Интегрална психология

  1. Линии на развитие

Третият аспект на интегралната психология са линиите на развитие. Основната концепция е, че въпреки че минаваме през универсалните нива на развитие, ние сме развити в различна степен в различните области. Един човек може да бъде силно развит по когнитивната линия на развитие, да е много умен и интелигентен, да има холистично мислене (У6), но да е по-малко развит емоционално или може съвсем да няма достъп до емоциите си (У4). Преди Уилбър, психологът Хауърд Гарднър показва, че хората не притежават само една интелигентност – когнитивната, а имат многобройни видове интелигентност, например музикална, кинестетична и т.н. и са различно развити по отношение на всяка от тях. Например Майкъл Джордан може има високо развита кинестетична интелигентност, но не непременно високо развита когнитивна. Уилбър използва основната идея на Гарднър, за да обясни какво е ‘линия’ на развитие. Той казва, че различните ‘течения’ или ‘линии’ са различно еволюирали. Някои от съществените линии на развитие, които се изследват в интегралната психология са: когнитивна, морална, нужди, виждания за света, себеразвитие, психосексуална. Ето каква е идеята – нека да вземем една линия и да изследваме как работи тя на различните нива. Когнитивното функциониране изследва основно два въпроса – ‘какво осъзнавам?’ и  ‘как опознавам’? Как две годишно дете опознава и какво осъзнава то (У2)? По какъв начин опознава високоразвит зрял човек? Как един йога, един светец опознава, какво е преживяването му, какво осъзнава? Какво се случва в главата на Далай Лама или майка Тереза? Откритията на когнитивната психология дават информация за У1 – 5, хуманистичната психология в този случай ни говори за У6, а описанията на медитативните и мистичните състояния при различните духовни традиции ни отговарят как работи опознаването на нива У7 до 10. Ние знаем отговора за всички нива на развитие по всяка линия. Накрая ние получаваме една невероятна матрица от знания, базирана не на съмнителни езотерични твърдения, тип ню ейдж, а на най-прецизните открития на научната психология –  психологията на развитието, когнитивната психология, психоанализата, трансперсоналната психология и т.н. и на автентичната духовност, утвърдена във великите духовни традиции като йога, будистка медитация, християнски мистицизъм, суфизъм и древен шаманизъм. В идеалния случай в края на този модул обучаващият се ще може да каже как едно двегодишно дете усеща своята идентичност, по какъв начин един самоосъзнат човек участва във взаимоотношение, и какво духовно преживяване има светецът. И така, отново, ние имаме цялостно разбиране, знание и карта на цялата човешка психика, независимо дали на дете, зрял човек или духовен човек от всяко ъгълче на света. От този ден нататък, всеки може да дойде при вас на терапия или консултация и вие ще можете да разберете какво се случва с него, независимо дали е духовно преживяване, невротичен проблем или фиксация от ранното детство.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.