Още за Семейни констелации

С помощта на фамилните констелации или на други специфични техники ние можем да се научим как да освободим себе си от схемите, които ни ограничават или причиняват проблемите ни. Всяка семейна система е обусловена от цялостното минало на нашия род, родители и предци, а също така от техните мисловни схеми, вярвания, религия, националност и етническапринадлежност. В това поле на взаимодействие на сили и енергии особено силно са запечатани всички значими и критични събития, които са се случили в жизнените пътища на нашите родители ипредци.

Примери за такива значими и критични събития са конфликтни взаимоотношения, преждевременна смърт, сериозни заболявания, аборти, провали, деца починали в младенческа възраст, самоубийства, инциденти, войни, осиновявания, кръвосмешения, психиатрични случаи, жертви на насилие, предци,които са жертви или причинители на престъпления (дори и неразкрити)-ограбвания, кражби, убийства, изнасилвания. По същия начин позитивните, добри и благородни постъпки влияят върху това поле на взаимодействие, укрепвайки и хармонизирайки го, докато от друга страна зловредните действия усилват негативните енергии, които се отразяват върху някои от потомците, който по-късно се налага да „плаща” за тях и да ги поправя. Ние не осъзнаваме реалността на това ниво, в което действат тези взаимовръки и сили и начина по който всичко това ни влиае. Когато осъзнаемфеноменологията на тази невидима с просто око реалност с помоща на Фамилнит еКонстелации, ние започваме да разбираме механизмите и вече сме в състояние постепенно да се освободим от отрицателните и последствия и да бъдем осъзнато внимателни да не създаваме подобни последствия за децата ни и за техните деца,на които можем да влияем с постъпките си цели седем поколения напред.

Фамилните и Системните Констелации са външната проекция на един вътрешен модел на семейната общностна система или навсяка друга общностна система, към която принадлежим. Проявяващият се въввъншният ни свят вътрешен модел и картина се трансформира с помощта на Фамилните Констелации, след което може да бъде интернализиран от клиента, правейкивъзможно разрешаването на проблема на едно по-дълбоко ниво. Натрупаният вече огромен опит от работатасъс Семейните Констелации недсвусмисленно доказва, че с този метод успешно серазкриват сложните скрити конфигурации и взаимовръзки, които действат наниво  лично и колективно несъзнавано.Когато „Скритото” излезе на бял свят с помоща на констелирането, се откриват много нови възможности за действие и промяна, които с помощта на процеса на констелиране дават истинска възможност за намиране на решенията на проблемите,за които се работи. В резултат на това възвръщаме силите и достойнството си, а общността намира необходимите ресурси за да разреши конфликтите. Едно от съществените открития на този подход, е че под съзнателно осезаемите механизми, касаещи както отделните хора,така и семействата и организациите, работят едни други несъзнавани механизми,които обвързват отделните личности и общностни системи, правейки ги неизбежно повлияни от една тотална взаимозависимост.

 

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.