Oбучение по Енергийна Психология – Self Emotional Balansing®

Oбучение по Енергийна Психология – Trauma Buster Technique®
17.06.2021
Сертификационно обучение за консултанти по Енеаграма®
28.10.2022

Oбучение по Енергийна Психология – Self Emotional Balansing®

Дни и време на провеждане
Дата - 27/09/2024 - 29/09/2024
Целодневен


Искате да откриете първия инструмент на Интегративната енергийна психология? Вече сте усвоили няколко техники на Енергийната психология и искате да продължите да надграждате? Желаете да помогнете на вашите клиенти да намерят по-добър емоционален баланс, позволявайки им да се свържат отново със своя Аз, със спонтанната енергия на любовта и състраданието? Искрено желаете да помогнете по-един по-пълноценен начин на вашите клиенти в справянето им с комплексните травми, разстройствата на привързаността, дисоциациите или нуждата да контролират и рационализират? В такъв случай, най-вероятно това обучение е за вас.

Този подход е съчетание от няколко подхода и модели, като например методите на енергийната психология, в това число ТЕС, REMAP и TAT, Логосинтез и Вътрешните семейни системи, хуманистичните и ориентирани към личността модели, а също така и едно задълбочено познание и опит в работата с психологическите травми и терапиите на Его състоянията, както и подходи, базирани на Състраданието или пътя на Буда.

Основното преимущество на този нов интегративен път е, че той ефективно комбинира предимствата на различните модели, като същевременно добавя някои уместни и актуални експериментални иновации, базирани на затрудненията, срещани в сложната практическа работа с травми и разстройства на привързаността, включително ранните детски преживявания и работата с пренатални усещания.

Ив е създател на метода SEB. Той е психолог и психотерапевт с над тридесетгодишен опит. Той е преминал през обучение в огромен брой терапевтични, трансформативни и интегративни методи и техники, в това число – EMDR, краткосрочна-ориентирана към решение психотерапия, травма терапия, хипнотерапия, Ериксонова хипноза, в голям брой модалности на Енергийната Психология като – EFT (ТЕС), клиничен ТЕС, REMAP, SEB, TAT, PET, SET, Пренареждане на матрицата, а също и методи като – Сензорна идентификация на несъзнавани страхове, Логосинтез, Майндфулнес, Вътрешни семейни системи, Рейки, Сейким, TRE, Шиацу и много други.

Понастоящем Ив Вотие-Фреман е:

Президент на Асоциацията по Клинична Енергийна Психология

 • Съосновател и ко-директор на Европейският институт за обучение в областта на психотерапията
 • Регионален координатор за Белгия на Асоциацията по Цялостна Енергийна Психология
 • Председател на Европейския център по Луминотерапия

Провежда обучения във Франция, Белгия, Холандия, Италия, Испания, Германия, Австрия, Русия, а сега и в България. 

Има издадени няколко книги, между които:

 1. Wauthier-Freymann, Yves et Hansoul, Brigitte. EFT Tapping et Psychologie énergétique“, Dangles, Paris 2010
 2. Wauthier-Freymann, Yves et Hansoul, Brigitte. EFT clinique et protocoles de traitement, Dangles, Paris 2015
 3. Wauthier-Freymann, Yves. Energy Psychology. Clinical Case Studies commented : Integrativ practice of EFT, Remap, IFS and SEB, Editions Vie, Riga 2018
 4. Wauthier-Freymann, Yves Translator of the french version of  Craig, Gary. Manuel EFT, Dangles, Paris 2012

Емоционалното себе-балансиране (а можем да го наречем също и емоционално балансиране на Аза) е нов интегративен изцелителен модел, който ни помага да намерим отново изначалната си хармония, която не е състояние, а е по-скоро онова пространство, което се намира в сферата между вътрешния покой и състраданието. Състраданието е отличителната черта на нашата „човечност“ – това е своего рода природната запазена марка, която бележи цялото ни съществуване като човешки същества още от момента на раждането ни.

Голямата ефикасност и простотата на SEB© се коренят в интегрирането на работата чрез тялото и ума. Методът е комбинация между подходите на Енергийната психология, Вътрешните семейни системи и хуманистичните методи, основаващи се на Състраданието или на Терапията на взаимоотношенията, базирана на сърцето, като освен всичко това SEB© интегрира и работа посредством тялото.

Най-важните технически елементи на SEB са присъствието, преформулирането, както и един базиран на сърцето, хуманистичен подход за възстановяване на връзката между различните части на личността и Аза чрез едно вълнуващо телесно изживяване и стимулацията на акупресурни точки, избрани според целевата тематика.

Какво всъщност правим, когато работим със SEB©?

Съчетанието от стимулацията на акупресурните точки или зрителното поле и SEB© протокола ускорява възстановяването на връзката между наранените подличности и другите части на клиента, както и тяхното повторно свързване с Аза.

На практика, посредством прецизно таргетиране (определяне на ситуацията, усещанията, емоциите, когнициите) ние идентифицираме една сцена, която най-добре илюстрира проблема. После идентифицираме различните аспекти на личността, които могат да бъдат активирани или засегнати от тази ситуация, както и повтарящите се схеми или моделите, обусловени от нашата житейска история.

Наричаме тези аспекти части или подличности. Те представляват реакциите, които нашето несъзнавано създава, за да ни защити от житейските травми или да се справи с тях.

Тези части се разделят на няколко категории:

 • „Изгнаниците“, които представляват наранените и травмирани части;
 • „Пожарникарите“, които се стремят да ни избавят от товара, който носят Изгнаниците;
 • „Мениджърите“, които понякога поемат управлението на нашата система, когато осъзнаят, че пожарникарите заемат твърде много място в живота ни.
 • Царят на Мениджърите е Азоподобният – това е контролиращата подличност, често формирана много рано и напълно асимилирана от системата на Аза, която същевременно пречи, посредством изначалната си природа, на пълното възстановяване и освобождаване на наранените части, както и на онези, които се стремят да ги предпазят от страданието. В колкото по-ранна възраст се появи травмата, толкова по-вероятно е да се прояви действието на Азоподобен (често много добронамерен и прикрит зад качествата на Аза).

Щом приключим с разпознаването или картографирането на тези части, вече ще можем да се срещнем с тях. Ще можем също така да започнем диалог с тях и да открием техните нужди, и използвайки тази връзка, ще сме в състояние да разрешим вътрешните конфликти с помощта именно на тялото и на неговото влияние върху ума и рационализирането, а това от своя страна ще спомогне за интегрирането тясната връзка на Тялото и Духа.

Моделът SEB произлиза от наблюдението и интензивното прилагане на няколко практики, всички от които дават своя принос в изцелителния план (Терапията на Его състоянията, включително Вътрешните Семейни Системи, който остава основен подход, хипнозата във всичките й форми, Майндфулнес и методите, базирани на сърцето и състраданието, EMDR, методите на Енергийната психология като REMAP, ТЕС, Логосинтез, TAT, хуманистичните методи като тези на Карл Роджърс, както и Провокативната терапия на Франк Фарели или Провокативната енергийна терапия на Дейвид Лейк и Стив Уелс, и по-психотелесно ориентираните Упражнения за освобождаване на травми).

Тези практики ме накараха да забележа, че само интегративният подход може да донесе истинска полза. Защо именно интегративен подход? Просто защото човешкото същество е многообразно по дефиниция. Не съществуват две напълно еднакви личности, нито физически, нито психически, въпреки наличието на общи закономерности.

И колкото повече ни се налага да консултираме сложни случаи, толкова повече наблюдаваме, че използването само на един инструмент или подход просто не помага за третирането на всички форми на случая. От това наблюдение се роди следната фаза на осъзнаване – в самата точка на блокажа се съдържа един много прост път! Минете през тялото и ще се върнете към един от основните елементи на класическото образование: „Mens sana in corpore sano“, здрав дух в здраво тяло.

Минаването през това повторно свързване с тялото осъществява множество цели:

 • Възстановяване на връзката между тялото и ума;
 • Отделяне на ендорфини и връщане на човека в една по-стабилна зона на комфорт и работа, за да се избегне повторното активиране на стреса, причинено от възстановеното „спокойствие“;
 • Провеждане на психо-емоционално образование (осъзнаване на чувствата и емоциите);
 • Позволяването на пациента да остане в по-удобна за работа зона ще улесни излизането му от състоянието на свръхбдителност и в същото време ще улесни процеса на десенситизация;
 • Възстановяване на силата на клиента, на неговата независимост;
 • Освобождаване на клиента от ограничаващи вярвания чрез правилното разбиране на психологическото и физическото ни функциониране (реакциите „Бори се, бягай или замръзни“ и рептилният мозък, поливагусната теория, както и Упражненията за освобождаване от травма и ефектите от него върху централната нервна система);
 • Освобождаване от рационализирането и от свръхконтролиращите подличности.

На практика ние работим върху качеството на присъствие, като същевременно разчитаме на таргетирането (подобно на EMDR или REMAP и клиничния ТЕС), както и на повишената способност за стабилизиране, подпомогната от работата върху тялото в комбинация с когнитивно-поведенческата работа.

Човешкото същество не е едно цяло, то се състои от различни части на личността и от един Аз. Азът не представлява просто някакво вътрешно състояние, а по-скоро едно пространство, в което индивидът се чувства свързан със себе си и с другите, и е в естествено и спонтанно състояние на покой и състрадание. По време на жизнените ни преживявания, особено в детството, тези различни части се оформят, изпълват се с емоционален заряд и със специални роли, така че да ни помогнат да избегнем страданията или да ни откъснат от тях, когато ги има.

Ако в момента, когато, за да развие качествата на своя собствен Аз, детето се нуждае от присъствието на родителския Аз (или на заместващите го хора), а него го няма, различни части на личността блокират, превръщайки се в системи на адаптация спрямо околната среда (истински програми за оцеляване), които се активират повторно в ситуациите от настоящето. Тези части образуват помежду си повече или по-малко затворени системи. Това са блокажи, които пречат на контакта с нашето възрастно Аз.

Няколко думи за използваните в SEB инструменти и модели, съчетаващи психическата работа и телесната стимулация:

REMAP

При този метод свързваме акупресурните точки от традиционната китайска медицина с присъстващите в клиента емоции и усещания, с цел преработване на травмата. Активираме тези точки, оставайки фокусирани върху таргетирания проблем, като основният принцип на Remap изисква да наблюдаваме дали активацията на пациента намалява, остава стабилна или се увеличава. Тази комбинация от стимулация и фокусиране на вниманието върху проблема, който трябва да се преработи, при надлежна проверка за наличието на достатъчно връзка с мрежата от спомени, ще помогне за десенситизацията и повторната преработка на информацията. В зависимост от това, което се случва, продължаваме да стимулираме същата точка или я променяме, а можем да направим и преформулиране, за да преодолеем евентуален когнитивен блокаж.

ТЕС

ТЕС се основава на стимулирането на акупресурни точки, различни от тези, използвани в Remap (в Remap се използват само точки, за които има университетски изследвания), като пациентът остава фокусиран върху точна и конкретна ситуация (представяйки си образно най-лошата част от нея или, ако това не е приложимо, използваме друга от сензорните точки на достъп – VAKOG). Стимулирането се осъществява чрез използването на дума, напомняща за третираната ситуация, заглавието на филм, съответстващ на ситуацията, или пък самите таргетирани елементи. Целта е да задържим вниманието върху онова, което активира травматичния спомен, като същевременно стимулираме точките, които ще предизвикат неговото десенситизиране.

Както при Remap, ние можем да подобрим стимулацията чрез директното стимулиране на точки, свързани с усещанията и емоциите, идентифицирани и заявени от клиента.

Можем също така да използваме ритъма на потупване (активирането на симпатиковата и парасимпатиковата система) и двустранното редуване на това потупване, за да включим и предимствата на EMDR, който използва друг вход за десенситизиране (претоварването на работната памет).

Друг такъв подход за достъп използва зрителния кръг/кръгове на Remap, който улеснява повторното свързване с мрежата от травматични спомени, особено при хора, които имат силна склонност към умствен контрол или са откъснати от своите чувства и емоции.

Азът е спонтанната енергия на любов, състрадание, разбиране спрямо себе си и другите. Тя протича през нас и по един доброжелателен начин ни свързва както с нас самите, когато системата ни е в покой, така и с другите.

SEB МОДУЛ 1

Моделът SEB: базови концепции

 • Картография на подличностите
 • Азът
 • Присъствието на фасилитатора
Енергийните инструменти

 • ТЕС
 • Remap
 • Енергийни точки и емоции
Аспекти на изцелителния процес

 • Таргетирането
 • Петте входни врати
 • Техника за обратна флотация

SEB МОДУЛ 2

Методологията на SEB

 • Протоколът на SEB
 • Етапите на сесията
 • Работен лист за работа с клиента
Допълнителен инструментариум 

 • Концепциите на метода Логосинтез и на Традиционната китайска медицина
 • Сърдечната кохерентност
 • Цялостно осъзнаване
Аспекти на изцелителния процес

 • Дисоциациите
 • Поляризациите
 • Комплексните травми

SEB Интензивна практика

Интеграция

Усвояването и интеграцията на модела за работа със SEB протокола и допълнителния инструментариум в практически план e от съществено значение за постигането на високо ниво на професионализъм при прилагането на SEB за работата с клиенти.

Практикум

·        Практически упражнения за затвърждаване на инструментариума и методологиятам, в контекста на групови практики

SEB МОДУЛ 3

Повишаване нивото на експертност

 • Какво е необходимо да се направи при наличието на блокаж
 • Справяне с Йо-йо ефекта
 • Трансгенерационни аспекти
Допълнителен инструментариум

 

 • Психо-телесни принципи
 • ТАТ
 • Упражнения за освобождаване от травма
 • Активация на зрителното поле
 • Констелации на подличностите
Допълнителни аспекти на изцелителния процес

 

 • Разкъсване между Духа и тялото
 • Работа с подличностите: Супермениджърът – Азопозобеният.

 

Критерии за успешно завършване на обучението:

Необходимо е участниците да демонстрират задоволително разбиране и използване на компетенциите, усвоени по време на обучението, което се установява с пряко наблюдение на участниците от обучителите по време на самото обучение.

Работен език: Френски с превод на български

Учебни материали: Предоставят се само на български език.

Адрес на залата, както и график за провеждане по часове: Изпраща се по имейл до всички участници не по-късно от две седмици преди началото на модула/обучението

Внасяне на таксата: Таксата се внася единствено по банков път. За актуална банкова сметка и размера на таксата, ни изпратете запитване за участие. Ще получите тази информация в прикачен файл, заедно с условията за участие и допълнителна информация, свързана с конкретното обучение.

Отмяна на модул/обучение: ИИР си запазва правото да оттегли провеждането на курса и да отмени обучението, ако регистрациите са недостатъчни или ако повече участници се откажат в кратък срок. Ако възникне такава ситуация, анулирането/отлагането или изместването на обучението за други дати, обикновено се прави не по-късно от 3 седмици преди обявената дата на курса.  Това се отнася и за анулиране на курсове поради заболявания на лекторите или за промени в състава на ръководството на курса по важни причини или форсмажорни обстоятелства. ИИР също така си запазва правото да проведе обучението/модула онлайн, ако възникнат обстоятелства, налагащи тази опция, без да променя размера на таксата.  В тези случаи ИИР не може да бъде държана под отговорност. Моля, запознайте се с ЧЗВ тук

*При висока инфлация и чувствително повишаване на цени на самолетни билети, наем на помещение и места за настаняване ИИР си запазва правото да нанесе корекция в таксите за участие!

*ИИР не се ангажира с намирането на места за настаняване на участниците. Таксите за участие не включват разходи за пътуване, настаняване и изхранване на участника!

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.