Никога не е късно да имаш щастливо минало

Зад кулисите на съзнателния ни ум
18.10.2018

Никога не е късно да имаш щастливо минало

Поради комплексността и многоизмерността на дадена система има влияния, които трудно могат да се наблюдават по директен начин и за да разберем всички динамики, които са развити в нея, е необходимо да работим на няколко нива- физическо, умствено, емоционално и духовно.

Една от системите, от които сме част през целия си живот и оказва най- значимо влияние върху формирането и проявата на нашата личност, е семейната среда. Независимо колко разделени са от начина на мислене или това, в което вярват, членовете на една семейна среда, са част от една и съща духовна история и по тази причина остават неразривно свързани. В този ред на мисли ние, като членове, които заемат дадено място в тази среда, наследяваме всички онези динамики, които работят в полето на тази система, които впоследствие определят нашето мислене, поведение и взаимоотношения със заобикалящия ни свят, или накратко- нашия житейски път. Следователно ние можем да бъдем толкова свободни и щастливи, доколкото позволява неразкритата семейна традиция, която включва поколения наред.

Един прекрасен инструмент, който можем да използваме за разкриване на скритите семейни динамики, е методът семейни констелации. Това е метод, който ни помага да опознаем реалността такава каквато е отвъд време и пространство и да ни покаже къде е нашето място в дадена система, към която принадлежим, като използва интелигентността на тялото.

Според Берт Хелингер, който е създател на метода семейни констелации, ние имаме несъзнателна връзка със съдбите на нашите предшественици. Това означава, че всяко едно събитие в семейната история, колкото и да е старо, ако то не е разрешено по правилен начин или е било “потулено”, продължава да оказва въздействие върху членовете на семейството.

Основните принципи, които важат в контекста на Семейните констелации и работата с този метод са: принадлежност, баланс между даване и получаване и точно място.

Нуждата да принадлежим ни свързва толкова силно и по такъв начин с нашето семейство, че сме склонни да приемем каквито и да било “условия”, за да бъдем част от тази система. Тази принадлежност и свързаност са източник на сила, когато през семейната система протича любов. Когато обаче има прекъсване на този поток от любов(например даден член е изключен по някаква причина), семейната система и всеки един неин член губят сили и по този начин не може да има пълен достъп до енергията, която е протичала през системата поколения наред и чиято цел е подкрепа на членовете на рода.

Всяка една система има точка на равновесие, баланс, който в контекста на семейните констелации се отнася до даване и получаване- детето, което има нужда да получи от родителите, даването на любов и т.н. Балансът се нарушава тогава, когато даването и/или получаването е прекалено много или прекалено малко.

Comments are closed.