Oбучение по Енергийна Психология – TAI®

Биоенергиен коучинг®
20.03.2020
Oбучение по Енергийна Психология – REMAP®
29.09.2023

Oбучение по Енергийна Психология – TAI®

TAI

Дни и време на провеждане
Дата - 03/10/2024 - 06/10/2024
10:00 - 18:00


TAI® е несложен и елегантен метод, позволяващ трансформацията на вътрешната реалност посредством съзнателно хармонизиране на енергиите, следвайки древния постулат на алхимиците “Solve et coagula” (разтваряй и концентрирай).

Андреа Фреди е понастоящем един от водещите експерти по Енергийна Психология в световен мащаб и е първият, който донася методите и техниките на Енергийната Психология в Италия. Преди около двадесет години той изучава различни модалности на Енергийната Психология в САЩ, между които EFT, TFT, TAT, BSFF, WHEE и други и след като се сертифицира като обучител в голям брой от тези методи, той се завръща в Италия, където провежда първото обучение по ТЕС (EFT) на италиански и основава EFT-ITALIA – организация за развитие и разпространение на EFT и на други техники на Енергийната Психология в Италия. Благодарение на създадената от него организация, в последните около двадесет години, Андреа успява да проведе огромен брой обучения по EFT, TAT, BSFF,  WHEE и други модалности на Енергийната Психология.

Андреа Фреди провежда понастоящем обучения в Италия, Франция, Белгия, Гърция, Бразилия, Аржентина, Австралия, а сега и в България. Едно от нещата, заради което хората много го ценят и желаят да посещават провежданите от него обучения, е че умее да представя дори и най-сложните теми по един лек начин, използвайки хумор и много лесно разбираеми примери от живота и практиката. Дългогодишното му обучение му позволяват лесно да работи с разнородна публика, от непрофесионалисти до опитни професионалисти.

През 2017г. Андреа Фреди създава нов метод на Енергийната Психология, наречен TAI (В превод на български – Техники за вътрешна алхимия), който комбинира в себе си древното даоистко познание с иновативните подходи на съвременната Енергийна Психология  и силата на фокусираното намерение. TAI е несложен и елегантен метод, позволяващ трансформацията на вътрешната реалност посредством съзнателно хармонизиране на енергиите, следвайки древния постулат на алхимиците “Solve et coagula” (разтваряй и концентрирай).

TAI®

Краят на миналия и началото на сегашния век бележат създаването на множество техники на направлението Енергийна Психология. Отличителните черти на тези методи са несложността на използваните от тези методи протоколи за работа и в същото време дълбочина и обхвата на действието им, а така също и бързината, с която тези нови методи успяват да се справят с  широк набор от проблеми.

През 2017г. се роди най-новият метод на направлението Енергийна Психология, наречен TAI (Техники за Вътрешна Алхимия), създаден от Андреа Фреди, понастоящем един от водещите експерти по Енергийна Психология в световен мащаб.

Този метод се основава на три основни елемента:

1.    Древното Даоистко познание за енергийната система на човека и за така наречената от даоистите „Вътрешна Алхимия“ и по конкретно познанието за съществуването и за взаимодействието на  трите главни енергийни центъра в човешкото тяло, наречени „дантиени“;
2.    Осъзнатото дишане, като „мостът“, който създава свързаността между енергията на тези главни енергийни центрове-дантиени;
3.    Силата на фокусираното намерение за трансформиране на остатъците от некохерентните енергии, свързани обичайно с преживяна травма, в ресурси, с които да захраним процеса на вътрешна алхимия, водещ до хармонизация на ума, тялото и енергийната система и съответно до изцеление .

Този метод включва елементи от различни подходи на Енергийната Психология, комбинирани със силата на словото, с изцелителната сила на дъха и с древното даоистко познание,  с цел създаването на онази промяна, която да доведе до дълго търсеното балансиране и изцеление.

В TAI могат да бъдат разпознати елементи от различни енергийни техники, както и от древните философски системи, а така също и модерните изследвания от областта на неврологията, психоневроимунологията, психологията, психотерапията и др..

Това, което обикновено привлича интереса на хората към този метод, независимо дали са професионалисти в тази сфера или не, е простотата на метода и възможността да бъде приложен при широк кръг от проблеми.

TAI е инструмент, но може да се превърне и в нова гледна точка, която да ви помогне да промените вътрешния си свят и да създадете нов начин за преформулиране и за изцеление на личните си проблеми. Този метод е също и модел, с чиято помощ можете да разберете функционирането на енергийната система, както и да идентифицирате корените на настоящи си проблеми, за да ги трансформирате.

В TAI са налични две основни техники – с помощта на едната се хармонизира енергийната система, съзнанието и тялото, а другата ни позволява да трансформирате проблемите си в ресурси. И двете могат да бъдат използвани за интегрирането на болезнени спомени, за преформулирането на вярвания и за използването на вътрешно присъщата ни сила, така, че тя да подхранва целите ни, а не проблемите ни.

Основната насока при работа с TAI е в освобождаването на енергията, блокирана във вътрешния ни свят (спомени, фантазии, вярвания, емоции, мисли и пр.), избавянето от привързаността, която обичайно имаме към онова, което ни дава илюзорна стабилност, и към откриването на баланс.

Това се оказва съвсем постижимо благодарение на комбинираното въздействие на осъзнатото дишане, на работата с енергиите на трите главни дантиена, както и на силата на думите.
Въпреки че TAI е основно инструмент за себеосъзнаване, прилагането на този метод може да ви помогне за разрешаването на множество проблеми, от духовни до материални.

 • Хора, интересуващи се от себеразвитие

Това обучение е подходящо за тези, които искат да използват ТЕС като техника за самопомощ и подкрепа на своите приятели и семейство.

 • Терапевти

Обучението е подходящо и за онези, които биха искали да използват ТЕС в терапевтичната си практика – специалисти по когнитивно поведенческа психотерапия, консултанти, психотерапевти, хипнотерапевти, Рейки практици, Гещалт терапевти, лекари, медицински сестри, физиотерапевти,  натуропати, специалисти по храненето, специалисти по акупунктура, психиатри, зъболекари, НЛП практици, бизнес и лични коучъри и др.

 • Хора, които нямат предварителни познания в областта на помагащите професии

Много хора решават да участват в това обучение като първа крачка към това да създадат своя собствена практика. Учители, инженери, компютърни специалисти, счетоводители и много други хора с различни професии  желаят да променят живота си и избират ТЕС, тъй като за практикуването ѝ не е необходимо да имат предварителен опит с други методи, за да са способни да я овладеят.

Условия за включване в обучението

Отворено е за всички – както за специалисти така и за хора, които нямат опит или познания в областта на помагащите професии.

Обучението в метода TAI  ще ви позволи да усвоите изцяло и в дълбочина прилагането на този метода, за да можете да го прилагате при всякакъв род проблеми, който бихте искали да трансформирате. Ключовата фраза на семинарите е “Solve et coagula” (Разтваряй и концентрирай), древен алхимичен девиз, който ни напомня колко преходна е реалността.

Освен това, този метод ни осигурява и нужната карта, с чиято помощ да можем по-добре да разберем къде точно в житейското си пътуване на еволюционното развитие на съзнанието се намираме в момента и кои са стъпките, които ни предстоят. Всеки ден от обучението се основава на този принцип, така че ще има моменти, в които ще разтваряме енергийно проблеми, блокажи и деструктивни вярвания и други моменти, в които ще преживяваме създаването на нова версия на нас самите, във фазата на „коагулиране. Този модел позволява да се настроите към конкретната ситуация на клиента и да му предоставите най-добрата за него стратегия, за да е възможно предизвикването на нужната промяна. По време на обучението ще има място и за теория и за практически демонстрации и за групови упражнения, както и за въпроси и отговори.

Съдържание на обучението по TAI по теми

 • Нов подход към проблемите – освобождаване на некохерентната енергия от системата, с помощта на алхимичното взаимодействие на енергиите на трите основни дантиена и с фокусирано насочено намерение;
 • Изследването, което стои в основата на TAI – трите главни дантиена и връзката им с трите еволюционни слоя на човешкият мозък, според древното познание и модерната наука;
 • Свързване на Вис и У Уей – две древни философски концепции, комбинирани в един метод;
 • Как преживяванията от миналото се интегрират или остават неитегрирани и по този начин влияят  на настоящето;
 • Как преживяванията от миналото се проявяват в човешкото съзнание – Енергийният Триъгълник като модел за изследване на реалността;
 • Принципът “Solve et coagula” – разтваряме старата реалност, за да създадем нова с помощта на древния алхимичен постулат;
 • Свързване с енергийните центрове докато изразяваме фокусирани намерения – несложна, но мощна процедура, наречена TAI – Техники за вътрешна алхимия;
 • Мета-въпросите – инструмент за изследване на вътрешния свят и откриване на аспектите, които се нуждаят от изчистване;
 • Външното Изкуство – базовият TAI протокол и общото му приложение;
 • TAI протокол за работа с миналото – изчистване на неитегрирани спомени;
 • TAI протокол за въображаемите сценарии – как да превърнете страха в спокойствие;
 • TAI протокол за вярвания – ремапинг-повторно картографиране на идентичността;
 • Прилагане на TAI върху Енергийния Триъгълник – начин за изчистване на различните аспекти на даден проблем;
 • TAI при физиологични проблеми;
 • TAI протокол за работа с емоции – как да ги превръщаме в енергия;
 • “Коагулираното” намерение – създаване на реалност чрез мислите ни;
 • Вътрешното Изкуство – мощен метод, чрез който да трансформираме вътрешния си свят и да се хармонизираме с мечтите си;
 • Интегриране – Външното и Вътрешното изкуство; TAI и EFT; TAI и Мапинг;
 • Въпроси и отговори;
 • Край на тренинга и сертификация.

Критерии за успешно завършване на обучението:

Необходимо е участниците да демонстрират задоволително разбиране и използване на компетенциите, усвоени по време на обучението, което се установява с пряко наблюдение на участниците от обучителите по време на самото обучение.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.