Soul Detective Work

  1. В слаба форма: като себекритикуващи мисли и нагласи, които ни карат да правим нещата по деструктивен за нас начин.
  2. Вумерена форма: негативни вярвания като – „Аз не заслужавам да бъда обичан/а“, „Живота е страдание“ и т.н.
  3. В остра форма: като деструктивни програми, които водят до пасивна или активна суицидност.

ПРИ SDW, ЗА РАЗЛИКА ОТ ОСТАНАЛИТЕ ТЕХНИКИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ПСИХОЛОГИЯ АЛГОРИТМИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА АКУПУНКУПУНКТУРНИТЕ ТОЧКИ СА СПЕЦИФИЧНИ ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КЛИЕНТ И СЛУЧАЙ 

Създаване на специфична последователност

Стандартната последователност от потупвания по акупунктурните точки, както в обичайните протоколи на EFT и TFT работят много добре, но те работят стандартизирано, независимо от това какви са индивидуалните характеристики на клиентите и  каква е спецификата и силата на проблема и могат да се сравнят със серийната конфекция. Използвайки мускулното тестване може да се определи, кои точно точки и в каква последователност е необходимо да третираме при работата за конкретен проблем на конкретен човек, за да ребалансираме енергийната му системата. Този подход е като ръчното ушиване на костюм, който да пасне на точно определен човек. Идентификацията на конкретните точки ни помага също и да определим кои са специфичните емоции, които са свързани с проблема – например, меридиана на жлъчния мехур индикира наличието на ярост, меридиана на дебелото черво за наличието на вина, меридиана на сърцето – гняв и т.н.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.