Семейни констелации

С помощта на фамилните констелации ние можем да се научим как да освободим себе си от схемите, които ни ограничават или причиняват проблемите ни. Всяка семейна система е обусловена от цялостното минало на нашият род, родители и предци, а също така от техните мисловни схеми, вярвания, религия, националност и етническа принадлежност. В това поле на взаимодействие на сили и енергии особено силно са запечатани всички значими и критични събития, които са се случили в жизнените пътища на нашите родители и предци.

Примери за такива значими и критични събития са конфликтни взаимоотношения, преждевременна смърт, сериозни заболявания, аборти, провали, деца починали в младенческа възраст, самоубийства, инциденти, войни, осиновявания, кръвосмешения, психиатрични случаи, жертви на насилие, предци, които са жертви или причинители на престъпления (дори и неразкрити)-ограбвания, кражби, убийства, изнасилвания. По същия начин позитивните, добри и благородни постъпки влияят върху това поле на взаимодействие, укрепвайки и хармонизирайки го, докато от друга страна зловредните действия усилват негативните енергии, които се отразяват върху някои от потомците, който по-късно се налага да „плаща” за тях и да ги поправя. Ние не осъзнаваме реалността на това ниво, в което действат тези взаимовръки и сили и начина по който всичко това ни влияе. Когато осъзнаем феноменологията на тази невидима с просто око реалност, с помоща на Семейните констелации, ние започваме да разбираме механизмите и вече сме в състояние постепенно да се освободим от отрицателните и последствия и да бъдем осъзнато внимателни да не създаваме подобни последствия за децата ни и за техните деца ,на които можем да влияем с постъпките си цели седем поколения напред.

Семейните и Системните Констелации са външната проекция на един вътрешен модел на семейната общностна система или на всяка друга общностна система, към която принадлежим. Проявяващият се във външният ни свят вътрешен модел и картина се трансформира с помощта на Семейните Констелации, след което може да бъде интернализиран от клиента, правейки възможно разрешаването на проблема на едно по-дълбоко ниво. Натрупаният вече огромен опит от работата със Семейните Констелации недсвусмисленно доказва, че с този метод успешно се разкриват сложните скрити конфигурации и взаимовръзки, които действат на ниво  лично и колективно несъзнавано. Когато „Скритото” излезе на бял свят с помоща на констелирането, се откриват много нови възможности за действие и промяна, които с помощта на процеса на констелиране дават истинска възможност за намиране на решенията на проблемите, за които се работи. В резултат на това възвръщаме силите и достойнството си, а общността намира необходимите ресурси за да разреши конфликтите. Едно от съществените открития на този подход, е че под съзнателно осезаемите механизми, касаещи както отделните хора, така и семействата и организациите, работят едни други несъзнавани механизми, които обвързват отделните личности и общностни системи, правейки ги неизбежно повлияни от една тотална взаимозависимост.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.