Още за ИДТ

  1. IVКАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА ТОЗИ МЕТОД
  2. Психоневрологично обяснение на процесите.

Респираторната (дихателната) система е единствената система в тялото, която може да работи както неволево така и волево ( методите използвани при БОВ – Биологична Обратна Връзка показват, че човек може да влияе съзнателно и на други органи и системи, но това се постига след определен период на обучение ). Всъщност, както никоя друга система в тялото тя разполага с две отделни системи от нервни и мускулни влакна, което позволява съзнателното и несъзнателното и активиране. В този смисъл тя се явява мост между съзнанието и подсъзнанието.

Респираторната система, от своя страна, както всички останали системи и органи в тялото ни е свързана с автономната нервна система (АНС). Тя пък е отговорна за регулацията на цялостната работа на тези органи и системи, за биохимичния баланс и въобще за цялостното функциониране на организма. АНС се дели на два дяла – симпатикова АНС и парасимпатикова АНС. Симпатиковия дял е активиращият дял, този който активира тялото при стресова ситуация, изискваща отговора „бягство или нападение”. При тази реакция се повишават нивата на някои хормони и невротрансмитери, което от своя страна води до ускоряване на пулса, повишаване на кръвното налягане, повишаване на мускулния тонус, учестено и повърхностно дишане, обострено внимание и т.н. Това е нормален, инстиктивен отговор на тялото при застрашаваща ситуация. Всички органи и системи, които не са крайно необходими за оцеляването се свеждат в режим  на минимална активност. От тази гледна точка е разбираемо твърдението на учените, че стреса е нещо полезно за нас, той ни активира, тогава когато това е необходимо. Вредното за психологическото и физиологичното ни здраве идва тогава, когато този стрес и тази реакция се превърнат в перманентно състояние на сиситемата психика – тяло, т.е. когато стресът се превърне вдистрес.

При животните такава опастност не съществува. Една антилопа например не развива язва на стомаха, затова защото е била преследвана от лъв. След стресиращото за нея преживяване заплашващо живота и тя разтоварва напрежението натрупано в организма, след което  (обикновенно това разтоварване е съпроводено с конвулсивни движения на тялото, каквито понякога се наблюдават и по време на пневмокатарзис) тялото и преминава в нормален режим на работа. При нас хората обаче, като същества с по-усложнен психически апарат и с доста отдалечили се от истинската ни природа културални и социални закони, това разтоварване на системата не винаги се получава и ние продължаваме да живеем в този режим ( бягство или нападение ). Нещо повече при нас хората може да бъде предизвикан такъв отговор-реакция дори и при ситуации, които реално не заплашват физическата и психологическата ни цялост. Това зависи от индивидуалната интерпретация на всеки индивид за дадената ситуация ( никаква външна ситуация не прави дадено психическо състояние неизбежно ) и обикновенно реакцията е обусловена от несъзнавано детерминиран в миналото ни модел.

Съществуват разбира се и реално заплашващи физиологичната и психологическата ни цялост ситуации, които не могат да бъдат отработени емоционално на момента, което налага човек да задържи реакцията си. Ако след това не бъде намерен подходящ момент и начин емоцията свързана с тази ситуация да бъде отработена то тя обикновенно бива изстласкана на несъзнавано ниво където продължава да „работи” и да ни поддържа в това състояние „ бягство или нападение „. То се характеризира с хронично напрежение, невъзможност за релаксация, главоболие, мускулни болки, проблеми със съня и т.н. Когато системата психика-тяло достигне своя праг на издръжливост при понасянето на това състояние, тя обикновенно преминава в другата крайност – депресията. Целият този процес е свързан с определени биохимични и неврологични процеси в тялото.

С помощта на Интегративните дихателни техники се постига ребалансиране на АНС, ЦНС, тялото и психиката, тъй като по време на интензивното дишане се променя съотношението на кислород и въглероден двуокис в кръвта, променя се алкално-киселинния баланс, както и нивата на хормоните, невротрансмитерите и ендорфините, въобще променя се биохимията на тялото, на нервната ситема и в частност на мозъка. Като следствие от това се променя съотношението в активността на коровите и подкоровите области на мозъка, което води до преимущесвена активност на подкоровите области, които са „хранилището” на подтиснатите емоции. Ускорява се и обмена на информация на ниво неврони, което спомага „прескачането” на информационните потоци през определени „бариери”  създадени от цензуриращия механизъм на коровите структури.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.