HEP

Не на последно място, това е единствената методика на Енергийната психология, обръщаща подобаващо внимание на въздействието на микроорганизмите, невротоксините и алергените, както що се отнася за поддържането на дисфункционалното състояние на организма и на енергийната система, така също и за обратният процес – конкретното въздействие на различните видове енергиен дисбаланс за отключването на определени автоимунни реакции и за намалената защита на тялото по отношение на различните видове микроорганизми и токсини.  Допълнителен елемент от насоката на работата с ХЕП и от нейният инструментариум включва темите свързани с въздействието на травмите и на психоенегийният дисбаланс причинен от тях за различните видове хормонален дисбаланс.

ХЕП ни дава и напълно нови насоки за работа в посока на коригирането на когнитивно-енергийните мрежи, които се явяват продължение на психо-органичните конфигурации, а така също и нови подходи към менталната и духовната хармонизация.

Специално внимание, в рамките на протоколите на ХЕП, е обърнато на никак не маловажните въпроси свързани с психо-генетичните имунни дисфункции и дисфункционалното въздействие върху ДНК, вследствие на грешните невронни сигнали, които нервната система изпраща като следствие от преживените травми, което пък от своя страна води до генетична деформация. В тази посока, теоретичната и методологична база на ХЕП ни отвежда към темите свързани с травматичното въздействие от преживени травми, в рамките на биографичният ни живот или от минали животи, върху функционирането на гените, разстройството на възприятията, прекъсването на потока на невротрансмитерите, както и по отношение на някои вторични следствия от това, като затруднената абсорбция на витамините и минералите, а така също и на други жизнено важни нутриенти.

Квантовите измерения на подхода прилаган при ХЕП включват също работата с холографската матрица, както и регресия към минали животи. Новото квантово диагностициране използвано при ХЕП ни позволява да навлезем директно в отслабените базови структури, което ни дава възможност да се освободим от старите вярвания и дисфункционалните поведения, отработвайки причините лежащи в основата им, а именно преживените в миналото ни травматични събития и спомените свързани с тях.

По този начин ХЕП ни предлага един изцяло иновативен подход за работа с вътрешният и външният свят и с Вселената, както и с квантовите измерения на субатомно ниво и на нивото на Абсолюта.

ХЕП ни позволява да навлезем в дълбочина в подсъзнателните пластове, в които да открием травматичните корени на дисфункционалните модели на функциониране на тялото и психиката ни и източниците за нашето дисфункционално поведения и мислене – така наречените „дисхармонични фрактали“.

В допълнение, с помощта на ХЕП, също така, можем, тогава когато е необходимо, да работим с определени астрални същности, както и със същности свързани с предшественици, които паразитират енергийно върху нас, и също така да се освободим от негативните енергийни въздействия, причинени ни както от вътрешни, така и от външни източници.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.