Семинари

Дати

Събитие

26/03/2022
18:30 -23:30
Семинар с Д-р Брус Липтън

Д-р Брус Липтън е клетъчен биолог и международно признат лектор. Той е един от лидерите в съвременният свят, които успяват да прокарат мост между науката и познанието за Духа. Д-р Липтън ще изнесе семинар на тема „Новата биология - науката за това, как да създадем рай на Земята“

 

Дати

Събитие

01/10/2015 - 02/10/2015
09:30 -18:30
Интегрална медицина

Как да се опазим от здравеопазването и да поемем сами отговорността за собственото си здраве!
01/09/2016 - 04/09/2016
00:00 -00:00
Работа със сянката®

Работата със Сянката® е процес на личностно израстване, който изважда наяве силите и енергиите скрити в нашата сянка. Всеки от нас има такива скрити сили, но невинаги си разрешаваме да ги ползваме, защото
26/11/2016 - 27/11/2016
00:00 -00:00
Ненасилствена съпротива

ННС е нов подход, който е специфично разработен, за да намери ефективно противодействие на агресивното, насилствено, саморазрушително и манипулативно поведение при деца, юноши и млади хора.
21/09/2018 - 23/09/2018
00:00 -00:00
Семинар по Интегрални семейни Констелации

В Интегралният подход към констелациите, ние винаги подхождаме към човека като към интегрална съвкупност от тези три елемента – Тяло, Душа и Дух – и подходът ни отчита и трите същностни сили, които действат у него – мисъл, чувство и воля.
01/04/2021 - 04/04/2021
10:00 -18:00
Oбучение по Екзистенциален-Трансперсонален коучинг®

Ако сме загубили дори и много малки парченца от душата си, все едно сме загубили парченца от картата, която впоследствие не може да бъде разкодирана, тъй като маркировката вече е изтрита и поради това започваме да се чувстваме без посока, блокирани, уплашени, неспособни да се движим или ако се движим, се чувстваме сякаш не принадлежим на никое място, най-вероятно защото поемаме в посока, която не е нашата