Интегрален подход

ken.wilber7Създателят на интегралния подход Кен Уилбър ни предлага система, която свързва всички аспекти на живота, вселената и на духа. Неговата работа се явява пътеводител през тайните на живота – биологичен, емоционален, социален, културален, и духовен. Той е предложил една завладяваща версия на интегрална карта, един подход, който обединява най–доброто от древната мъдрост с най–доброто от модерното познание. Посредством неговата наистина невероятна работа, той ни окуражава да продължим нашият личен процес, пътешествието през живота към цялостност, което никой от нас не може да избегне, но което до преди съществуването на тази интегрална визия, малцина можеха да схванат.

“През следващите столетия историците с основание могат да разглеждат работата на Уилбър като повратната точка, която прави възможно завръщането на идеите за съзнанието и духовността в нашата епоха.”

– Т. Джордж Харис, основател и редактор на списанията

“Psychology Today” и “American Health”

“Кен Уилбър е национално богатство. Няма друг като него, който с повече задълбоченост, широта на ума и сърце да работи за интегрирането на мъдростта на Изтока и Запада.”

– Професор Робърт Киган, Харвардски университет

Интегралната теория е синтезирана философия и психология, развита в края на 20-ти век от световно известния американски философ Кен Уилбър. Тази вдъхновяваща нова теория, която обединява тялото, ума, емоциите и духа в сферата на себеразвитието, културата, социума и природата, ни дава  един брилянтен синтез между ученията на великите духовни традиции и западната психология. Уилбър отива отвъд простата еклектика или субективния миш-маш, като обединява стотици системи от всички епохи и култури от целия свят, и установява техните общи основи, свързвайки ги с помоща на моделите които са основополагащите камъни на интегралната теория –  четирите квадранта, нивата и линиите на развитие, състоянията на съзнанието и типовете съзнание. Създаването на интегралната теория на развитието, която обхваща периода на ранното детство, минава през така наречения “нормален” живот на възрастния човек и достига до духовното пробуждане или Буда-съзнанието, само по себе си е забележително постижение на нашето време, а също и необходима стъпка, ако желаем да имаме една глобална психология и глобална духовност в една глобална епоха. Защо да не съберем в едно познанията за тялото, ума, душата и духа, които са натрупани в течение на историческото развитие на човечеството, в различни епохи и на различни места по земята и да получим една всеобхватна психология и философия? Уилбър прави точно това.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.