САЙ-КЕЙ

Изначалната мисия на САЙ-КЕЙ е да служи като инструмент за подпомагане на еволюцията на съзнанието и на свещеният процес на еволюцията на света. По-конкретно, главната роля на САЙ-КЕЙ е да помогне на хората да си припомнят, че те са духовни създания, преживяващи човешки опит. Когато се помогне на подсъзнанието да се свърже с тази изначална истина, това ни освобождава от затвора на ограничаващите вярвания. Тези ограничаващи вярвания стесняват твърде много рамката на това, което вярваме, че сме, а също така ограничават твърде много потенциала ни и ни пречат да се разгърнем до онова, което бихме искали да бъдем. С голяма убеденост може да се твърди, че източника на почти цялото човешко страдание, без значение дали това е ментално, телесно или емоционално страдание, произлиза от базовата илюзия за отделеност от нашата истинска Духовна Същност.

Тази Духовна Същност носи много имена и има много пътища към нея, но всички те трябва да си проправят път през препятствията на подсъзнанието, тъй като често подсъзнанието ни е „минирано“ от ограничаващи вярвания и остарели и ненужни „програми“, които вече не са ни нужни и пречат на еволюцията ни. Тези ограничаващи подсъзнателни вярвания оказват влияние на всички аспекти на живота ни, включително на взаимоотношенията ни с другите хора, на себеоценката ни, на материалното ни благополучие, на професионалното ни развитие и успех, а също, без съмнение, оказват влияние на здравето ни. САЙ-КЕЙ ни помага да си разчистим пътя и да си осигурим едно безопасно преминаване през тези прегради на пътя ни, за да се придвижим към разширяване на потенциала ни във всяка една сфера от живота ни.

В настоящият исторически момент, човечеството се намира в повратна точка, в която с огромна скорост върви процесът към един фундаментален квантов скок на човешкото съзнание, към следващото ниво на еволюционно развитие. Това си има и своите трудни моменти, тъй като в този повратен момент хората се сблъскват с проблемите, които са трупали дълго време и чието разрешаване вече не търпи отлагане, а това много често е болезнен процес. Добрата новина е, че вече разполагаме и с инструментите, които да ни помогнат да се справим с тези проблеми, а най-добрата новина е, че всъщност ние сме решението, и че разрешението на всичките ни проблеми се състои в това, да можем да преминем и да еволюираме на следващото ниво на съзнание. Както е казал Алберт Айнщайн: „Никой проблем не може да бъде разрешен от същото ниво на съзнание, което го е създало.“ Досегашните изследвания са доказали недвусмислено, че с помощта на САЙ-КЕЙ, е възможно да се създаде онова състояние на цялостно и синхронизирано състояние на мозъчна дейност, което ни служи като своего рода „портал“ към по-висшите нива на съзнание, което пък от своя страна издига мисловният ни капацитет до нови нива на функциониране и креативност и това по-еволюирало състояние на съзнанието, е всъщност онова, от което се нуждаем, за да се справим с проблемите, с които се сблъскваме, както в персонален така и в световен мащаб.

Когато променим себе си, променяме света, в който живеем!

Роб Уилямс – създателят на САЙ-КЕЙ

САЙ-КЕЙ е: