Още за ННС

Чувствам се безпомощна, вече опитах всичко и не мога повече да продължавам така. Не може ли някой просто да го вземе и да го излекува?

Родителите почти неизбежно ще се чувстват безпомощни в тази ситуация. Разбира се, ще поискате детето ви да бъде поето от професионалист, когато смятате, че сте изчерпали всички други възможности. Но това желание може допълнително да отнеме от авторитета ви – опитите да я накарате да присъства на семейна терапия, на индивидуална терапия, или да си пие лекарствата, може да ви въвлече в поредната емоционално и физически изтощителна, и често безплодна борба. Или пък младият човек може да е доволен от индивидуалната си терапия, и да изиска конфиденциалност от своя терапевт, а в същото време да не променя поведението си у дома.

ННС не изисква участието на агресивния млад човек. В интерес на истината, при много от случаите е по-продуктивно да се планират нови стъпки за справяне с контролиращото поведение, без те да бъдат саботирани от младия човек, който може да се опита да контролира терапевтичната сесия, а и усилията да се осъществи контакт с вашия син или дъщеря ще бъдат безплодни – вече сте опитвали това безброй пъти.

Вероятно отново и отново сте правили едни и същи опити да подобрите нещата. Често ще се оказвате в ситуация, която е напълно предсказуема – например когато се опитвате да накарате детето си да разсъждава логично, част от вас вече знаят, че единственият резултат от това ще бъде разгорещен спор, с изпочупени предмети в къщата, много викане, а може би дори и физическо насилие.

Озовали сте се заключени в един повтарящ се и неводещ доникъде модел на поведение. Използвайки ННС, вие ще разработите „стратегии“ за реакция при контролиращо поведение, които отначало ще ви се сторят странни и нелогични, но които са много различни от реакциите ви до този момент. Все пак, това не е “управление на поведението” – това са стратегии за постигане на мир в семейството и промяна във взаимоотношенията. Постигането на мир изисква конструктивно противопоставяне на вредното поведение, отказ от страна на възрастния да бъде контролиран от вредното поведение, и помиряване с младия човек – за да се превърнете отново в родител, който може да се грижи за нуждите на детето си.

Този процес ще отнеме голяма част от времето ви. ННС не е лесен изход и изисква интензивно участие от страна на родителите, за да бъде ефективен. На този етап може да не ви е до него, като се има предвид степента ви на изтощение от воденето на тази битка. Въпреки това, много родители споделят, че увереността им е нараснала в процеса на противопоставяне. Те започват да усещат, че чувството на безпомощност постепенно намалява и на негово място усещат прилив на енергия.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.