Трансформиращо Изцеление®

Growing Through Evolutionary Chaos: Chaos, Covid and Consciousness with Dr. Bruce Lipton
26.03.2022
Интегрални констелации®
27.07.2023

Трансформиращо Изцеление®

Дни и време на провеждане
Дата - 04/06/2020 - 07/06/2020
Целодневен


В партньорство с 

The Institute for Breath Therapy and Transformational Healing – UK

Първи модул 

04-07 Юни 2020

Човешките същества представляват една цялост, съставена от тяло, съзнание, емоции и енергия. В момента, в който една от тези съставни части навлезе в състояние на дисбаланс, ние преживяваме това като физическо заболяване, като ментална дисхармония, като депресивни мисли, като емоционални терзания и болка, а също така и като и енергийно изчерпване и като сломен дух.

Всяка болест или заболяване се дължи на блокаж в една от тези четири съставни части на цялостната ни същност. Точно както един музикален инструмент, който не е настроен, възпроизвежда дисхармонични звуци, по същият начин, нашата цялост, състояща се от тези четири съставни части, реагира на нарушенията и на дисхармонията в енергийният поток. За да си възвърнем цялостното здраве, силната си енергия, ясните си мисли и позитивното си емоционално състояние, е необходимо да се освободим от тези блокажи и да възстановим баланса и хармонията, така че енергията да може отново да тече свободно.

Успешното и трайно изцеление изисква изчивстване на блокажите на всички нива – в тялото, в психиката и в енергийната ни структура. Методите и техниките, които ще усвоите по време на обучението по Трансформиращо изцеление, ще ви позволят да подкрепяте клиентите си в процеса на освобождаването им от техните блокажи, така че да могат да постигнат изцеление, трансформация и вътрешна хармония, по един бърз начин. Това обучение ще ви даде нужната база за успешната ви практика като фасилитатор по Трансформиращо Изцеление, благодарение на която вие може да сте в помощ и в подкрепа, по един професионален начин, на клиентите си, в техния себеизцелителен процес.

Едно изумително, променящо живота обучение, изпълнено с любов и приемане, което в същото време ви предизвиква и ви подкрепя да се превърнете в това, което наистина сте.

Във всеки един момент от живота си ние стоим на прага на едно ново начало!

Какво представлява трансформиращото изцеление?

Трансформиращото изцеление е една уникална система, която комбинира в себе си едно голямо разнообразие от доказали се във времето методи и техники, с които можем да работим с тялото, с енергийната система, със съзнанието и с емоциите. Този високо ефективен инструментариум за изцеление е съчетан в допълнение и с дълбокото разбиране за функционирането на човешката енергийна система, на човешкото тяло и на човешкото съзнание.

За да изчистим емоционалните, умствените и енергийните блокажи от системата си, в това обучение ще бъдат преподадени голям брой техники за емоционално освобождаване, за „препрограмиране“ на подсъзнателните ни себесаботиращи програми, а също така и техники от НЛП и коучинга, които да ни отворят към нови възможности и в допълнение, техники за работа със сянката и за процесна работа, с цел да бъдат изцелени всичките ни рани от миналото и да се постигне енергийно хармонизиране.

Значима част от това обучение ще включва също и целево насочените форми на работата с Дъха, с подкрепящата я работа с тялото, които са мощен инструмент за изчистване и реструктуриране на ума, което пък води и до изчистване, както на физическо, така и на емоционално и на енергийно ниво. Допълнителните методи, които ще бъдат съставна част на това обучение включват – креативни процеси, визуализация, медитация и още много.

Трансформиращото изцеление се основава на разбирането за цялостността и свързаността между тялото, ума и душата, като структурата му е научно базирана, използвайки най-новите прозрения на невронауката.

Техниките и методите, които ще усвоите по време на обучението

 Работа с емоциите:

 • Как функционират емоциите и как можем да ги променяме
 • Емоционално „изчистване“
 • Работа със страха и стреса
 • Работа с вътрешното дете
 • Семейна динамика
 • Изцеление на взаимоотношенията
 • Генерационно изцеление
 • Силата на прошката (прошката като инструмент)
  • Всеобхватната прошка
  • Четири-посочното опрощение
 • Техники за повишаване секрецията на ендорфини

 

Работа със съзнанието:

 • Как функционира мисловният процес и как да получите това, което искате
 • Умствена преработка и освобождаване от негативни модели на мислене
 • Утвърждения
 • Гласов Диалог (Voice Dialog) – работа с личностовите аспекти
 • Визуализация и въведение в хипнозата
 • Работа с травми и работа със сянката
 • Техники за преработка от невро-лингвистичното програмиране (НЛП)
 • Умствена гимнастика (Braingym)

 

Работа с тялото:

 • Различни подходи и инструменти за работа с тялото
 • Прилагането на „отключващите“ точки при работата с тялото
 • Фокусирана работа с тялото
 • Упражнения за освобождаване от травма
 • Прогресивна мускулна релаксация
 • Кинезиология (мускулен тест)

 

Работа с енергията:

 • Фини енергийни структури
 • Усещане и възприемане на енергията
 • Енергийно изцеление
 • Използване на камертони за работа с чакрите
 • Регресия и изцеление на минали животи
 • Работа с махало
 • Изчистване на пространството
 • Техники за енергийна защита
 • Трансперсонално шаманско пътуване

 

Изцелителна работа с Дъха:

 • Емоционално освобождаване и интегрирация
 • Кохерентно дишане
 • Освобождаване на стреса и напрежението
 • Превенция и справяне с бърнаут
 • Медитация и майндфулнес за покой на ума
 • Използване на дъха за разшираване на съзнанието и повишаване на вибрацията

Изцелителна работа с гласа:

 • Изцеление чрез звук и напяване
 • Тонинг за емоционална експресия

 

Техники за взаимодействие с клиента:

 • Техники за консултиране:
  • Въпроси
  • Активно слушане
  • Ненасилствена комуникация
  • НЛП техники
 • Водена визуализация
 • Работа с подсъзнанието
 • Въведение в гещалт – образи, работа със сънищата

Въведение в трансперсоналния анализ

Делта и тета състояния за репрограмиранеTM – Най-подходящите състояния за препрограмиране на себесаботиращи модели и за въвеждане на нов себе-подкрепящ мисловен материал в ума, са състоянията на делта и тета мозъчна активност. При този метод се използват специфични форми за работа с дъха и дълбоки медитативни състояния, за да се предизвика позитивно актуализиране на подсъзнанието по един лесен начин.

Мисловна хигиенаTM – Това представлява процес, който ни помага да станем по-осъзнати за подсъзнателните мисли и модели на реакция и да се освободим от неадаптивните модели, с помощта на кинезиологията и EFT. Това е една чудесна техника за „превключване“ към един модел на по-голяма осъзнатост.

Пренареждане на емоционалният отговорTM – Нашите емоционални реакции към повтарящите се мисли и чувства са придружени и индуцирани от секрецията на хормони и невротрансмитери. При тази техника ние прилагаме специфични процеси за стимулация на ендорфинната секреция, заедно с биологична обратна връзка, за да прекъснем нефункционалните връзки и да създадем подкрепящи такива.

РефокусиранеTM – Постоянно пренасочване на вашия фокус върху любовта към себе си, към лекотата и успеха, вместо да сте фокусирани върху това, което не е наред.

Базирайки се на 20 годишни целенасочени проучвания и на успешната работа със стотици клиенти, беше разработено това обучение за себеизцеление и за възвръщане на личната сила, което е уникално и изключително ефективно. Обучението за фасилитатори по Трансформиращо Изцеление предлага най-ефективните и работещи „инструменти“ от наличните понастоящем в полето на изцелителното изкуство.

Обучението за фасилитатори по Трансформиращо Изцеление ви дава възможност да се обучите в умения и техники, с които да фасилитирате по един бърз и дълбок начин себеизцелителният процес на клиентите си, така че те да достигнат до едно трайно и всеобхватно изцеление и ви предоставя възможността за теоретичното усвояване на едно дълбоко и цялостно разбиране за работата с тялото, с емоциите, с ума, с енергията и с душата.

Това обучение залага не само на теорията и на практиката, а е насочено и към преминаването през един дълбок личен преживелищен опит и целта му е да ви подготви максимално като професионалисти по Трансформиращо Изцеление, така че по-късно да можете да прилагате наученото при работата си с клиенти. По време на всеки от обучителните модули ще се преподават различни аспекти и методи за работа с тялото, с емоциите, с ума и с енергиите, с помощта на специфични инструменти за трансформираща промяна.

Освен тренинг модулите, обучението включва също така и утвърждаване на придобитите знания, чрез интензивна практика по време на еднодневни интервизии, провеждани в месеците в паузите между тренинг модулите.

След участието във всички модули и интервизии, и след покриването на сертификационните изисквания, участника ще получи Сертификат за фасилитатор по Трансформиращо Изцеление® от Института по Трансформиращо Изцеление®- UK и Институт за Интегрално Развитие

Модул 1: Въведение и базови концепции

04–07/06/2020

Модул 2: Съзнание и личност

15–18/10/2020

Модул 3: Емоции и семейна динамика

18–21/02/2021

Модул 4: Работа с травмите и работа със сянката

24–27/06/2021

Модул 5: Работа с проблеми във взаимоотношенията

21–31/10/2021

Модул 6: Допълнителни инструменти и завършване

2022 – предстои уточняване на точните дати

Модул 1 – Въведение и базови концепции (4 дни)

 • Тялото като интерфейс на ума, емоциите и енергията
  • Изцелителната сила на дъха
  • Телесни брони
  • Работа с тялото 1
 • Енергия 
  • Структура на фините енергии
  • Усещане и възприемчивост към енергиите
  • Работа с чакрите и използване на камертони за работа с чакрите

Модул 2 – Съзнание и личност (4 дни)

 • Съзнание 
  • Мозък и мислене
  • Поведение, основаващо се на модели и автоматизирано поведение
  • Освобождаване от негативни мисловни модели
  • Освобождаване от дисфункционалните модели 1
 • Личност 
  • Въведение в Диалог на гласовете
  • Структура на подличностите
  • Работа с преобладаващите личностови аспекти

Модул 3: Емоции и семейна динамика (4 дни)

 • Емоции 1
  • Биохимия на емоциите
  • Емоционална преработка
  • Работа с тялото 2
 • Семейна динамика 
  • Въведение в транзакционният анализ
  • Влиянието на обгрижващите в най-ранна детска възраст (майка, баща, т.н.)
  • Освобождаване от най-ранните дисфункционални програми
  • Работа с вътрешното дете (2 дни)

Модул 4: Работа с травмите и работа със сянката (4 дни)

 • Емоции
  • Промяна на емоционалните обуславяния
  • Освобождаване от дисфункционални модели 2
  • Процесна работа и биохимия
  • Работа с травми и идентифициране на ресурси
 • Диалог на гласовете
  • Работа с вторичните личностови аспекти
  • Работа със сенчестите и „демоничните“ Азове

Модул 5: Работа с проблеми свързани с взаимоотношенията (4 дни)

 • Взаимоотношения и сексуалност 
  • Изцеление на мъжките и женските аспекти на личността
 • Общуване и граници 
  • Прошката като инструмент

Модул 6: Допълнителни инструменти и завършване (4 дни)

 • Работа с ума
 • Освобождаване от мисловни модели 2
 • Работа с утвърждения
 • Водена визуализация
 • Работа с подсъзнанието
 • Работа с минали животи
 • Енергийно изцеление 2
 • Целта на душата
 • Професионализъм

Тъй като тялото, емоциите, мислите и енергията не могат да бъдат разделени (или да се работи с всяко едно от тях независимо от другите), е възможно да се окаже необходимо, по-рано от планираното, да бъдат разгледани теми, планирани за някои от следващите модули. Затова съдържанието на модулите е ориентировъчно, но всяка тема ще бъде покрита в рамките на обучението.

Тренингът за фасилитатори по трансформиращо изцеление е отворен за всеки, интересуващ се от личностна трансформация, здраве, изцеление и/или от това да подкрепят други хора по време на техният изцелителен процес.

В идеалният случай е добре участника да има някакъв предхождащ опит в изцелителните изкуства и да притежава едно добро ниво на себеизследване или да е професионалист от областта на сферите, свързани с  трансформация, изцеление, ментално здраве и т.н. (напр. специалисти, имащи опит в професионалната работа с клиенти – консултанти, фасилитатори, психолози, лекари и т.н.), но обучението е отворено и за напълно начинаещи.

Ако се почувствате привлечени да участвате в това обучение и нямате никакъв предварителен опит, не се притеснявайте, обучението ще ви осигури най-добрата начална точка в пътешествието ви в полето на изцелението. Това обучение ще ви предложи едно пътуване за себеизследване и себеизцеление, в една подкрепяща среда, което да ви осигури онази така нужна възможност за всички нас, за промяна и за значимо израстване, в рамките на един кратък период от време!

Хайнц Герд Ланге

Повече от 22 години Хайнц Герд работи с клиенти като метафизичен коуч. Той е обучител в методи за работа с Дъха и водещ на семинари и обучения в Германия, Австрия, Швейцария, Обединеното Кралство, Ирландия, Украйна, Русия, а от няколко години и в България . Специализирал е в следните школи, методи и техники – Няколко метода за Работа с Дъха, между които – Интегративно Дишане, Холотропно Дишане, Ребъртинг и др.; Премоделиране на съзнанието; Биоенергиен интегритет; Стратегии за житейска промяна и др. Хайнц Герд е директор на Института по Трансформиращо Изцеление® – UK в Обединеното Кралство.

 

Лера Ланге

Повече от 12 години Лера Ланге е обучител в методи за Работа с Дъха и енергиен лечител, прилагащ в практиката си шамански практики. Лера е гид по пътеката на сърцето и нейният интуитивен и емпатичен подход спомага за постигането на дълбока трансформация и изцеление, благодарение на енергийният резонанс, който тя успява да създаде във водените от нея събития и при работата си с клиенти. Част от подходите, които тя прилага в практиката си са – „Психична хирургия“ и „Изцеление на енергийните полета“. Тя е кодиректор на Института по Трансформиращо Изцеление®- UK в Обединеното Кралство.

 

Симеон Симов

Макар конвенционалното образование по психология да му осигурява необходимата основа и да дава отговорите на част от важните въпроси, които винаги е търсил, той насочва търсенията си и в други посоки, и в последните около  20 години преминава през обучение в различни школи и методи, в това число – Свободно Дишане, Трансформативно Дишане, Себеинтегриращо Дишане, Интегративно Дишане ; Енергийна Психология; Семейни Констелации; Интегрално Консултиране (Коучинг); EMDR; PSYCH-K; и др. Свързаното, осъзнато дишане, обаче си остава и досега неговият любим метод, заради дълбочината, обхвата и бързината, с която работи. Симеон е един от основателите и е изпълнителен директор на Институт за Интегрално Развитие, член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане и е обучител по Интегративно дишане.

 

 

Михаела Михайлова

МИХАЕЛА е психолог с над 15 годишен опит. Нейното „Пътуване“ започва още когато е на 16 г. и продължава и до сега. Освен психотерапевт, Михаела е и семеен констелатор, интегрален коуч, PSYCH-K фасилитатор, AIT терапевт, EFT обучител, EMDR терапевт, обучител в методи за работа с Дъха и водещ на групови и индивидуални сесии, а един от любимите и инструменти е работата със Сянката. Михаела напълно вярва в казаното от Кен Уилбър, че това, което умът възприема като интегрално, се възприема от сърцето като единство. Сърцето чувства единството, а умът може да го разпознае, ако разполага с интегралната теоретична рамка, като инструмент за осмисляне на единството. Тази връзка е онова, което Михаела следва в работата си с клиенти и в работата си с групи, за постигането на дълбока трансформация и изцеление. Тя е един от основателите на Институт за Интегрално Развитие, член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане, обучител по Интегративно дишане и официален представител на IBF за България.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.