Що е това „Сянка“ в контекста на науката за съзнанието?

Всичко онова, което не си очаквал
24.01.2023

Що е това „Сянка“ в контекста на науката за съзнанието?

Примери за проявлението на Сянката?

Сянката може да се прояви по много начини. Може да е нещо толкова просто като личностна черта, която не харесвате в себе си, или нещо по-дълбоко вкоренено като потиснат гняв или негодувание. Може да се прояви и във взаимоотношенията ни с други хора, например, може да се окажем привлечени от хора, които са емоционално неангажирани или които се отнасят зле с нас и въпреки това да продължаваме да се ангажираме в подобни нездрави и вредни за нас взаимоотношения, без дори да си признаваме този факт!

Един друг ракурс, що се отнася до концепцията за сянката, е следният – Егото е това, което искаме другите да видят у нас, а Сянката е това, което сме ние в действителност. Нормално е да е налице известна степен на несъответствие между Его и Сянка, защото, в края на краищата, никой не би искал да експонира онези свои аспекти, които го карат да се чувства некомфортно и които биха евентуално накарали другите да го отхвърлят, но когато това несъответствие стане твърде голямо, това води до тежка патология и до значими проблеми в живота ни.

Ключът за разрешаването на този проблем е в осъзнаването на сенчестите ни аспекти, с оглед да стане възможно конфронтацията между Личност и Сянка да се елиминира или поне да се редуцира до едно здравословно ниво и това да доведе, в последствие, до процес на индивидуация, който се състои в интегрирането на Сянката в съзнателният ни живот, така че да можем, в резултата на това, да се превърнем в цялостна личност и да си върнем автентичната ни същност.

Защо е важно да разберем Сянката?

Има няколко причини, поради които е изключително важно да разберем и да се помирим със сенчестите аспекти на съзнанието ни и първата причина за това е, че признанието и приемането на съществуването на нещо, е първата стъпка към промяната, защото ако не е налично разбирането за нещо, то няма как това нещо да бъде променено и второ, което е даже и по-важното, е, че докато се опитваме да държим сенките си скрити, те винаги ще имат власт над нас. Животът в отричане на съществуването на Сянката ни лишава от личната ни сила и ни държи заклещени в цикли на себесаботаж. И в крайна сметка, докато потискаме сенките си, те няма да изчезнат, а ще укрепнат и ще станат по-големи и винаги ще си пробиват път и ще се манифестират по несъзнаван начин в различни области от живота ни, и това ще се случва най-често по начини, които са разрушителни. Например, ако  никога не сме си позволявали да отстоим границите си, ако това се налага, дори и с изразяването на гнева ни по един здравословен начин, и ако сме подложени на хронично нарушаване на границите ни от други хора, нормалното чувство на гняв в този случай ще бъде изтласкано в Сянката, и в крайна сметка, когато този потиснат гняв не може да бъде изразен здравословно, той, в един момент, по-рано или по-късно, ще се превърне в ярост и в разрушително поведение, която ще нарани и други хора, а и нас самите.

По детайлно дефиниране на „Сянката“

Терминът „Сянка“ може да се използва в много различни контексти, но в психологията този термин се използва за описание на пренебрегнатите аспекти от цялостната ни същност. Това са елементите, които сме потиснали имплицитно или експлицитно и които следователно имат малко или никакво отношение към нашия опит по отношение на себе си. По същество Сянката е пренебрегваната, потисната част от нашата личност. Важно е да се отбележи, че Сянката не се отъждествява непременно с отрицателните аспекти от нашия характер, а по-скоро това са пренебрегнатите аспекти, която не са получили нужното признание.

Сянката може да се разглежда като съставена от всички онези аспекти, които сме потискали или игнорирали, докато сме израствали. Това са всички онези аспекти на нашия характер, които ни е трудно да приемем, и те могат да бъдат свързани с нуждите на развитието, които сме пренебрегнали в даден момент от живота си. Всички ние имаме много потиснати аспекти и именно разпознаването на Сянката ни позволява да разберем и използваме пренебрегнатите измерения на нашата личност. Сянката е част от човешката личност, която е несъзнавана, потисната или отречена. По-точно това са онези елементи от характера ни, които ние отхвърляме.

Значението на сянката за психологическото благополучие

Разбирането на Сянката е един от най-важните елементи в процеса на личностното развитие. Сянката е частта от нас, която сме пренебрегнали и по този начин представлява огромен потенциал за растеж, който сме игнорирали и пропилели. Колкото повече сме в състояние да признаем пренебрегнатите аспекти на нашата личност, толкова повече сме в състояние да използваме потенциала, който те представляват. Това е същността на психологическото израстване и развитие. Ние не искаме да изхвърлим нито един аспект от нашия характер, а по-скоро да се помирим с всички пренебрегнати части от нашата цялостна душа. Колкото повече сме способни да правим това, толкова повече можем да използваме огромния потенциал, който се крие в нас.

Как Сянката се свързва с други концепции на Юнг?

Сянката често се описва като противоположност на личността, но това е твърде опростено описание. Сянката е едновременно личност и противоположност на личността, както и много повече. Тъй като личността е част от нас, която се изразява в ежедневието ни, следва, че Сянката е съставена от всичко, което сме пропуснали да изразим. Докато личността е публичната страна на нашата личност, Сянката е скритата страна. Личността е образът, който съзнателно сме решили, че бихме искали да проектираме към външния свят, докато Сянката е частта от нас, която е била пренебрегната и следователно няма място в ежедневния ни опит. Личността е съзнателно творение, което представлява „върха на айсберга“, който „стърчи над водата“, докато Сянката е подсъзнателната, в пъти по-мащабна част на „айсберга“, която е „потопена под водата“ и е невидима, което не я прави несъществуваща.

Comments are closed.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.