят дадено свое поведение, въпреки най-искрените си намерения. Търсейки обяснение, през 1990г. попаднах на Енеаграмата като част от допълнително обучение по транзакционен анализ. Този модел предоставяше една невероятно прецизна карта на човешкото съзнание и отговаряше на въпросите ми. Енеаграмата насърчава себерефлексията и ни разкрива път към личностното израстване. Позволява ни да посрещаме „другостта“ с истински интерес и приемане, както и да поддържаме добри взаимоотношения в живота си. Така открих своето призвание и започнах да уча наново, поемайки по този дълъг път, който и до днес следвам с дълбока любов и ентусиазъм. Пожелах да стана експерт в областта, както и да предавам знанията си на другите.

 

 • Проучване, публикувано в Journal of Adult Development („Списание за развитието при възрастните“), установява, че хората, участвали в програма за обучение по Енеаграма, са показали подобрение в личностното си развитие и развитието на егото.
 • Едногодишно изследване, проведено през 2004г. от изследователите Савил и Холдсуърт, установи, че Енеаграмата е сравнима с други добре познати и по-приети теории, включително Индикатора на типологията на Майерс-Бригс (MBTI) и Голямата петорка.
 • Едно изследване на казус, публикувано в списанието Contemporary Family Therapy („Съвременна семейна терапия“), изтъква идеята, че Енеаграмата може да бъде полезен инструмент в контекста на консултирането, като улеснява терапията и повишава осъзнатостта в терапевтичната връзка.

Енеаграма Германия

Нашите ценности при предаването на познанието за Енеаграмата

         Поддържаме отговорен подход към Енеаграмата.

         Енеаграмата служи като инструмент за личностно израстване, за самопознание.

         Преподаваме модела с цел насърчаване на толерантност, съпричастност и разбирателство между хората.

         Вярваме, че способността за разсъждение и общуване е крайъгълен камък в личностното развитие.

         Отнасяме се към хората с уважение и признателност и спазваме техните граници.

         Откритостта и прозрачността са висши ценности за нас.

         Ангажирани сме да подкрепяме положителното и автентично развитие с помощта на Енеаграмата.

         Задълбоченият опит и сертифицирането от утвърдена школа по Енеаграма са задължителни условия за преподаването на Енеаграмата.

         Поддържаме стандарта си за качество чрез обучение, работа в мрежа и супервизия.

Какво представлява Енеаграмата?

За първи път е представена на обществеността през 1915г. в Москва от Георгий Гурджиев, философ и духовен учител, който я използва в своята програма за човешко развитие. След това в края на 60-те години Оскар Ичазо, основателят на Института Арика, разполага върху Енеаграмата девет типа личности. Малко след това д-р Клаудио Нараньо и други психолози в Бъркли комбинират Енеаграмата с най-новите разработки на съвременната психология.

Енеаграмата представлява теория за девет възможни варианта на човешко развитие. Енеа е гръцка дума, означаваща „девет“, а грамма означава „нещо написано“ в смисъла на букви и думи. Корените на Енеаграмата са много древни, а моделът предоставя удивително прецизно ръководство за себерефлексия и самоосъзнаване.

Биологична истина е, че обичайната ни призма на възприятие е селективна. Възприятието се осъществява чрез петте сетива за части от секундата, без нашето съзнателно участие. Енеаграмата обяснява защо виждаме света такъв, какъвто го виждаме, и защо другите го виждат различно, според един от деветте стила на възприятие и една от деветте базови мотивации (т.нар. страсти).

Тъй като човешкият вид е много сложен, явно се нуждае от девет „способности за възприятие“, за да развие здравословна еволюция. (д-р Дейвид Даниелс)

Енеаграмата описва човешкото възприятие като система, която може да бъде разделена на 9 части, които заедно обхващат целия 360-градусов спектър на реалността. Деветте различни стила на възприятие се контролират от девет доста различни базови мотивации.

Взаимодействието на базовата мотивация и възприятието определя нашето мислене, преживяване и поведение, въздействайки ни силно и постоянно като вътрешен радар. Така се развиват 9 много различни вътрешни радарни системи, както и съответните автоматични стратегии за взаимодействие със света. Става дума за стилове на Енеаграмата или стилове на личността, които възприемат своята реалност като преживяната реалност.

Енеаграмата разглежда деветте различни типажа или стила, всеки от които представлява мироглед и архетип, резониращ с начина, по който хората мислят, чувстват и действат по отношение на света, другите и себе си. Това е много повече от профил на личността, предлагащ поглед към основните черти на характера, тъй като представя в дълбочина основните мотивации, защитните механизми и страховете, които често се крият в несъзнаваните слоеве от структурата на личността ни. Нашият основен тип Енеаграма е като база, от която осмисляме индивидуализацията, интеграцията и развитието. Други думи, описващи идеята за „тип“, включват резонанс, идентификация, призма, гледна точка или стил.

Деветте базови Енеатипа

Всеки от деветте типа е известен както със съответния си номер, така и с името си. Всеки притежава свой собствен набор от потенциални силни и слаби страни.

 1. Перфекционист
 • Много принципен
 • Може да бъде осъдителен и безкомпромисен
 • Перфекционист, целенасочен, с добър самоконтрол
 • Стреми се към почтеност
 • Страхува се от корупция
 • Има силно чувство за това кой е „правилният“ и „грешният“ начин да се правят нещата
 1. Помощник
 • Щедър и стараещ се да зарадва хората
 • Има силно желание да бъде обичан, понякога отрича собствените си нужди, за да направи другите щастливи
 • Влага много енергия във взаимоотношенията си, но понякога това се тълкува като прекомерна нужда от любов и внимание
 • Искрен
 • Добър слушател
 • Склонен е да пренебрегва собствените си нужди
 1. Изпълнител
 • Успешен, приспособим и трудолюбив
 • Понякога може да бъде прекалено старателен или работохолик
 • Изключително мотивиран
 • Съзнателно следи за имиджа си
 • Адаптивен
 • Фокусира се повече върху успеха, отколкото върху чувствата, но е добър в общуването
 1. Романтик
 • Креативен, силно изразителен, мисли в перспектива
 • Понякога егоцентричен
 • Силно чувство за идентичност
 • Понякога може да бъде с променливи настроения или погълнат от себе си
 1. Наблюдател
 • Иновативен и силно възприемчив
 • Умен и логичен, обича да размишлява дълбоко за нещата
 • Тих и замислен
 • Обективен и логичен
 • Откъснат и неемоционален
 1. Лоялен скептик
 • Склонен е да бъде отговорен и ангажиран
 • Има дълготрайни връзки
 • Достоен за доверие и отдаден
 • Склонен е да се тревожи и да задълбава в негативното
 1. Ентусиаст
 • Спонтанен, обича да се забавлява, многостранен
 • Екстраверт – социален е и обича да се среща с нови хора
 • Силно приключенски настроен и винаги готов за забавление
 • Лесно се разсейва и губи фокус
 • Бързо мисли
 • Добър е в поддържането на позитивно отношение
 1. Господар
 • Дързък, доминиращ и склонен към конфронтация
 • Решителен и самоуверен
 • Често е успешен в ръководни роли
 • Понякога е възприеман като властен и агресивен
 • Откровено изказва мнението си и действа
 1. Посредник
 • Любезен и сговорчив
 • Свит и самодостатъчен на моменти
 • Избягва конфликтите винаги когато е възможно
 • Насърчава хармонията в групата
 • Не обича разногласията
 • Може да игнорира собствените си желания и нужди, само за да има мир

Важно е да се има предвид, че различните стилове Енеаграма могат да демонстрират сходно поведение. Стиловете не се основават само на поведението, а външното поведение може да бъде заблуждаващо при изследването на Енеаграмата. За да  различим стиловете, е важно да осъществим достъп до мотивацията – да изследваме защо човекът избира да действа по даден начин и защо действането по този начин е ценно за този индивид.

Нашите участници получават задълбочена представа за деветте различни стила на възприятие и деветте основни мотивации на Енеаграмата. Ще научите как се преплитат темпераментът, мисловните модели и обичайните стратегии за действие и как те оформят деветте стила личности на Енеаграмата. Илюстрираме как всеки стил личност притежава собствен опит и път на развитие и показваме, че има смисъл да идентифицираме своя предпочитан „стил на възприятие“. Оценяваме природните си заложби, както и тези на другите, и започваме да се движим (само)осъзнато в света. Участниците се научават да възприемат гледните точки и опита на другите като източник на разширено познание. По време на обучението нарастват отварянето и любопитството към останалите човешки същества и техните различия. Мъдростта на Енеаграмата се простира отвъд всички културни, образователни и религиозни граници.

Цели

Участниците в сертификационното обучение използват усвоеното по-дълбоко разбиране на Енеаграмата в различни фирми и организации, в терапевтичната работа, както и в сферата на преподаването и личностното развитие. Като сертифициран консултант по Енеаграма можете да разширите вашите лични и професионални контакти, създавайки мрежа, в която да изградите отворени взаимоотношения на учене и да се развиете още повече.

За кого е подходящо обучението?

Енеаграмата е универсален инструмент за личностно развитие и междуличностна работа в области като: Педагогика и образование за възрастни · Индивидуален и екипен коучинг · Развитие на мениджмънта · Медиация · Психотерапия.

Ползи

 • Разширете мирогледа си с информация за вашата вътрешна радарна система и хармонизирането на разума ви, за селективната ви гледна точка, за вашата основна мотивация, както и тази на другите хора.
 • Развийте любопитство, разбиране, толерантност и съпричастност към различните възприятия и гледни точки.
 • Открийте своя специален потенциал и начинът да се развивате още повече.
 • Повишете ефективността в личните и професионалните си отношения.
 • Задълбочете личностния растеж чрез разширяване на познанията си и практическото приложение на Енеаграмата.

Методология

Познанията за Енеаграмата традиционно се предават само устно и нашето Експертно обучение по Енеаграма следва тази традиция. Чрез историите на участниците за собствените им преживявания, гледни точки и импулси за действие, ние се запознаваме с различните стилове на възприятие. Този уникален начин на работа в комбинация от панели с въпроси, споделяне на дълбок личен опит и различни взаимодействия, дава възможност да опознаем добре и да се научим да различаваме „деветте начина на съществуване в света“. От една страна в нашето обучение използваме предимствата на тази оригинална устна традиция, а от друга страна интегрираме модерни модели за комуникация и развитие.

Методи за обучение, използвани в обучението по Енеаграма на Енеаграма – Германия

Мъдростта на Енеаграмата традиционно се е предавала от уста на уста (устна традиция) до 1980г., когато са публикувани първите книги по темата. Обучението ни е много интерактивно, като ще използваме инструменти, произлизащи от тази устна традиция. Предлагаме упражнения за себерефлексия и Панели, където всеки може да разкаже собствената си история и да се учи от другите. С цел да подобрим нашите обучения сме интегрирали и съвременни инструменти за комуникация, психологически модели и съвременни теории за устройството на мозъка.

Инструменти:

Интервюта за идентифициране на стила енеаграма

Намирането на вашия стил енеаграма може да бъде предизвикателство. Научете се да бъдете като един добър Шерлок Холмс, с любопитен и отворен ум, събирайки 100 улики, преди да се почувствате сигурни в собствения си стил енеаграма, и бъдете готови да размишлявате върху обратната връзка от околните, особено от други хора с вашия стил енеаграма. Създайте си опит в задаването на точни и диференциращи въпроси, за да намирате по-дълбок източник на информация, и се научете да разпознавате основната мотивация в живота на човека. Слушайте използваните думи, указващи главния фокус на вниманието; дали езикът и стилът на комуникация са свързани с Главата, Сърцето или Тялото; какъв е стилът на взаимоотношенията по време на интервюто; какво разкриват невербалните фактори.

С помощта на въпросите за всеки стил енеаграма участниците могат да се научат на дълбока саморефлексия по време на интервютата. Те също така се научават сами да провеждат такива интервюта.

Енеаграмни панели:

Трима или четирима участници с един и същи стил енеаграма сядат заедно в панелно обсъждане и споделят пред останалите своя опит по различни теми, свързани с техния стил, разказвайки какво е да живееш с тази основна мотивация и базова житейска стратегия. Всички останали участници научават от тях за конкретния стил енеаграма и могат да задават въпроси, често относно това как по-добре да се разбират с хората. Обикновено за наблюдателите е впечатляващо да чуят за сходни житейски теми и проблеми от хора, които на пръв поглед са коренно различни като възраст, пол и биография. Полезно е да прочетете за енеаграмата, но за да я усвоите добре, трябва да я преживеете, в противен случай само ще интерпретирате описанията на стиловете през своята призма на възприятие, като винаги силно ще се влияете от собствената си биография. Съвместното обучение заедно с други участници предоставя една жива, автентична възможност за учене с дългосрочен ефект.

 

Работа с тялото: медитация, дишане и упражнения за насочване на вниманието към трите центъра на съзнание – Главата, Сърцето и Тялото.

Личният мениджмънт и личностното израстване са важен аспект от обучението.

Повтарящи се въпроси по двойки, упражнения в малки групи.

 

Взаимодействия между центровете:

Научете как отношенията между хората, водени от различни центрове (Глава, Сърце, Тяло), могат да се подобрят, когато се научат да общуват от различен център. Този процес  е много впечатляващ, защото всички в залата преживяват трансформация в отношенията между двама души.

Енеаграмни Констелации

Модул 1 

 • Деветте Енеатипа
 • Енеаграмни интервюта
 • Диагностични и Базови панели
 • Медитация върху Енеаграмата
 • Дихателните упражнения

Модул 2 

 • Задълбочаване на познанието за деветте Енеатипа
 • Панели
 • Енеаграмно интервю
 • Инстинктивни Подтипове
 • В този модул ще продължим да изучаваме 9-те стила Енеаграма и ще разгледаме трите основни инстинкта, които всички хора притежават (самосъхранение, размножаване и социализация), и как те предизвикват специфично поведение при всеки стил енеаграма. Всеки от нас обикновено разчита на един от тези инстинкти като своя основна стратегия за оцеляване. Задълбочаване на теоретичните познания.

Модул 3  

 • Енеатипове и взаимоотношения
 • Комуникационни и защитни механизми – Панели по центрове
 • Психология на защитните механизми
 • Енеаграмата във взаимоотношенията  – 9 стила на общуване.
 • Това ще включва работа в субгрупи, упражнения и работа с тялото за лична рефлексия и личностно развитие.

Модел 4

 • Еволюция и трансформация
 • Трансформиране на структурата на Енеаграмата във възприемчива осъзнатост и дезидентификация
 • Разширени Панели
 • Енеаграмата и най-новите теории за мозъка
 • Трансформация във всичките три центъра.

Модул 5

 • Упражнения за трите центъра
 • Заземяване – 9 сесии за напреднала дезидентификация от фиксациите и структурата
 • Отваряне и интегриране на центровете на разума.

Модул 6

 • Интегриране на придобитите познания и опитности от миналите модули
 • Работа под супервизия
 • Всички участници ще работят в малки групи, демонстрирайки Енеаграмни интервюта и Базови панели, с цел оценяване и последваща сертификация.

ПОЛЗИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЕНЕАГРАМАТА

През последните десетилетия Енеаграмата се оказа един от най-мощните инструменти в сферата на себеразвитието и коучинга. Използването й не само ускорява прозрението, растежа и интеграцията, но също така дава трайност и мащаб на процеса на развитие във времето.

ПОЛЗИ ЗА ИНДИВИДА

 • Създава мета-осъзнатост на ниво мотивация
 • Повишава осъзнатостта и увереността
 • Позволява изчистване на основните емоционални проблеми
 • Предоставя рамка за разбиране на функционалните и дисфункционалните поведения, произтичащи от основните мотивации
 • Повишава състраданието към себе си и другите
 • Разкрива пътища за развитие и интеграция
 • Позиционира индивидуалните модели и поведения в рамките на контекста на настоящето и миналото
 • Увеличава производителността и мотивацията
 • Създава езикова и смислова рамка, която се простира по-дълбоко от подхода, основан на личностните черти на характера
 • Изгражда автентичност, сила и въздействие на лидерството

ПОЛЗИ ЗА ЕКИПА

 • Намалява осъждането и критиката към другите, като същевременно изгражда разбиране и толерантност
 • Осигурява рамка за осмисляне на конфликтите и предизвикателствата в екипа
 • Позволява на екипа да премине отвъд модела на обясняване на конфликта с „личностните различия“
 • Реполяризира екипите, отстранявайки по-традиционните „линии на грешки“ в екипа
 • Подобрява работните взаимоотношения и производителността на екипа
 • Улеснява бизнес процедурите
 • Подобрява комуникацията, като същевременно развива нова езикова рамка за динамиката на екипа

ПОЛЗИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 • Намалява задкулисната организационна политика
 • Подобрява управлението на промените и намалява страха от промяна
 • Може да разгърне креативността в организацията чрез по-голяма индивидуална интеграция
 • Подобрява производителността и високите постижения
 • Създава рамка, която позволява по-доброто проектно лидерство
 • Изгражда организационна цялост
 • Позволява по-въздействаща корпоративна комуникация
 • Допринася за развитието на талантите
 • Играе роля в подпомагането на промяната в културата

Критерии за успешно завършване на обучението:

Необходимо е участниците да демонстрират задоволително разбиране и използване на компетенциите, усвоени по време на обучението, което се установява с пряко наблюдение на участниците от обучителите по време на самото обучение и изпит. Всички участници ще работят в малки групи, демонстрирайки Енеаграмни интервюта и Базови панели, с цел оценяване и последваща сертификация. 

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.