Що е това „Сянка“ в контекста на науката за съзнанието?

Всичко онова, което не си очаквал
24.01.2023

Що е това „Сянка“ в контекста на науката за съзнанието?

Ето и началните стъпки в това пътуване, които е нужно да се предприемат:

 1. Идентифицирайте нещата, за които постоянно съдите другите!
 2. Идентифицирайте  характеровите черти, които не харесвате в другите хора, тъй като това, обичайно, са и онези характерови аспекти, които сте заровили най-дълбоко в собствената си Сянка и които проектирате върху другите хора!
 3. Идентифицирайте  характеровите черти, които най-много боготворите у другите хора, тъй като това, обичайно, са също и онези характерови, позитивни аспекти, които не дръзвате да припознаете у себе си и които проектирате върху другите хора!
 4. Опитайте се да дефинирате с максимална точност, кои са онези ситуации или мисли, които ви карат да изпитвате силни нива на дискомфорт.
 5. Изследвайте ситуациите, в които изпитвате емоции като страх, гняв, вина или срам, и обърнете внимание какво ги предизвиква.
 6. Анализирайте внимателно повтарящите се модели в живота ви!
 7. Подложете се на себенаблюдение и на себеанализ и идентифицирайте кои ваши  характерови аспекти никак не харесвате, за които се осъждате постоянно или от които се  страхувате.
 8. Върнете се назад в детството си и се запитайте – Бях ли изцяло и безусловно приет като дете от хората в близкото ви обкръжение? Какво очакваха родителите ми от мен? Кои емоции и поведение бяха ценени от родителите ми и кои бяха порицавани и наказвани?
 9. Изследвайте вашите тригери/провокиращи фактори (нещата, които най-лесно ви вадят от равновесие и предизвикват силни емоционални реакции у вас) и ги запишете.
 10. Въздържайте се от антагонизиране на вашето сянка.
 11. Воденето на дневник може да бъде много полезно по време на този процес.

Наблюдавайте случващото се по време на процеса на това пътуване навътре в себе си без да осъждате, бидейки състрадателни към себе си!

Колкото повече „копаете“ навътре и надолу в Сянката, толкова по-тъмно ще става, така че бъдете щадящи по отношение на себе си и не се насилвайте прекомерно, това не е състезание, а процес на изцеление, който изисква да бъдем внимателни и щадящи към себе си и да вървим стъпка по стъпка без да бързаме!

Не забравяйте, че това е процес, който изисква време, а също така не забравяйте, че работата със Сянката ще ви накара да излезете извън зоната си на комфорт и ще предизвика задължително усещане за дискомфорт, което усещане може често да се усили и до мъчителни нива.

Процесът на изследване на Сянката със сигурност не е лесен процес и може да бъде дори болезнен, особено ако определени аспекти от сянката ви са били формирани в следствие на преживени травматични събития, заради което е повече от добра идея да потърсите помощта на обучен професионалист.

Симеон Симов

Comments are closed.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.