Психология на Енеаграмата

Интегрална медицина
10.11.2017
Енергийна Аюрведа
10.11.2017

Психология на Енеаграмата

Дни и време на провеждане
Дата - 10/11/2017 - 12/11/2017
Целодневен


ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

в партньорство с

LIBRE UNIVERSITE DU SAMADEVA – ФРАНЦИЯ

организират

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА КОНСУЛТАНТИ ПО ЕУФОНИЧНА МЕДИАЦИЯ И ЕНЕАГРАМА

Първи модул

10– 12 Ноември 2017 г.

гр. София

Предвидена е значима отстъпка при внасянето на таксата до 14-ти Март 2017 г.

Обучението се състои от 4 тридневни тренинг модула, с обща продължителност от 12 дни.

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След успешното покриване на сертификационните изисквания участниците получават сертификат от Libre Universite du Samadeva, удостоверяващ оторизацията като консултанти по енеаграма.

Към обучението има преведено на български печатно ръководство.

Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули

Енеаграмата е символ, който е бил предаван тайно от уста на уста, в продължение на векове, още от времето на древните мистични школи. Енеаграмата – този свещен символ, в който е кодирано математическо познание и който е разглеждан като Божественият символ, е позната понастоящем най-вече под формата си на психологическа типология.

Алан Гудборн

alanАлан е един от преподавателите на Свободния университет Самадева. Той е сертифициран обучител по еуфонична медиация и Енеаграма, телесно-ориентирани трансформативни практики, енергийни и мануални техники и др. Алан идва от сферата на бизнеса, където е заемал длъжности на високо управленско ниво, което понастоящем му е от голяма помощ при воденето на обучения по Енеаграма и бизнес коучинг. Той води обучения във Франция, Белгия, Мароко, Бразилия, Русия, Литва, Латвия, Беларус, Украйна, а сега и в България.

9Енеаграма и Процес ЕМ

Основи на взаимоотношенията при оказване на помощ

Много хора имат желанието да помагат. Желанието да се грижим и да облекчим страданието на друг човек е нещо много положително, но изисква познания, навици и умения. Затова е нужна определена степен на емоционална зрялост, която се появява като резултат от жизнения опит и преодоляването на определени житейски трудности. Обучението е с продължителност 12 дни и включва всичките необходими за работата с клиенти инструменти, така че работата с клиента и съпровождането му в процеса на промяна, да може да се превърне в един плавен процес, воден от компетентността и умението на консултанта.

Психология на Енеаграмата

Енеаграмата ни учи на това, че съществуват 9 характерови типологии, които произхождат от 9 вида обуславяне. Това, кои сме ние или по-скоро това, за какви се възприемаме, произлиза като резултат от нашето обуславяне в детска възраст, когато научаваме, че биха ни обичали, ценили или приемали, „ако…” развием определени качества. Но, тъй като тези качества буквално са ни натрапени, те стават за нас източник на страдание и ни откъсват от истинската ни природа.

Това обучение ни позволява да осъзнаем кои са източниците на страданието, които пречат на човека да достигне до истинската си природа. Познаването на този подход към личността е неизчерпаем извор на открития и забележителен инструмент за диагностика и определяне на природата на нашите ограничения и страдания. Психологията на Енеаграмата също така ни позволява да осъзнаем собствените си богатства и способността да помагаме на другите да развиват своя потенциал.

Процесът EM

Процесът EМ или изкуството на еуфоничното общуване, ни предлага един нов език при взаимоотношенията, базиран на основите на Есенциалната психология, на която ни учи Идрис Лаор, включвайки в себе си и някои аспекти от работата на Маршал Розенберг, създателят на Ненасилствената Комуникация. EМ е процес, е насочен към това, което присъства в нас в настоящия момент. EМ ни позволява да се превърнем в истински хармонизиращ фактор, където и да се намираме, като също така ни помага да създадем истински връзки с другите хора.

ЕСЕНЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

Кое е уникалното в тази програма?

Предметът на ЕСЕНЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ преди всичко е холистичният, глобален, цялостен поглед върху човека, разглеждащ не само неговата Личност, сформирана от семейното, социалното и културното възпитание, но също така и неговата Същност, неговата дълбинна природа.

Процесът на еуфонична медиация

Основан върху метода на Ненасилствената комуникация на Маршал Розенберг и обогатен с дълбочината на Есенциалната психология на Идрис Лаор, процесът на еуфонична медиация представлява крайно ефективен метод на комуникация (на работа, вкъщи, в конфликтни ситуации и пр.), когато всеки може да изрази своите нужди и да намери най-доброто решение за всички.

Екология на човека

Комуникацията действително е НЕ-насилствена, когато истински желаем да видим другия човек и го виждаме с неговите нужди и поведение, интересувайки се от този човек като естествено въплъщение на твърдението „другият е важен колкото и аз”.

При това, аз мога да говоря искрено и да изразявам своите нужди, без да вменявам на другия отговорността за собственото си неудовлетворение, а като напълно осъществявам себе си, вземайки предвид своя собствен енеаграмен енеатип, както и енеатипа на събеседника си!

По този начин, се прекратяват претенциите и изискванията (в двойките, в семейството, на работното място) и взаимоотношенията стават емоционално зрели и хармонични.

 • Енеаграма – въведение
 • Представяне на енеатипите в контекста на различните центрове на съзнанието
 • Представяне на енеаграмните подтипове
 • Теория на системите – трите ценности – доброта, красота и истина
 • Есенциална Психология – двойната биография
 • Функционирането на човека, трите центъра (физически, емоционален, интелектуален)
 • Понятието Същност
 • Личността на човека
 • Множеството малки Аз-ове
 • Чертите на характера: 5 основни и 11 второстепенни
 • Отъждествяване и самонаблюдение
 • Теория на системите –  Метапринципи
 • Висшите принципи на системата
 • Енеаграма – посоката за интеграция на енеатипите
 • Лична трансформативна работа, изхождайки от познанието за Енеаграмата и енеатипите, по отношение на взаимодействието и на напасването с останалите характерови енеаграмни типологии
 • Теория на системите – доброто намерение
 • Междуличностни взаимоотношения – житейски сценарии, слушане и преформулиране
 • Есенциална Психология – негативните емоции
 • Процесът ЕМ – въведение и практическо приложение
 • Междуличностни взаимоотношения – психологически игри;
 • Благодарност и знаци на признание
 • Есенциална Психология – внимание насочено навътре и внимание насочено навън
 • Защо правим все едно и също, а очакваме по-добър резултат
 • Енеаграма – обобщение/преговор

Вашето име (задължително)

Email (задължително)

Телефон (задължително)

В кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, към които проявявате интерес и за които в момента има актуални дати!

Енергийна психологияБиоенергиен коучингИнтегрални констелацииИнтегративно дишанеИнтегрално консултиранеТрансформиращо изцелениеБМ Вътрешно ПремоделиранеAccess BarsPsych-KAITherapyДервиш йогаЕнергийна АюрведаЕнеаграмаХолистична Енергийна ПсихологияТехники за емоционална свободаTAI

Съобщение

Съгласен съм с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

Сподели