Oбучение по Екзистенциален-Трансперсонален коучинг®

Oбучение по Енергийна Психология – Self Emotional Balansing®
11.11.2022
Сертификационно обучение за консултанти по Енеаграма®
28.10.2022

Oбучение по Екзистенциален-Трансперсонален коучинг®

Дни и време на провеждане
Дата - 01/04/2021 - 04/04/2021
10:00 - 18:00


Една от целта на обучението е да развием умения, които ще ни помогнат да намерим нашата изгубена същност, да преоткрием своята Душа, както и посоката – мисията ни в този живот, а така също да бъдем подготвени за преминаването през процеса на повторно възвръщане на откъснатите фрагменти от Душата ни и на духовното изцеление, така че да можем да се научим да прилагаме тази практика както за нас самите, така и за други хора.

 Ако сме загубили дори и много малки парченца от душата си, все едно сме загубили парченца от картата, която впоследствие не може да бъде разкодирана, тъй като маркировката вече е изтрита и поради това започваме да се чувстваме без посока, блокирани, уплашени, неспособни да се движим или ако се движим, се чувстваме сякаш не принадлежим на никое място, най-вероятно защото поемаме в посока, която не е нашата“.

Алфонсо Кросето е трансперсонален терапевт и обучител, създател на метода Екзистенциален Коучинг. Преди да създаде своята школа за Екзистенциален коучинг, през изминалите 30 години, Алфонсо преминава през обучения в голям брой школи и методи, в това число – Трансперсонална психология, терапия на минали животи в Института на Брайън Вайс в САЩ, терапия чрез регресия към минали животи в академията за регресия към минали животи, конструктивна хипноза, звукова терапия в Британската академия по звукова терапия, духовно изцеление, шаманизъм  към института за  изследване на шаманизма и много други методи и школи. 

Алфонсо е автор на бестселърите – „Върни си душата“ и „Опознай своя вътрешен учител“. 

Създадената от него школа по Екзистенциален Коучинг е методология за личностно развитие, насочена към индуциране на конкретни преживявания с цел постигане на дълбока вътрешна трансформация. Преминаването през такива преживявания, в медитативен и трансперсонален контекст и използването им за преодоляване на самоналожените граници (изградили се в следствие на възпитателни модели и личната история на клиента), води до осъзнаване на собственото ни Аз и на изцелителната сила, която всеки от нас носи априори у себе си.

 • 04-06 Юни 2021 – Модул 1 
 • 15-17 Октомри 2021 – Модул 2
 • 25-27 Февруари 2022 – Модул 3

В обучението са застъпени следни теми и раздели:

ВРЪЩАНЕ НА ИЗГУБЕНИТЕ ФРАГМЕНТИ ОТ ДУШАТА НИ

Как да излекуваме най-дълбоките рани и да се преродим за нов живот.

Травмите, разделите, злоупотребите, насилието, както и всеки един болезнен епизод от живота ни, буквално улавят като в капан фрагменти от нашата истинска и най-дълбока същност, от нашето невидимо Аз – от Душата ни, която е нашата духовна същност.

Всеки от нас е преживял по-малки или по-големи травматични събития в живота си и всяко от тези събития е оставило белези от нараняванията в Душата ни.

Ако е наранена Душата ни, то не е достатъчно да работим с ума или с емоциите или с тялото, а единственото нещо, от което наистина се нуждаем и което трябва да разберем е –  как да изцелим Душата си.”

По време на това обучение ще работим интензивно за пробуждането на нашата непроявена осъзнатост и за това да се свържем със силата, необходима ни за хармонизирането на Душата ни и на живота ни, като ще постигнем това като се свържем с трансперсоналните нива на съзнание и с мъдростта съдържаща се в духовните измерения на заобикалящият ни видим и невидим свят.

С помощта на шаманското пътуване, на изцелителните церемонии, на споделянето на древни учения и разкриването на знанието, завещано ни от древните ни предци, както и чрез прилагането на много индивидуални и групови практики, всеки участник ще може да пробуди у себе си естествено присъщата ни сила на емпатията, за да преоткрие своята Душа и духовното изцеление, както за самия себе си, така и за останалите.

Ще се научим как да използваме шаманският тъпан, за да навлизаме в шаманско пътуване и да преоткриваме душата и духовното изцеление.

Ще осъществим дълбоко пътуване навътре в себе си и в древния свят на майката земя и докосвайки се до същината на това съществуване ще преоткрием нишките, от които е изтъкана житейската хармония и благополучието на всяко живо същество на тази планета.

Ставайки осъзнати за абсолютното единство между всички форми на живот, ние ще можем да навлизаме в изменени състояния на съзнанието с цел да преоткрием сами за себе си изкуството на грижата към самите нас и към другите.

Една от целта на обучението е да развием умения, които ще ни помогнат да намерим нашата изгубена същност, да преоткрием своята Душа, както и посоката – мисията ни в този живот, а така също да бъдем подготвени за преминаването през процеса на повторно възвръщане на откъснатите фрагменти от Душата ни и на духовното изцеление, така че да можем да се научим да прилагаме тази практика както за нас самите, така и за други хора.

Ако сме загубили дори и много малки парченца от душата си, все едно сме загубили парченца от картата, която впоследствие не може да бъде разкодирана, тъй като маркировката вече е изтрита и поради това започваме да се чувстваме без посока, блокирани, уплашени, неспособни да се движим или ако се движим, се чувстваме сякаш не принадлежим на никое място, най-вероятно защото поемаме в посока, която не е нашата“.

Според шаманите, задържането на това, което не ни принадлежи и/или е вече част от нашето минало, и изгубването ни в болезнени взаимоотношения, травми, нездравословни образователни модели, които са се превърнали в част от нашата същност, е основата и източникът на редица заболявания и психологически състояния, като например липсата на уважение към нас самите и към другите хора, както и загубата на посоката в живота ни.

Всяка жена и всеки мъж на този свят имат правото да са здрави, да са щастливи и да следват мечтите и мисията на живота си.

Друга от целите на това обучение е преоткриването на автентичната същност на всеки човек и прераждането ни в самите себе си, както и способността да поднесем този дар на другите, за да преоткрият и те своята  есенциална същност и да намерят духовното си изцеление.

Да работим за благоденствието на майката земя, като помагаме на нашите братя и сестри в преоткриването на тяхното духовно единение и на техния източник на духовна храна, би могло да се превърне в пътуването, което това обучение може да насърчи у вас.

Ако душите на всички живи същества в Космоса бяха обединени, Бог щеше да се появи.”

            Буда

ИНТЕГРИРАНЕ НА СЯНКАТА

Друг важен компонент от обучението е насочен към това да опознаем сянката си, да я интегрираме и да събудим, благодарение на това, заключената в сянката ни вътрешна светлина – това е едно от най – вълшебните и изцелителни трансформативни пътувания навътре към самите нас.

Ще изследваме множеството аспекти на нашата Сянка. Ще открием спецификите на двете ни природи (земната и духовната) и ще разберем, че без да ги опознаем, никога не бихме открили как да се освободим от себесаботиращите модели на поведение.

Ще научим как да се свързваме с най-чистата и дълбока част от нашата същност, за да изпълним съкровените си мечти и когато овладеем всичко това, ще се потопим в преживяването и ще се освободим от гнева, мъката и страховете си, които сме натрупали с годините (част от инструментите, които ще използваме, са звукова терапия и специфични практики, които водят до невро-физиологичната трансформация);

И след като преминем през този трансформационен процес ще сме вече готови да простим за преживените в миналото ни наранявания, да простим на себе си и на онези, които са ни наранили и ще направим всичко това в контекста на групова работа, със специфични ритуали, което ще ни помогне да се докоснем до истинската сила на нашата човечност и до красотата от разкриването на нейната дълбочина у другите.

В този момент изцелителното пътуване ще продължи със среща ни с нашето вътрешно дете, за да бъде то изцелено с обич, с мили думи и с похватите на телесно-ориентираната психотерапия. Ще се погрижим за най-старите си рани, като си позволим да продължим нашето радостно пътуване, от момента, в който то е било прекъснато, още когато сме били деца.

И сега, заредени от интензивността на това пътуване, щастливи и свободни, намиращи се в най-дълбоките недра на вътрешният ни покой, изцелени и интегрирали аспектите на сянката си, които са прекъснали нашето истинско пътуване, ние ще бъдем отворени да се свържем с нови енергии, нова сила и с най-дълбокият вътрешен мир.

По време на обучението ще се научим как да прилагаме всички тези методи, техники и практики и за нашите клиенти, които биха потърсили помощта ни.

 • Хора, интересуващи се от себеразвитие
 • Терапевти

Обучението е подходящо и за онези, които биха искали да използват Екзитенциалният Коучинг в терапевтичната си практика – консултанти, психотерапевти, лични коучъри и др.

 • Хора, които нямат предварителни познания в областта на помагащите професии

Много хора решават да участват в това обучение като първа крачка към това да създадат своя собствена практика. Учители, инженери, компютърни специалисти, счетоводители и много други хора с различни професии  желаят да променят живота си и избират ЕК, тъй като за практикуването му не е необходимо да имат предварителен опит с други методи, за да са способни да го овладеят.

Условия за включване в обучението

Отворено е за всички – както за специалисти така и за хора, които нямат опит или познания в областта на помагащите професии.

Критерии за успешно завършване на обучението:

Необходимо е участниците да демонстрират задоволително разбиране и използване на компетенциите, усвоени по време на обучението, което се установява с пряко наблюдение на участниците от обучителите по време на самото обучение.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  В кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  Сънуващото тяло®Биоенергиен коучинг®Усъвършенствана Енергийна Психология®Интегрални бизнес констелации®Интегративно дишане®Интегрално консултиране®Трансформиращо изцеление®БМ Вътрешно Премоделиране®Техники за емоционална свободаTAI®-Техники за вътрешна АлхимияREMAP®AGER®Soul Detective Work-SDW®Trauma Buster Technique®Self Emotional Balancing-SEB®Неврална Соматична Интеграция®Екзистенциален коучинг®Консултанти по Енеаграма®Майндфулнес КоучингИнтегративна Енергийна Психология®Интегрални смейни констелации®Скулптурата на живота®

  Съобщение

  Съгласен съм с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.