Никога не е късно да имаш щастливо минало

Зад кулисите на съзнателния ни ум
18.10.2018

Никога не е късно да имаш щастливо минало

Всеки един член на семейството има правото да бъде част от системата и да заеме точно място, определено в момента на влизане в системата. Тези, които са починали рано, били са абортирани, все още не са родени, или по каквато и друга причина да са били изключени, също са част от нея и техните съдби, както и нашето отношение към тях, имат голямо отражение върху цялата система.

Методът семейни констелации, както и основните му принципи, разкриват широко поле, в което можем да наблюдаваме една сложна цялост от връзки, взаимодействия и взаимоотношения. Чрез него можем да наблюдаваме дадени емоции като субективен опит, да ги обективизираме и да поемем контрол над тях. Това ни дава възможността да разберем какво е необходимо да изцелим, за да излезем от порочния кръг на несъзнателно поведение и повтарящи се проблеми. Благодарение на семейните констелации можем да видим къде е нашето място, защото за да отидем другаде, първо трябва да знаем къде се намираме.

Милена Деянова

Comments are closed.