ЕПИГЕНЕТИКА – ИЗКУСТВОТО ДА СМЕ СЪЗДАТЕЛИ НА ЖИВОТА СИ

Дъхът- пътеводител към “тук и сега”
31.01.2018

ЕПИГЕНЕТИКА – ИЗКУСТВОТО ДА СМЕ СЪЗДАТЕЛИ НА ЖИВОТА СИ

Според научни изследвания в областта на невробиологията, ние сме осъзнати само за около 5% от нашата когнитивна дейност. Причината е, че когато мисли, съзнателният ум влиза навътре в подсъзнанието и търси решения. И докато ние сме прекарали 95% от деня си в мислене, нашето поведение през това време се е определяло от подсъзнанието ни. Блуждаещият ум е нещастен ум, защото ако умa го няма, всичко се управлява от подсъзнанието, състоящо се от програмирано поведение, 70% от което е ограничаващо, саботиращо, деструктивно.

Според идеята за хармоничния резонанс, честотата на вълната се свързва САМО с кореспондиращата й такава. Изследвания с магнитоенцефалограф показват, че нашият мозък работи на принципа на камертона и трепти на определена честота, следователно каквото излъчваме, това се връща към нас и по този начин създаваме собствената си реалност. Т.е. ако сме израснали в свадливо семейство, най- вероятно ще привлечем такива събития в живота си. Същото важи и ако сме израснали в хармонично такова. Това се дължи на програмите в подсъзнанието, които са формирани основно в периода от 0 до 7 годишна възраст. Заради честотата, на която работи нашият мозък в този период, ние биваме в едно програмируемо състояние на ума и записваме всичко, което наблюдаваме в нашата среда. Поради тази причина този период е изключително важен във възпитателен аспект.

Кое е онова, което в крайна сметка ни поддържа в състояние в баланс? – Чистото възприятие, осъзнатост за елементите на околната среда. “Докато не направим несъзнателното съзнателно, то ще управлява живота ни, а ние ще го наричаме съдба”, К. Г. Юнг.

Сега имаме силата да направим този преход към съзнателното и тази сила е нашето знание. Животът е изобилие и има всичко в себе си, но ние ще виждаме само онова, за което сме отворили сетивата си. Тук сме, за да усещаме и изживяваме. И творим. А най- хубавото е, че вече знаем как.

Автор: Милена Деянова

Comments are closed.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.