САЙ-КЕЙ®

Усъвършенствана Енергийна Осихология
Сертификационна програма по Усъвършенствана Енергийна Психология®
16.06.2022

САЙ-КЕЙ®

САЙ-КЕЙ

Дни и време на провеждане
Дата - 15/12/2017 - 17/12/2017
10:00 - 18:00


  PSYCH-K®

САЙ-КЕЙ

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

 в партньорство с

PSYCH-K Centre International – USA

организират

Сертификационен тренинг за фасилитатори по Psych-K

          15—17 Декември 2017

СОФИЯ

Броят на участниците в тренинга е ограничен, необходимо е предварително записване

ПРЕДВИДЕНА Е ОТСТЪПКА ОТ 100 ЛВ. ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ТАКСАТА ДО 23-И АПРИЛ

Осигурено е преведено на български ръководство

Осигурен е симултанен превод на български по време на тренинга

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След приключване на обучението участниците получават сертификат от PSYCH-K Centre International – USA, удостоверяващ оторизацията им като фасилитатори по Psych-K

„Тайната на живота се нарича – ВЯРА. Не гените, а вярванията, са тези, които контролират живота ни. САЙ-КЕЙ е набор от лесно приложими техники за себе-надграждане, които променят подсъзнателните програми и вярвания, както и възприятието ни за света, тъй като това са всъщност аспектите, които оказват най-дълбоко влияние върху живота ни на клетъчно ниво.“

Д-р Брус Липтън – aвтор на книгите „Биология на убежденията“, „Спонтанна еволюция“, „Ефектът на меденият месец“

Изначалната мисия на САЙ-КЕЙ е да служи като инструмент за подпомагане на еволюцията на съзнанието и на свещеният процес на еволюцията на света. По-конкретно, главната роля на САЙ-КЕЙ е да помогне на хората да си припомнят, че те са духовни създания, преживяващи човешки опит. Когато се помогне на подсъзнанието да се свърже с тази изначална истина, това ни освобождава от затвора на ограничаващите вярвания. Тези ограничаващи вярвания стесняват твърде много рамката на това, което вярваме, че сме, а също така ограничават твърде много потенциала ни и ни пречат да се разгърнем до онова, което бихме искали да бъдем. С голяма убеденост може да се твърди, че източника на почти цялото човешко страдание, без значение дали това е ментално, телесно или емоционално страдание, произлиза от базовата илюзия за отделеност от нашата истинска Духовна Същност.

Тази Духовна Същност носи много имена и има много пътища към нея, но всички те трябва да си проправят път през препятствията на подсъзнанието, тъй като често подсъзнанието ни е „минирано“ от ограничаващи вярвания и остарели и ненужни „програми“, които вече не са ни нужни и пречат на еволюцията ни. Тези ограничаващи подсъзнателни вярвания оказват влияние на всички аспекти на живота ни, включително на взаимоотношенията ни с другите хора, на себеоценката ни, на материалното ни благополучие, на професионалното ни развитие и успех, а също, без съмнение, оказват влияние на здравето ни. САЙ-КЕЙ ни помага да си разчистим пътя и да си осигурим едно безопасно преминаване през тези прегради на пътя ни, за да се придвижим към разширяване на потенциала ни във всяка една сфера от живота ни.

В настоящият исторически момент, човечеството се намира в повратна точка, в която с огромна скорост върви процесът към един фундаментален квантов скок на човешкото съзнание, към следващото ниво на еволюционно развитие. Това си има и своите трудни моменти, тъй като в този повратен момент хората се сблъскват с проблемите, които са трупали дълго време и чието разрешаване вече не търпи отлагане, а това много често е болезнен процес. Добрата новина е, че вече разполагаме и с инструментите, които да ни помогнат да се справим с тези проблеми, а най-добрата новина е, че всъщност ние сме решението, и че разрешението на всичките ни проблеми се състои в това, да можем да преминем и да еволюираме на следващото ниво на съзнание. Както е казал Алберт Айнщайн: „Никой проблем не може да бъде разрешен от същото ниво на съзнание, което го е създало.“ Досегашните изследвания са доказали недвусмислено, че с помощта на САЙ-КЕЙ, е възможно да се създаде онова състояние на цялостно и синхронизирано състояние на мозъчна дейност, което ни служи като своего рода „портал“ към по-висшите нива на съзнание, което пък от своя страна издига мисловният ни капацитет до нови нива на функциониране и креативност и това по-еволюирало състояние на съзнанието, е всъщност онова, от което се нуждаем, за да се справим с проблемите, с които се сблъскваме, както в персонален така и в световен мащаб.

Когато променим себе си, променяме света, в който живеем!

Роб Уилямс – създателят на САЙ-КЕЙ

Повече за САЙ-КЕЙ

МартинеМартине Тондер

След дълги търсения в обширната сфера на познанието за човешката психика, и завършени обучения в няколко школи и методи, пътят и я отвежда до метода PSYCH-K, където тя намира отговорите на дълго търсените въпроси. В този метод тя открива не само отговорите на въпросите, които цял живот си е задавала, но и инструмента, с чиято помощ успява да постигне такава дълбока, всеобхватна и трайна трансформация и изцеление, каквито преди това дори не си е представяла, че могат да бъдат постигнати, и всичко това, за изумително кратко време. Това я кара да се посвети на изучаването в дълбочина на този метод и на подготовката си за сертифициран обучител PSYCH-K. Понастоящем Мартине води обучения по PSYCH-K в Белгия, Франция, Холандия, Великобритания, Турция, Хонконг и в България.

Роб Уилямс

Създател на САЙ-КЕЙ е психологът Робърт Уилямс.

Той е автор на книгата „PSYCH-K… The Missing Peace In Your Life“, а също така заедно с д-р Брус Липтън, е съавтор на филма „The Biology of Perception… The Psychology of Change“.

САЙ-КЕЙ е отражение на житейското призвание на Робърт Уилямс – да помага на хората да осъзнаят своята свързаност с Божественото и да открият покоят, който винаги са търсили

По време на тренинга ще усвоим:

 • Как да общуваме с подсъзнанието
 • Ще усвоим два различни процеса за промяна на подсъзнателните вярвания – Балансът – създаващ нова посока, и Балансът – водещ до разрешение.
 • Ще усвоим техниката, с помощта на която може да се достигне до пълно изясняване на целта, наречена „VAK to the future“, с чиято помощ подсъзнанието ни ще може лесно да разбере целите ни и да ни съдейства за постигането им.
 • Как да създадем добре формулирани и действащи утвърждения, насочени към целите ни, които да са разбираеми за подсъзнанието ни.
 • Ще разберем разликите между подсъзнание, съзнание и надсъзнание (супрасъзнание) и ролята на всяко едно от тях, за промяната на ограничаващите вярвания.
 • Как да фасилитираме промяната на подсъзнателните вярвания, както при себе си, така и при клиентите си. 

Ползите, които можем да извлечем от този тренинг са следните:

 1. Да обвържем подсъзнателните си вярвания със законите на природата – да се свържем с мъдростта на природата, за да създадем един постоянен поток на радост и щастие в живота си.
 2. Духовност – да се освободим от подсъзнателната си съпротива срещу преживяването на единността ни с Божественото.
 3. Взаимоотношения – да създадем онези подсъзнателни вярвания, които да ни помогнат да имаме здравословни и любящи взаимоотношения.
 4. Тяло и здраве – да намалим емоционалният стрес и да програмираме тялото си за оптимално здраве и жизненост.
 5. Загуба и скръб – да се справим с болката и скръбта, които носим в болезнените спомени от миналото си и да открием покоя и щастието.
 6. Себеоценка – да се свържем с онези подсъзнателни вярвания, които да ни помогнат да развием едно дълбоко себеприемане и себеуважение.
 7. Просперитет – да се освободим от старите нагласи към парите и да променим себеограничаващите си вярвания за финансовият просперитет.
 8. Лична сила – да развием себеувереност и решителност. 

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.