ТАТ

Методът „Tapas Acupressure Technique” (TAT), на български „Акупресурна Техника Тапас” (АТТ) е създаден преди около 15 години от Тапас Флеминг – лицензиран акупунктурист и холистичен терапевт от Калифорния САЩ.

Тя завършва образованието си по традиционна източна медицина в „Emperor’s College” в Санта Моника, след което продължава образованието си в тази насока в Китай. АТТ се преподава вече повече от 10 години в много страни по света и е доказала ефективността си, като лесна за изпълнение, бърза като действие и трайна като резултатност техника.

АТТ е един от методите на новото направление наречено „Енергийна Психология”. Тазе школа се развива изключително динамично през последните 10-15 години и се разпространява с невероятно бързи темпове обхващайки все по-широки ареали по цялата планета.

Това се дължи на факта, че това направление представлява набор от методи и техники, които от една страна са лесни за научаване и прилагане, а в същото време успяват да се справят с огромен брой писохогически и физиологични проблеми за много по-кратки срокове в сравнение с тадиционните терапевтични модалности.

Другото преимущество на тези техники е че те действат по един изключително мек и неинвазивен начин, което обаче не им пречи да бъдат изключително ефективни.

Какво представлява психологическата травма:

Kогато преживяваме някакво стресиращо събитие и нямаме ресурс да го отработим и „разтоварим” в актуалния момент на възникването му, ние обикновено изтласкваме негативната емоция свързана с този стрес в подсъзнанието си.

Обикновено в този момент една част от нас казва „Аз не мога да оцелея, ако това се случва с мен”, така че тази част от вас казва „Не” на случващото се. Това създава психологическо противоречие, което от своя страна създава дисбаланс на ниво енергийно-информационна система.

Образно казано, вие създавате една ситуация, която звучи по следният начин: „Аз съм тук и държа травмата ето там , далече от мен”, но в действителност травмата не остава някъде там, а се превръща в част от вас, продължавайки да „работи” на ниво несъзнавано и да дебалансира системата психика – тяло. С други думи, опитвайки се да задържим травмата далече от себе си, ние и позволяваме да черпи от силата ни и да управлява поведението ни.

Психологическия дисбаланс е съпроводен от енергиен дисбаланс, именно работейки върху енергийния дисбаланс с помощта на техниките на ТАТ ние позволяваме на изтласканият в несъзнаваното дуалистичен психологически конфликт да изплува на ниво съзнание и да бъде отработен и разтоварен в нова, незаплашваща ни ситуация, да бъде „пречупен” през нов оценъчен ракурс, което позволява да се отърсим от напрежението, което сме носили години наред и да върнем системата в балансирано състояние.

Когато изведем изтласкания в несъзнаваното психологически конфликт и разберем, че той е част от нас той престава да черпи енергията ни и губи властта си над нас.

АТТ представлява последователна комбинация от определени психотерапевтични техники, позволяващи достигането и работата с изтласканите в несъзнаваното психологически конфликти, травми, отрицателни емоции и дисфункционални мисловни схеми плюс комбинация от меко акупресурно третиране на точно определени области и биологично активни точки разположени върху главата и лицето.

Обикновено първите резултати са реално осезаеми още в първите минути на процеса. АТТ е техника, която изисква минимално изследване и теоретизиране на конкретния проблем, това е метод, който работи на нивото на дълбоките пластове на съзнанието и подсъзнанието, както и на ниво клетъчна памет.

При какви проблеми е ефективна АТТ:

Първоначално АТТ е разработена, като техника със специфична насоченост за третиране на алергии към различни химически вещества. По-късно в процеса на прилагането на тази техника в практиката се установява, че АТТ действа и е изключително ефективна при широк кръг от емоционални и физиологични проблеми.

Диапазонът на действие на АТТ непрекъснато се увеличава на базата на трупания вече в продължение на петнадесет години терапевтичен опит от прилагането на този метод.

В действителност не би могло да се постави граница на обхвата на действие на техниката, тъй като продължаващия да се трупа емпиричен материал и резултатите докладвани от вече десетките хиляди обучени да прилагат тази техника, която се прилага в десетки държави в Северна и Южна Америка, Европа, Африка, Азия, Австралия и Нова Зеландия, сочи че такава граница не може да бъде поставена. Потвърдените данни до този момент сочат, че АТТ е изключително ефективна при следните проблеми:

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.