BSFF

  • BSFF Използва силата на мисълта и вниманието.
  • Ориентирана е психодинамично.
  • Третира дълбоко залегнали в подсъзнаието проблеми.
  • Използва един единствен алгоритъм/техника.
  • Лесна за научаване техника, приложима в ежедневието.
  • Не е необходимо почукване или потупване на определени точки.
  • Минимално психическо отреагиране (емоциите се отработват незабавно)Изцяло премахват невъзможнстта да простим.
  • Незабавно отработва факторите на постравматичния стрес.
  • Може дори да се справи със съмненията относно ефективността на BSFF, които могат да попречат на работата с този удивително прост метод.
  • Често може да се справи с множество проблеми едновременно.

Установените принципи лежащи зад основата на BSFF ще ви помогнат да раберете как и защо BSFF работи така добре.

Рабирането и обединяването на всички тези понятия/идеи и теоритичните принципи са съществено важни за ефективността на BSFF. Проблемите ни на психологично, физиологично и т.н ниво обикновено се причиняват от комбинация от емоции и ограничаващи вярвания, скоито не сме могли да се справим.

Мисли, чувства и поведение са  контролирани и ограничени от подсъзнателни програми. Дълбочинното третиране на корените на релевантните проблеми е от критична важност за справянето с тях.

Дисфункционалните системи от убеждения и емоционалните причини трябва да бъдат отсранени (не просто облекчени) за да се постигне продължителна психологическа свобода.

Пълната история на всички психологически конфликти са записани в подсъзнанието. Достъпът до несъзнаваните „резервоари” на информация може да бъде отворен посредствум вещо използване на комбинация от няколко подхода – кинестетично тестване, интуиция, безпристрастно самопознание и др..

Всеки специфичен проблем, включително психологическото влошаване, може да бъде премахнато с един единствен алгоритъм ( процедура).

BSFF може ефективно да се справи с всеки психологически, физиологичен или духовен проблем, който има емоционални корени.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.