Интегрална психология

spiral_dynamicsСтатията е авторска. Всички права запазени.

Основна мисия: интегриране на всичко в областта на психологията и духовността.

Интегралната психология е най-авангардното направление в психологията, базирано на интегралната теория разработена от Кен Уилбър. Същността на интегралната теория и на интегралната психология е да се създаде глобална психология, където психологическите принципи и прозрения на запада и изтока, на юга и на севера са обединени в един велик синтез. Станало е популярно да се казва “на изтока и запада”. Но къде в тази полоса могат да се открият американските индианци например, африканските или австралийските шамани? Затова, интегралният модел предлага диалога да се разшири от  – “на изток и на запад” до – глобален диалог, които интегрира западната научна психология с духовното познание от всички епохи и географски области. Това е брак между науката и духовността. Какво ще стане, ако Фройд и Буда се сприятелят и направят заедно семинар? Какво ще стане, ако когнитивно-поведенческата терапия е приветствана точно колкото и сибирските шамански практики? Какво ще стане, ако Далай Лама срещне индианец и споделят своите прозрения за нашите вътрешни реалности? И накрая, какво ще стане ако съберем всички психологически аспекти на древните духовни школи, съвременните психотерапевтчни методи и пост-модерните подходи в една съгласувана карта на човешката психика? Тогава получаваме интегралната психология, внушителеният синтез на Кен Уилбър – така необходимата обща, глобална карта за едно глобално общество от психолози, йоги, лечители, гурута, шамани, свещеници и светии. Ние вярваме, че всички те имат значителен принос и е дошло времето да споделят своите знания  в рамка на откритост, взаимно разбирателство, състрадателна прегръдка и уважение. Ние се покланяме един пред друг и от сега нататък продължаваме заедно. Това е пост- постмодерното гледище, което наричаме интегрален подход.

Когато става дума за интегралната психотерапия, се прилагат същите принципи на интегралият подход. В последните сто години на запад са развити най-малко шест големи и десетина по-малки, солидни, международно акредитирани и известни школи в психотерапията. Често хората спорят дали тази или онази е по-полезна. Психоанализата по-добра ли е от хуманистичната психология? Психодрама ли да използваме или семейните констелации на Хелингер? Кое е по-добре да управлява света на психиатрията – психоанализата, когнитивната психология или трансперсоналната психология? Когато стигнем до интегралното мислене, ние се интересуваме от всички и виждаме равностойна стойност във всяка от тях. В същото време в интегралната карта на човешката психика ние сме в състояние да направим интелигентно разграничение между различните нива на развитие от раждането през зрялата възраст до духовното пробуждане, познаваме състоянията на съзнанието, запознати сме с психопатологичните състояния на ума, както и с духовните състояния. Ние можем да кажем съвсем ясно коя психологическа или духовна школа с кое ниво на развитие се занимава в интегрираната, всеобхватна, обхващаша пълния спектър карта на човешката психика. От този момент нататък въпросът вече не е коя школа е добра, а коя школа е препоръчителна или приложима за съответния човек в зависимост  от това в кое състояние се намира. Модерната гледна точка за прилагането на психоанализата или когнитивната психотерапия при всички случаи като универсално, общо лекарство е точно толкова тесногръда и непълна, колкото и гледната точка на постмодерната епоха /ню ейдж, в която мислят, че трябва да се прилагат само новите духовни техники и времето на психоанализата и по-традиционните, популярни психотерапии е свършило. Модерният „научно-рационален” подход свежда духовното състояние към психопатология, но постмодерната ню ейдж гледна точка има тенденция да идеализира всички преживявания в сферата на духовното (небесата), дори и психотичните, което е голяма грешка. Психолозите са склонни да смятат, че духовните хора не са прави, „ню ейдж духовните хора” гледат от високо на психологията.

В старите духовни традиции – да речем японски Дзен майстор или йога гуру от Индия често биха разбрали погрешно психологията и нейната роля и биха стеснили обхвата й само до психично болните. Интегралният подход предлага много по-умна, много по-добре информирана и премислена версия, в която нищо не отива в кошчето за боклук, а по-скоро всичко е интегрирано. Ние представляваме, но не налагаме любимия си подход върху другите, независимо дали става дума за  разпространена психологическа школа от 20-ти век или смайващ нов духовен подход от 21-ви век. Ние наричаме това  – да бъдеш интегрално-информиран. Това означава, че не е необходимо да сте психолог, йога, просветлен гуру на психоанализата и велик светец едновременно, за да се наречете интегрален психолог, но трябва да бъдете информирани за всяко от тези учения по систематичен и изчерпателен начин. Например общопрактикуващ лекар може да ви диагностицира и да извършва дребни интервенции, но ако установи, че имате нужда от сърдечна операция или зъболекар, тогава няма да отвори гръдния ви кош или да ви запълни зъба, а ще установи от какво имате нужда и ще знае къде да ви изпрати. Никой лекар не е нужно да бъде зъболекар и сърдечен хирург едновременно. Но ако един лекар реши да лекува пациентите си със същите свои естествено ограничени средства в случай на инфаркт и зъбобол, той ще бъде заклеймен от обществото на лекарите. Също толкова болезнено е да се наблюдава как духовно преживяване се счита за психическо заболяване от психиатрите, или когато човек с гранично разстройство се счита за светец от ню ейдж хората. Нито психиатрите, нито ню ейдж хората са лоши, те са добри хора, това което им липсва е правилна информация за другите сфери на психиката, различни от онези, присъстващи в техните карти. Така че интегралната карта е велик синтез на всички съществуващи карти и тук идва решаващия принцип: колкото по-пълна и точна е картатата ви, толкова по-голяма част от реалността ще видите. Ако вашата карта е предназначена да виждате само психопатологичните състояния, съвсем естествено ще виждате всички други състояния само през тези очила. Ако сте чели само духовни книги през последните няколко години, тогава естествено вашата карта ще обхване само духовните състояния и ще виждате другите човешки състояния само през тези очила. В този случай ще останете напълно невежи за фините психологически реалности овладяни от психотерапевтите или дори ще ги отричате и ще гледате на тях отвисоко. Предубеждението идва от невежеството, а невежеството не е нищо друго освен липса на информация и опит в дадена област – независимо дали става дума за света на науката или духовния свят.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.