Енеаграмата – девет възможни варианта на човешкото развитие

Никога не е късно да имаш щастливо минало
18.10.2018
Да преживееш “Сънуващото тяло”
24.01.2023

Енеаграмата – девет възможни варианта на човешкото развитие

Памела Михаелис

Енеаграмата представлява теория за девет възможни варианта на човешко развитие. Енеа е гръцка дума, означаваща „девет“, а грамма означава „нещо написано“ в смисъла на букви и думи. Корените на Енеаграмата са много древни, а моделът предоставя удивително прецизно ръководство за себерефлексия и самоосъзнаване. Енеаграмата обяснява защо виждаме света такъв, какъвто го виждаме, и защо другите го виждат различно, според един от деветте стила на възприятие и една от деветте базови мотивации (т.нар. страсти).

Тъй като човешкият вид е много сложен, явно се нуждае от девет „способности за възприятие“, за да развие здравословна еволюция. (д-р Дейвид Даниелс)

Енеаграмата описва човешкото възприятие като система, която може да бъде разделена на 9 части, които заедно обхващат целия 360-градусов спектър на реалността. Деветте различни стила на възприятие се контролират от девет доста различни базови мотивации.

Взаимодействието на базовата мотивация и възприятието определя нашето мислене, преживяване и поведение, въздействайки ни силно и постоянно като вътрешен радар. Така се развиват 9 много различни вътрешни радарни системи, както и съответните автоматични стратегии за взаимодействие със света. Става дума за стилове на Енеаграмата или стилове на личността, които възприемат своята реалност като преживяната реалност.

Това е много повече от профил на личността, предлагащ поглед към основните черти на характера, тъй като представя в дълбочина основните мотивации, защитните механизми и страховете, които често се крият в несъзнаваните слоеве от структурата на личността ни. Нашият основен тип Енеаграма е като база, от която осмисляме индивидуализацията, интеграцията и развитието. Други думи, описващи идеята за „тип“, включват резонанс, идентификация, призма, гледна точка или стил.

Деветте базови Енеатипа

Всеки от деветте типа е известен както със съответния си номер, така и с името си. Всеки притежава свой собствен набор от потенциални силни и слаби страни.

 1. Перфекционист
 • Много принципен
 • Може да бъде осъдителен и безкомпромисен
 • Перфекционист, целенасочен, с добър самоконтрол
 • Стреми се към почтеност
 • Страхува се от корупция
 • Има силно чувство за това кой е „правилният“ и „грешният“ начин да се правят нещата
 1. Благодетел
 • Щедър и стараещ се да зарадва хората
 • Има силно желание да бъде обичан, понякога отрича собствените си нужди, за да направи другите щастливи
 • Влага много енергия във взаимоотношенията си, но понякога това се тълкува като прекомерна нужда от любов и внимание
 • Искрен
 • Добър слушател
 • Склонен е да пренебрегва собствените си нужди

Comments are closed.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.