Интегративно дишане®

Работа със сянката®
01.09.2016
Ненасилствена съпротива
26.11.2016

Интегративно дишане®

Дни и време на провеждане
Дата - 13/06/2024 - 16/06/2024
Целодневен


ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ

  СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФАСИЛИТАТОРИ ПО ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ

в партньорство с

           АВСТРИЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ 

03- 06 Ноември 2022

Втори модул

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След успешното полагане на теоретичният и практическият изпит в края на обучението, участниците получават сертификат от Австрийската Асоциация по Интегративно дишане, удостоверяващ оторизацията им да фасилитират индивидуални и групови сесии по Интегративно Дишане

Сертификационната програмата се състои от шест обучителни модула с обща продължителност 24 дни.

Към обучението има преведено на български печатно ръководство. Осигурен е симултанен превод на български по време на самото обучение.

Основен водещ:

Михаела Симова е психолог с над 16 годишен опит придобит както по време на работата и като специалист на свободна практика, така и по време на работата и като психолог, работещ в болница. Михаела е също EMDR терапевт и супервайзор, Семеен констелатор, Интегрален коуч, PSYCH-K фасилитатор, AIT терапевт, EFT треньор, обучител в методи за работа с Дъха и водещ на групови и индивидуални сесии. В полето на констелациите е вече повече от десет години, като води индивидуални и групови констелации, както и обучителни групи. Вдъхновена от Интегралният модел, Михаела напълно вярва в казаното от Кен Уилбър, че това, което умът възприема като интегрално, се възприема от сърцето като единство. Сърцето чувства единството, а умът може да го разпознае, ако разполага с интегралната теоретична рамка, като инструмент за осмисляне на единството. Тази връзка е онова, което Михаела следва в работата си с клиенти и в работата си с групи. Тя е един от основателите на Институт за Интегрално Развитие и на Български институт за професионален тренинг в методи за работа с Дъха, член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане, обучител е по Интегративно дишане и официален представител на IBF за България.

Гост лектори:

Д-р Вилфрид Ерман е завършил няколко магистърски и докторски програми по психология, психотерапия, философия, педагогика, история и политически науки. Преминал е през обучение и е сертифициран в клиент-центрирана терапия, няколко дихателни модалности, телесно-ориентирана терапия, системни констелации, травма терапия и работа с трансперсонални състояния на съзнанието. Д-р Ерман работи терапевтично с индивидуални клиенти и с групи от 1987 година. През 1991 година става един от учредителите на Австрийската Асоциация по Интегративно дишане и е неин председател до 2003 година. През 1993 година той създава тренинг програмата по Интегративно дишане и от тогава е водещият обучител на ААИД в обучителната програма, която води заедно с екип от други обучители. От тогава насам той развива няколко нови подхода и техники на дихателната работа, включително системното дишане и дишането за работа с проблеми с пренатален характер. Основната насока на работата му понастоящем е насочена към изследванията, свързани с пренаталната терапия и с философията на науката за вътрешният свят. Д-р Ерман води тренинги по Интегративно дишане в Австрия, Италия, Ирландия, Русия, Украйна, Унгария и Гърция.

Хайнц Герд Ланге е член на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане. Той е обучен в няколко школи за работа с Дъха, в това число Холотропно дишане, Ребъртинг, Вайвейшън, Интегративно дишане и др., а също и в школи и методи като НЛП, Фамилна динамика, Гласов Диалог, телесно-ориентирана работа, Работа с вътрешното дете, няколко енергийни методики, Биоенергиен интегритет и др. Вече повече от 25 години той върви по пътя на личностното пробуждане и трансформация, преминавайки през опитности и обучение в огромен брой терапевтични и трансформативни практики, като в последните 15 години се посвещава на преподаването на натрупаният от него опит на други хора, тръгнали по същият път. Лера Ланге повече от 12 години е обучител в методи за Работа с Дъха и енергиен лечител, прилагащ в практиката си шамански практики. Лера е гид по пътеката на сърцето и нейният интуитивен и емпатичен подход спомага за постигането на дълбока трансформация и изцеление, благодарение на енергийният резонанс, който тя успява да създаде във водените от нея събития и при работата си с клиенти. Част от подходите, които тя прилага в практиката си са – „Психична хирургия“ и „Изцеление на енергийните полета“. Тя е кодиректор на Института по Трансформиращо Изцеление®- UK в Обединеното Кралство.

mony_1Симеон Симов. Макар конвенционалното образование по психология да му осигурява необходимата основа и да дава отговорите на част от важните въпроси, които винаги е търсил, той насочва търсенията си и в други посоки, и в последните около 20 години преминава през обучение в различни школи и методи, в това число – Свободно Дишане, Трансформативно Дишане, Себеинтегриращо Дишане, Интегративно Дишане ; Енергийна Психология; Семейни Констелации; Интегрално Консултиране (Коучинг); EMDR; PSYCH-K; и др. Свързаното, осъзнато дишане, обаче си остава и досега неговият любим метод, заради дълбочината, обхвата и бързината, с която работи. Симеон е един от основателите и е изпълнителен директор на Институт за Интегрално Развитие, един от основателите на Български институт за професионален тренинг в методи за работа с Дъха, член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане и е обучител по Интегративно дишане.

Тренингът по ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ на Австрийската Асоциация по Интегративно дишане

Дишането е от есенциално значение за физическото, емоционалното и менталното благополучие на хората. Едновременно финият и дълбок ефект от дълбокото, свързано интензивно дишане е познат от хиляди години. За голям брой хора в наши дни, дишането може да послужи за инструмент за изцеление, вътрешно изчистване, себереализация и трансформация. Особено що се отнася за забързаното ежедневие на съвременният човек, ние се нуждаем изключително много от компетентни и изпитани форми за комбиниране на древното познание за силата на дъха с откритията на модерната наука, психология и психотерапия.

Тренингът по Интегративно дишане на ААИД е разработен преди 20 години в Австрия, с цел да осигури високи стандарти на качествено обучение и също така, ясни и етични критерии. Този тренинг е усъвършенстван и развиван през тези 20 години, включвайки все по-голям брой подходи и методи. Тренингът по Интегративно Дишане се базира на солидни теоретични и научни концепции, в това число и на последните разработки в областта на невронауката, епигенетиката и травма теорията. Тренингът черпи от огромната база от знания на различните дихателни техники и подходи, методите и техниките за работа с тялото и психотерапевтичните подходи, като теоретичната и практическата му част са в процес на постоянно развитие и усъвършенстване в методологичен и метатеоретичен план.

Повече от двадесет годишният опит в обучението на фасилитатори по Интегративно Дишане, е гаранция за изключително високите нива на практически и педагогични умения на обучтелите на ААИД. Благодарение на преминатата от всеки от тях дълга и дълбока лична вътрешна работа, те са в състояние да се ангажират с една емпатична, отговорна и обгрижваща работа с обучаващите се и да демонстрират освен компетентност и знания, също така и дълбоки нива на уважение към личният трансформативен процес на всеки от обучаващите се, както и към личното му израстване като фасилитатор по Интегративно дишане.

По един изключително задълбочен начин, обучението по Интегративно дишане, успява да предаде нужното познание и опит, необходими за една компетентна и безопасна работа с клиенти (според конкретната специфика на клиента), с цел катализиране на процеса им на личностна трансформация, интеграция, себеизцеление и израстване.

Интегративното дишане

Интегративното дишане комбинира различните подходи на дихателната работа, в една по-широка рамка, отваряйки пространство за широк спектър от методи и техники, което ни позволява да изберем най-подходящият подход за работа, съобразявайки се с индивидуалните нужди и проблеми на всеки един клиент. Целта и предназначението на Интегративното Дишане е да предостави огромен методологичен репертоар от най-различни дихателни школи и методи, школи и методи за работа с тялото и др., на обучените фасилитатори по Интегративно Дишане, за да разполагат те с огромен инструментариум, при работата си с клиентите, и да са в състояние да подхождат наистина индивидуално към всеки отделен клиент.

ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ

Какво влагаме в името „интегративно“?

 1. По време на осъзнатото, свързано интензивно дишане, тялото, душата и духа се свързват в едно цяло по един съкровен начин. И това е едно от значенията на „интегративно“ – интегрирането (свързването) на тялото, духа и душата в едно.
 2. Позволявайки на дъха да тече свободно, ние позволяваме и на разделените и разпръснати части на вътрешният ни свят да се съберат отново в едно. По същият начин, по който умът се свързва отново с тялото, също така, дисоциирани части от личността могат отново да се присъединят към цялото. И това е второто значение на „интегративно“.
 3. По отношение на методологичната база, Интегративното Дишане създава възможно най-добрата рамка за изцелителната работа по интегрирането на личността със дъха, ползвайки като основен инструмент работата с дишането, но добавяйки към това и огромен допълнителен инструментариум от различни други методи и техники. И това е третото значение на „интегративно“.
 4. Интегративното Дишане обединява и използва широк спектър от дихателни методи, развити от различните дихателни школи – Холотропно дишане, Ребъртинг, Вайвейшън, Трансформативно дишане, Холографско дишане, и др., както и определен брой древни дихателни техники от Изтока, като параняма, бхастрика и др. Взимайки под внимание конкретната личностна структура, нивото на вътрешно израстване, както и физическите възможности на конкретният клиент, можем да изберем и да използваме оптималният набор от дихателни методи и техники, които да бъдат калибрирани (адаптирани) към индивидуалните нужди на всеки клиент. И това е четвъртото значение на „интегративно“.

Дишането, когато се прави съзнателно, интегрира тялото и душата и по този начин е в служба на цялостността. Осъзнато дишане означава да трансферираме тази цялостност във вътрешно преживяване. По време на дихателният процес, определени преживявания от биографичен, а понякога и от трансперсонален характер, биват изведени на съзнателно ниво, така че да бъдат вътрешно интегрирани.  За дъха е лесно да извади наяве тези преживявания, които иначе са „складирани“ на едно дълбоко ниво, и да ги интегрира в мрежата на съзнанието, така че те да се интегрират в тази мрежа и да не бъдат повече дисоциирани. Дишането разширява тази мрежа на съзнанието, като вплита различните части на личността в нея, докато накрая вътрешното осъзнаване не я осъзнае като нещо изключително красиво. Нито една нишка и нито един възел не са излишни в тази мрежа.

Преживяванията на интеграция по време на дихателен процес, оказват своето влияние и по посока на един по-интегриран начин на дишане, във всекидневният ни живот, така че човек да може да стане по-осъзнат за настоящият момент и по-лесно да възвръща вътрешната си хармония и баланс. Научавайки се да отпуска и да разширява дишането си, по време на дихателният процес, човек разширява все повече и повече дихателният си капацитет и това е един изключително важен аспект за здравословният и балансиран начин на живот, и за справянето с емоционалните проблеми.

По този начин, преживяването по време на сесията по Интегративно дишане, затваря кръга, свързвайки физическото отваряне с емоционалното изцеление и повишената осъзнатост за тялото и неговите нужди. Също така, интегративните преживявания по време на сесията, задълбочават и укрепват контакта и взаимодействието между вътрешният и външният свят, помагайки ни да видим външният свят като огледало на това, което се случва вътре в нас.

Типове работа при Интегративното дишане

Интегративното дишане винаги взима под внимание нивото на развитие и на осъзнатост на клиента, подбирайки и започвайки с подходящият инструментариум за насърчаване на личностното израстване на конкретният човек. Това включва различните методи и подходи, на различните дихателни школи, плюс допълнителните катализиращи процеса техники, в търсене на най-креативното решение за всяка една ситуация.

За тази цел може да бъде направено следното разделение между три подхода за работа с клиенти, в които е интегрирано и дишането:

 • Дихателна работа в чистата и форма – дихателният процес се използва като централният и главен инструмент за трансформация
 • Комплементарно дишане – при което дишането се комбинира с други различни методи, като например, някои техники от Гещалт терапията, визуализация, вербално консултиране и др.
 • Допълващо дишане – тогава, когато дишането се използва като допълнителен инструмент, докато работим с друг метод като например, семейни констелации, работа с тялото, НЛП и др.

Интегративното дишане е подходящо за всеки, независимо от възрастта, пола, културните обусловености, опита, или настоящото му състояние. Резултатите постигани благодарение на Интегративното дишане са изключително бързи и дълбоки, и то е толкова ефективно, че буквално всеки може да се възползва от дълготрайните му ефекти.

Една дихателна сесия се равнява на около две години вербална психотерапия

– Д-р. Хенри Смит Рорберг

Кратка информация за Интегративното дишане.

ИД води доследните благотворни резултати:

 • Подобрява психическото и емоционалното състояние.
 • Редуцира тревожността.
 • Справя се с минали травми и травматични събития.
 • Води до осъзнаването на моделите, които саботират здравословното  ни функциониране на всички нива.
 • Освобождава от депресивни и други негативни емоционални състояния.
 • Води до резултати изразяващи се в повишена самооценка и себеуважение.
 • Помага за отстраняването на различни пристрастявания.
 • Балансира потока на енергията в тялото.
 • Подпомага духовното израстване.
 • Улеснява медитативното вглъбяване.
 • Позволява пълноценната изява на любовтта и радостта.
 • Разширява самоосъзнаването.

Клиентите често споделят за:

 • Връзка с една спокойна вътрешна тишина
 • Повишена способност да се съсредоточим върху задачите
 • Интегриране на негативни емоции
 • Внезапно прозрение относно действия, свързани с житейски ситуации
 • По-дълбоко свързване с личната реализация
 • По-голямо чувство за страст в живота
 • Яснота за индивидуална цел и посока
 • Откритост във взаимоотношенията и интимността
 • Преживяване на изобилие
 • Мощна трансформация отвеждаща ни отвъд страха и гнева
 • Цялостно усещане за приемане и радост

Съдържание на обучението по модули

Всеки модул включва теория, практика и себеизследване

Основи на Интегративното Дишане

Изучаване и изследване на силата на дишането при различните дихателни модалности и подходи, сравнявайки интензивно и меко дишане, гръдно и коремно дишане, дишане през носа и дишане през устата, по-къси и по-дълги дихателни процеси, свързано дишане и дишане с паузи, дишане придружено от евокативна музика или без такава и т.н.

Интегриране на вътрешното изследване с вербална обмяна и водене.

Усвояване воденето на сесия с едно емоционално и емпатично присъствие.

Усвояване на базовите умения за преодоляване на пречките пред свободния поток на дъха (физически и вербални интервенции).

Елементи:

 • Различни техники на дишане
 • Интегративно дишане
 • Дишане в група
 • Осъзнато дишане
 • Дишане и музика
 • Дишане и движение
 • Дишането и неговото влияние върху тялото, емоциите, ума и духа

Емоционални модели и дишането

Всяка емоция има свой собствен дихателен патерн (модел). Емоциите  променят дишането, а дишането променя емоциите. С помощта на дишането, стъпка по стъпка, се изцеляват болезнените емоции и ние се отваряме за новите енергии на живота. Инструменти от биоенергетичната психотерапия  на Александър Лоуен и други подходи за работа с тялото подпомагат процеса на отварянето към емоциите, тяхната експресия (изразяването) и освобождаването от тази емоция.

Елементи:

 • Теория на емоциите и на емоционалното потискане
 • Базови емоции – страх, гняв, тъга, радост
 • Емоциите и дихателните модели
 • Емоционална експресивност и емоционална сдържаност

Интензивен процес на личностно себеизследване и личен опит

Изследването и справянето с личните проблеми, поведенческите модели и емоционалните рани от детството, е важно за намиране на вътрешният покой – Като фасилитатори можете да помагате на хора, които имат проблеми, които вие сте открили и изцелили вътре в себе си.

Елементи:

 • Енергийна и вътрешна работа
 • Телесни подходи по време на дихателна сесия
 • Споделяне
 • Дихателни сесии
 • Дихателни медитации
 • Дихателна работа с вербална намеса

Проблеми от детството и проблеми във взаимоотношенията – дишане при работа с травми

Безпомощното дете е зависимо от хората, които се грижат за него, за да задоволи базовите си потребности. Липсата или отхвърлянето от страна на хората, които се грижат за детето или насилието и малтретирането от тяхна страна, водят до емоционални и ментални разстройства, по-късно в живота. За да бъдем в състояние да освободим хванатата в капан жизнена енергия, с помощта на освобождаването на потока на дъха, се изисква да бъдат изцелени раните от детството, които излизат на повърхността, по време на дихателна сесия. Да се научим да интегрираме плашещите и болезнени спомени е от изключителна важност за това, да можем да се изцелим и да създаваме любящи взаимоотношения с другите.

Елементи:

 • Фази на развитието
 • Модели на привързаността
 • Фази на развитие в детството
 • Справяне с негативните отпечатъци от детството
 • Дихателна работа с проблеми от детството
 • Теория на травмата
 • АПИ модел – възникване на психоемоционална травма
 • Работа с изолирана травма, поредица от травми свързани с развитието в детска възраст

Зачеване, пренатална травма и раждане

 Неразрешените проблеми, свързани със зачеването, бременността и раждането, могат да оставят дълбок отпечатък в личността ни и в подсъзнанието ни. Дишането може да помогне да се преживеят и изцелят тези рани. Раждането е нашето влизане в живота, което ни отвежда към първото вдишване, но често раждането е травматично преживяване за детето и / или за майката. Трудното раждане води обикновено до трудности в живота. Изцеляването на травмата от раждането е от жизнено важно значение за вътрешното ни изцеление и израстване.

Елементи:

 • Зачеване, ранните фази на бременността и свързаността с плацентата в теорията и личното преживяване по време на дихателна сесия
 • Перинаталните матрици според Станислав Гроф
 • Родилните патерни и моделите на взаимоотношенията в бъдещият живот на личността
 • Родилният канал
 • Първото вдишване

Дихателна работа, пренос и контрапренос

Елементи:

 • Работа с когнитивните (мисловни) модели
 • Работата с дишането – възможности и ограничения
 • Визуализация на целта
 • Работа с преноса и контрапреноса
 • Емоционален и енергиен резонанс
 • Етичен кодекс на фасилитатора
 • Дихателни техники за напреднали
 • Как да започнем работата си като фасилитатори по Интегративно дишане

Кликнете върху снимката по-горе, за а я уголемите.

“Интегративното дишане отвори пред мен една нова Вселена и в личен, и в професионален план. Научих се да се свързвам по-добре с тялото си, да освобождавам товара от минали и настоящи ситуации, да се грижа и да обичам себе си повече. Повиши се значително интересът ми към духовния аспект от моя живот. Срещнах се с невероятни хора. Курсът е на много високо ниво, с един истински Даващ обучител в лицето на Михаела. Има достатъчно теория и практика, за да може един човек да фасилитира с увереност и компетентност, но най-вече и с отворено сърце. В моята терапевтична практика, има клиенти, с които постигнахме такива резултати с дишане, каквито не успяхме с много други методи преди това. Препоръчвам искрено всеки един човек да се срещне с лечебната сила на дъха.”
Веселина Петкова, Психотерапевт

 

“За мен опитът с Интегративното дишане беше това, което винаги съм търсела, нещо, което да ме разтърси и промени. Благодарение на дишането започнах да усещам тялото си, да си позволявам да изразявам емоциите си пълноценно вместо да ги потискам и да се радвам на лекотата, която следва, да бъда по-осъзната за начина, по който се свързвам с другите и да поддържам по-добра връзка със себе си, да усещам преживяванията си в тяхната пълнота на ниво тяло, емоции и съзнание, а не само в ума си. Винаги ще съм благодарна, че срещнах Михаела и че научих толкова много от нея. Както и за споделеността с тези толкова специални хора, с които заедно преминахме през толкова много през тези две години. Дишането ме отвори към толкова много други опитности и приключения, но….в началото беше дишането!!!”

Миглена Ангелова, Психолог

 

“Когато се срещнах с Дъха за първи път (Курсът за фасилитатори по Интегративно дишане) аз дойдох със съвсем тривиален битов казус, но моята интуиция не ме подвежда. Щом ме е довела тук, нека видя какво има тук за мен. А мен ме очакваше екзистенциална промяна (реши се и битовия казус), отлюспване на старото, непотребното, неактуалното по пътя да намеря себе си или ако не друго поне да се доближа максимално.
Интегративното дишане, Михаела нашата учителка и групата ме промениха качествено и количествено. Дадоха ми инструмент, с който да се връщам към Себе си, своята истина, балансната точка и начин да “разтоварвам” заключени емоции, да “преживявам изцяло и докрай” минали събития всякаш заседнали в безвремието на глезените ми като гюлета и не ми даваха да продължа напред.
Интегративното дишане сега е част и от моята професионална трансформация. Променя и подкрепя мен през житейски радости и тъги, верен приятел в дълбинни процеси, в които се пускам в доверие.
Благодарна съм за чистото знание и изобилния практически опит, етичният подход, любовта към клиентите, обгрижващото и лечебно отношение на човек към човека.
Припознах си го, взимам и уча във всяка минута и предавам напред

Благодаря, вече сте част от моето разширено семейство и най-вече имате място в моето сърце.
P. S Ако някой все още се чуди дали би искал да се включи. Бих казала, не го мислете и за миг. Доверете се на процеса.”

Подпис и прегръдки,
Яница Илиева

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.