Още за ИДТ

Състоянието индуцирано от Интегративното дишане се нарича Изменено Състояние на Съзнанието (ИСС),  Неординарно Състояние на Съзнанието или Необичайно Състояние на Съзнанието   (НСС). Трудно е да се обясни на човек който не е бил в Изменено Състояние на Съзнанието що е то, но същественото е, че това не е безсъзнателно състояние или състояние на безпаметен транс. Човек в Изменено Състояние на Съзнанието може да преживява връщане в отминал отдавна момент от живота му например и да се е потопил изцяло в това преживяване с всичките съпътстващи го емоции мисли и усещания, като в същото време не губи усещането за  „тук и сега” и има осъзнатоста, че в момента участва в сесия по Интегративни Дихателни Практики. НСС всъщност е състояние, при което контрола на тези психически структури, които се формират на базата на възпитанието ни, културалните и социалните норми, които са ни наложени и които играят ролята на „цензор” на истинската ни биологична природа, отслабват и позволяват на тази природа „да си свърши работата”.

Всичко това води до освобождаване и достъп до „резервоарите” с подсъзнателна информация, „изплуване” на  повърхността за съзнателна обработка  на сегменти от това съдържание и последващото им отработване и „разтоварване”. Като резултат ситемата психика-тяло се хармонизира и се привежда в нормален режим на работа. Осезаемите резултати в следствие на това са дълбокото емоционално освобождаване и физическо отпускане.

 1. Енергетично обяснение на процесите

Изкушените от и запознатите с принципите и системите от знание  залегнали в основите на източната и древната медицина, като и в източните и древните трансформативни практики са наясно, че човек освен кръвоносна, нервна, хуморална и имунна система притежава и енергийна система. За тези, които не са запознати с тази система ще кажем накратко, че според знанието с хилядолетна давност, човек има енергийна система състояща се от няколко централни и голям брой второстепенни енергийни центъра наричани в Индия – чакри, а в Китай – тиени и голям брой главни и второстепенни енергийни канали по които тази енергия протича през тялото и около него, наричани в Китай – меридиани , а в Индия – нади. Междувпрочем, макар тази информация да не се е превърнала в широко обществено достояние по ред причини,  тази енергия е установена и регистрирана и от западната наука. Още в началото на XX век с помоща на изобретената от руски учени фотография наречена на тяхно име Кирлянова фотография е заснето наличието на такава енергия. По късно немския психолог и изследовател Вилхелм Райх създава така наречения от него „Оргонен апарат”, който регистрира тази енергия. В по-ново време има създадени редица торсионни апарати, основно в Русия и Украйна, които също регистрират и измерват тази енергия.

От гледна точка на енергийната ни система, обяснението на ефекта от терапевтичното дишане се състои в това, че дишайки интензивно ние привнасяме за кратко време значими количества допълнителна  енергия в системата. От древни времена е известно, че дишайки ние вдишваме освен въздух и енергия. Корените на китайската дума “чи”, японската “ки” и индийската “прана”, с които се назовава тази енергия са еднакви с корените на думите дишане и дихание. Всъщност и в българския език думите дихание, дишане, дъх са с еднакви корени с думите дух, душа. За новите направления в западната психология, като Трансперсоналната, Интегралната и Енергийната психология е безпорен факт, че емоционалния дисбаланс освен до физиологичен дисбаланс води и до енергиен такъв, като едно от проявленията му са биоенергийните блокажи по протежение на енергийната система. Ако си представим потока на енергия по енергийните канали като река, то тези блокажи представляват своего рода бентове от натрупал се боклук, който затлачва коритото на реката и пречи на свободния поток на водата, респективно на енергията. Когато с помоща на интензивното дишане привнесем ударно количество енергия в системата, то е все едно след паднал обилен дъжд количеството на водата в реката да се увеличи, както и скороста и на движение, с помоща на което реката сама  прочиства натрупаните бентове от боклуци затлачили коритото и. Като следствие потока на движение на водата се нормализира. Нещо подобно се случва и в енергийната ни система по време на пневмокатарзиса.

 1. ПРИ КАКВИ ПРОБЛЕМИ ПОМАГАТ ИНТЕГРАТВИНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ТЕХНИКИ
 • Тревожни разстройства
 • Афективни разстройства
 • Разстройства в адаптацията (остра стресова реакция, посттравматично стресово разстройство)
 • Неврастения (синдром на психична умора)
 • Разстройства на храненето (анорексия, булимия)
 • Функционални сексуални разстройства
 • Обсесивно – компулсивно разстройство (натрапливи мисли и действия)
 • Соматизационни разстройства (телесни симптоми без физиологична причина).
 • Неорганични разстройства на съня (безсъние, нощни страхове, кошмари)

 

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.