EFT

Еmotional Freedom Technique (EFT), в превод на български Техника за Емоционална Свобода (ТЕС) или Техника за Емоционално Освобождение (ТЕО) е един от най-популярните и бързо разпространяващите се методи влизащи в състава на иновативната школа „Енергийна Психология”. EFT е създадена в началото на 90-те години на XX век от Гари Крейг – инженер по образование, вложил повече от тридесет години от живота си в проучването на методите, техниките и практиките на източната, алтернативната и комплементарната медицина. EFT е разработена на основата на създадената по-рано от д-р Роджър Калахан техника наречена TFT. Гари Крейг преминава през обучение в принципите на тази доста сложна за научаване и прилагане техника и благодарение на инженерната си мисъл и по-раншните познания и натрупан опит успява да разработи по-опростен вариант на TFT, което обаче не се отразява на ефективността на тази нова техника. Тъкмо обратното, разработената от него техника не само не отстъпва като резултатност на по-стария модел, но в много отношения го надминава.
EFT се базира на доказания вече безспорно факт, че 80-85% (по твърдение на СЗО) от здравословните проблеми на хората са психосоматични т.е. в корена на тези проблеми стои психологическа причина. Все повече доказателства се трупат в полза на това, че подтиснатите в подсъзнанието и неотработени отрицателни емоции предизвикват по-голямата част от физиологичните и психологическите симптоми, носещи дискомфорт и страдание на съвременния човек.
EFT представлява една ефективна комбинация от древното лечителско изкуство на изтока и съвременните достижения на психологията, невропсихологията и квантовата физика. EFT е наричана „емоционалната акупунктура”, при която нуждата от използването на акупунктурни игли е отпаднала.

На изток от хилядолетия е известен факта, че човек е едно неделимо триединство съставено от тяло-психика-енергия. Всяка част от тази троица оказва влияние и се влияе от останалите две.

Когато човек изпитва силна емоция била тя негативна или позитивна, това неминуемо променя физиологичните параметри на тялото, тази промяна се изразява в променен мускулен тонус, променена биохимия, променен ритъм и дълбочина на дишането, променен ритъм и честота на пулса и т.н. Интезивно преживяваните емоции се отразяват и на изумително сложно изградената енергийна система на човека, макар това да не е видно с просто око (същесвува вече апаратура, която може да улавя тези промени).

В обратен ред промяната на физиологичните параметри променят и параметрите на останалите два елемента в системата, така както промените в енергийната система засягат физиологията и психиката. Това, че човешките същества притежават енергийна система е нещо безспорно прието на изток, макар и да е добре забравена истина в западния свят (древните лечителски ситеми, в това число и древнобългарската и тракийската са боравели с тези знания). Границите, до които достига съвременната квантова физика потвърждават все по-безспорно тези древни знания.

Великият Айнщайн през далечната вече 1920 г. е казал следното „ Всичко, включително и нашите тела са съставени от енергия”. Това не е толкова трудно за разбиране, след като се знае, че дори на ниво физиология информацията се пренася както по биохимичен път, така и посредством електро-магнитна обмяна. Информацията „записана” в мозъка ни е също в електро-магнитен вид, така че разбираемо е, че една емоция може да има своята енергийна конфигурация.
На тази база е построена, както източната медицина, така и съвременните иновативни методи на „Енергийната Психология”, в това число и EFT. За щастие, на практикуващите EFT не им се налага да вярват в ефективността на тази система, нерядко първите осезаеми резултати могат да се усетят няколко минути след като започнете да прилагате EFT. Това, което тази техника постига е балансирането и хармонизирането на енергийната система на човека, а от там се балансират и другите два компонента на системата – психологическите и физиологичните параметри. С помоща на третирането на определени акупунктурни точки съчетано с насочване и фокусиране на мисълта върху отработвания проблем, плюс добавянето на някои техники взаимствани от други психотерапевтични школи, като ДПДО и НЛП, резултатите са налице в рамките на няколко минути до няколко дни, като в много редки случаи е необходима по-дългосрочна работа с продължителност няколко седмици.

EFT може да бъде ефективен метод при следните психологически и соматични (физиологични) проблеми:
Зависимости към храна, цигари, алкохол, и наркотици, гняв, трвожност и панически атаки, нощно напикаване при деца, компулсивно – обсесивно разстройство, депресия и тъга, печал, дислексия, вина, срам, паразитни навици, инсомния, болезнени спомени, кошмари, посттравматичен стрес, страхове и фобии включително страх от говорене пред публика, страх от височини, страх от летене със самолет и др.
Алергии към различни субстанции, както и такива с неизяснена етиология, дихателни дисфункции, справяне с болков синдром, артрит, мигрена, болки в гърба и врата и др., физически травми, странични ефекти от медикаменти, стомашни проблеми.

Можете да ползвате EFT за да:

Повишите концентрацията си, себеоценката си, емоционалния самоконтрол. Да ускорите възстановителните процеси след и по време на боледуване. Да повишите резултатите си в училище, работата и спорта. Да изградите навици, помагащи ви да станете финансово независими. Да подобрите отношенията си с останалите хора. Да релаксирате по – качествено

 

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.