Що е това „Сянка“ в контекста на науката за съзнанието?

Всичко онова, което не си очаквал
24.01.2023

Що е това „Сянка“ в контекста на науката за съзнанието?

Какво се случва, когато потиснем сенките си?

Въпреки че потискането на нашата сянка може да изглежда като бърз и лесен начин за справяне с неудобни чувства или трудни емоции, в действителност то служи само за укрепване на негативните модели и поведения. С течение на времето това може да доведе до:

 • Повишено чувство на тревожност и/или депресия
 • Ниска себеоценка
 • Проблеми във взаимоотношенията с другите
 • Намалена способност за справяне със стрес или промяна
 • Различни форми на психологически и физиологичен дисбаланс
 • Липса на творчески импулс
 • Липса на енергия и на жизненост

Как да разпознаем, че сме подвластни на „Сянката“ си и как да разпознаете аспектите на Сянката?

Знаци, че вашата сянка ви е овладяла:

 • Перфекционизъм, в това число и стремеж към съвършенство (много често наблюдаван в религиозните среди и в средите на Ню Ейдж, обичайно придружен с осъждане на „несъвършените“)
 • Закостенялост на възгледите и на светогледа и „зацикляне“ в ригидни емоционални модели и модели на поведение
 • Обострена себекритичност и/или критикарство, придружено с проектиране на лични сенчести аспекти върху другите
 • Преекспониран позитивизъм (натрапчив стремеж за избягване на болката на всяка цена)
 • Повтарящи се модели/ситуации (това, на което се съпротивляваме, се усилва и затвърждава!)
 • Свръхактивност, изразяваща се, например, в работохолизъм или в друг вид ажитирана перманентна свръхактивност, със загубена способност за релаксация и за нищо правене, с оглед възстановяване на ресурси
 • Емоционална откъснатост (което често води до злоупотреба с психоактивни вещества, в това число с никотин, алкохол и забранени субстанции и/или пристрастяване към храна, сексуална пристрастеност и др.)
 • Депресивна симптоматика (всъщност базовият елемент на депресията е – потиснат гняв, който е „обърнат“ навътре)
 • Понижена себеоценка (комплекс за малоценност), която често се компенсира със самомнение за превъзходство, стигащо до мания за величие
 • Постоянно усещане за това, че светът и другите хора за заплашващи (извън реалните ситуации, които заплашват физическият ни и емоционален интегритет, при реална агресия, свързана с нарушаване на личите ни физически и емоционални граници, в случаите на емоционална агресия и психическа тормоз например), което кара хората, попаднали в този „капан“ на сянката, никога да не „свалят гарда“ и да се отнасят с другите с априорна враждебност и агресия.
 • Хронично чувство за вина със съпътстващото чувство за свръхотговорност или обратната му полярност – липса на чувство за вина, до степен на изявена тежка нарцистична характеропатия, която не зачита границите на другите, до крайната и форма, проявяваща се като социопатия и психопатия и др.

За да израснем и да се развием до нашата истинска, цялостна същност и за да намерим баланса и хармонията, излизайки от полярностите, до които води подвластността на Сянката, когато тя е неосъзната и неинтегрирани, е безусловно нужно да се изправим лице в лице с нашата Сянка.

Comments are closed.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.