Сертификационно обучение по Неврална Соматична Интеграция®

Oбучение по Енергийна Психология – Self Emotional Balansing®
11.11.2022
Oбучение по Екзистенциален-Трансперсонален коучинг®
01.04.2021

Сертификационно обучение по Неврална Соматична Интеграция®

Дни и време на провеждане
Дата - 09/06/2022 - 12/06/2022
Целодневен


Сигурност * Близост * Докосване * Свързване

НСИ® е революционен нов подход за осъзнаване на връзката между ума и тялото, който комбинира работата с тялото (Body Work) с най-актуалните открития на невробиологията и по-специално с откритията и прозренията на иновативната поливагусна теория на Д-р Стивън Порджес, която кореспондира с активирането на така наречената система за социална ангажираност – ССА.

НСИ® отива далеч отвъд традиционните подходи за работа с тялото, съсредоточавяйки методологията си върху базовите невронни мрежи, които са отговорни за симптомите, проявяващи се при преживяването на травма и емоционален дистрес.

Позитивният резултат от работата с НСИ се явява еквивалентът на премахването на артериалните плаки, което освобождава кръвният поток в артериите, така както соматичната невронна интеграция води до освобождаване на потока на енергия в тялото, а така също и до освобождаване на потока на информация, както на ниво нервна система, така и на ниво енергийна система. В резултат, мускулното напрежение и болката биват елиминирани, менталният и емоционалният дистрес също и това се случва без необходимостта от дълготрайна вербална психотерапия или от какъвто и да е друг подход за терапевтична интервенция.

Артур Муниер

След 40 години обучения, работа и изследвания в областта на интегративната работа с тялото (Integrative Bodywork), Артур разработва метода Неврално Соматична Интеграция®. Този метод се основава на десетилетният му опит като фасилитатор и преподавател на различни методи за работа с тялото и за изцеление от психологическа травма. Той е преминал през обучения в следните школи, методи и техники – Гещалт-Терапия, Транзакционен анализ, Гроф Трансперсонал Тренинг-GTT – Холотропно Дишане, Радикс, Ролфинг, Акупунктура, Ирисология, Хомеопатия, Фелденкрайс, Терапия на полярността, Нулево балансиране, Хиропрактика, Терапия на тригерните точки и дълбоките тъкани, Краниално-сакрална терапия, Приложна кинезиология, Тантра, Ненасилствената комуникация, Соматично преживяване®, Поливагусна теория и др.  

В момента Артур преподава NSI® в Европа, САЩ и няколко страни от Южна Америка, а сега и в България.

От автора на метода: „След 40 години практическа работа с тялото, обучения и сертифициране в голям брой методологии за работа с тялото, стигнах до извода, че “безопасният” контакт между чувствителните ръце на практика и тялото на клиента, е ключът към идентифицирането на основните източници на физически и емоционален дистрес, както и най-бързият и сигурен път към възстановяването. Още откакто свят светува, извличането на познание от вътрешната мъдрост на тялото с цел постигането на състояние на здраве и благополучие, е част от древните оздравителни методи и е градивната основа на някои съвременни практики за работа с тялото (Bodywork).

Скорошни открития обаче, направени по отношение на структурата ум-тяло, както и наблюденията над животни в техните естествени хабитати, доведоха до още по-цялостно и научно разбиране за това как тялото реагира на травмата и как би могло, ако правилно е настроено, да се себеизцели.

Например наблюденията на Питър Левин над животни в дивата природа разкриха, че тялото притежава един естествен и вътрешноприсъщ механизъм за справяне с травмата, който освобождава животните преживели животозастрашаващи събития от трайните симптоми и дисфункции на постравматичното стресово разстройство, от което обичайно ние хората страдаме след преживяване на подобно събитие. За съжаление, при нас хората, неестествените условия, в които живеем и културалното ни програмиране, което е обособило нашият опит, са ни отчуждили от нашите собствени и естествено присъщи ни възстановителни процеси и механизми за саморегулация. Соматичната невронна интеграция ни насочва именно към тези възстановителни процеси, които природата е кодирала в нашите тела. След като се научим как да получаваме достъп до тази вътрешна мъдрост, ние сме вече способни на саморегулация и самовъзстановяване.“

НСИ® е революционен нов подход за осъзнаване на връзката между ума и тялото, който комбинира работата с тялото (Body Work) с най-актуалните открития на невробиологията и по-специално с откритията и прозренията на иновативна поливагусна теория на Д-р Стивън Порджес, която кореспондира с активирането на така наречената система за социална ангажираност – ССА.

НСИ® отива далеч отвъд традиционните подходи за работа с тялото, съсредоточавяйки методологията си върху базовите невронни мрежи, които са отговорни за симптомите, проявяващи се при преживяването на травма и емоционален дистрес.

Следвайки разработената методология в съчетание с интуитивното наблюдение, които позволяват на NSI фасилитатора да се “настрои изцяло на честотата” на невронните сигнали, идващи от клиента, практикуващият НСИ® отива отвъд симптоматичните прояви на травмата и си взаимодейства директно с вътрешноприсъщата себеизцелителна мъдрост на тялото. Освобождаването от натрупаните травми, коригирането на постуралните промени и деформации, редуцирането или пълното освобождаване от болката, повишената гъвкавост, откритостта в междуличностните отношения, както и придружаващата я социална ангажираност във взаимоотношенията, са само част от непосредствени резултати от работата с този иновативен метод.

Сложната и всепроникваща система от невронни мрежи в тялото осигурява пряката връзка между емоционалните състояния, менталните образи, вярвания и идеи, и телесните усещания и симптоми. Ако правилно се адресират съхранените физически, духовни, емоционални или ментални предизвикателства, както и съответстващите им физически индикатори, там, където те са налице, това автоматично довежда клиента до себеосъзнатост и невронно препрограмиране. Резултатът – соматичната невронна интеграция, се явява еквивалентът на премахването на артериалните плаки, което освобождава кръвният поток в артериите, така както соматичната невронна интеграция води до освобождаване на потока на енергия в тялото, а така също и до освобождаване на потока на информация, както на ниво нервна система, така и на ниво енергийна система. В резултат, мускулното напрежение и болката биват елиминирани, менталният и емоционалният дистрес също и това се случва без необходимостта от дълготрайна вербална психотерапия или от какъвто и да е друг подход за терапевтична интервенция.

СНИ® е несложен метод, който не изисква сложни електронни устройства, нито устройства за биологична обратна връзка или сериозни инвазивни манипулации при работата с тялото,  нито продължителни психотерапевтични разговори. Ние можем да се доверим на тялото си, когато ни се предостави тази възможност, за да ни разкрие то своите нужди и да открием неговия възстановителен потенциал. Задачата на практика по NSI е да осигури едно деликатно внимание и присъствие, заедно с докосване, което бива обусловено от физическите и вербални отговори на клиента. Без режим на манипулация и предварително дефинирано докосване, ръцете на практика първо “искат разрешение” от тялото на клиента, за да открият онези места, при които травмата е създала блокажи или ограничения. Когато практикът разположи ръцете си на дадено място, самото им присъствие осигурява подкрепа по начини, които не са били налични по време на първоначалното възникване на травмата. При наличието на този фактор реакцията на тялото е отпускане на напрежението и освобождаването от защитните пози на тялото, както и появата на образи, мисли, емоции и усещания, които могат да възникнат в хода на една СНИ® сесия. Клиентът бива приканен да сподели всичко това с фасилитатора. Впоследствие, всичко това се разглежда като “уликите” и референтните точки от фасилитатора, докато той/тя продължава да осъществява изцелителната работа с тялото със специфично докосване на определени проблемни контактни зони и с осъзнато присъствие. Хронологичното или имагинерното съдържание не са предмет на анализ. Ако историите на клиента “изплуват”, им се предоставя възможността да бъдат изразени, но не се третират като материал за анализ, нито се използват за програмиране на изцелителният процес по-нататък в сесията. Честата вътрешна самооценка (фокусиране) и физическите реакции в реално време са невронният материал, с който фасилитаторът работи, за да насочи тялото на клиента към възстановяване и саморегулация. Музиката, пеенето и движението се използват в сесиите за фасилитиране на поведенческото разбиране и подпомагане на процеса на соматична невронна интеграция.

Едно травматично преживяване води до шок в цялото ни тяло. Начинът, по който мислим, учим и помним нещата, начинът, по който възприемаме себе си, начинът, по който мислим за и се чувстваме спрямо другите хора и начинът, по който осмисляме света – всичко това е силно повлияно и изменено от травматичните преживявания, поради което е изключително важно да се справим с травмата и произтичащите от нея емоции и да се освободим от последствията от травматичното преживяване. Ако травмата не бъде освободена, ярките образи, чувства и усещания не отминават просто така, а се отпечатват надълбоко и биват съхранявани в клетъчната памет на тялото. Активните спомени от травмата остават “заключени” в системата, причинявайки блокажи, докато не се появи “провокиращ фактор”.

 1. Тялото като портал

Физическото тяло “носи”/“складира“ ЦЕЛИЯТ ни опит (от психологическите травми, които сме преживели, до удоволствените преживявания, радостта, любовта и т.н.) в невронната мрежа, на биохимично ниво, на нивото на физическата функционалност и структура, както и на енергийно ниво. Това превръща физическото тяло в портал за особождаване и възстановяване от психологическите травми.

 1. Стресовата реакция води до патология

Хрониченият дистрес е всяко физическо, ментално, емоционално и духовно преживяване, което е следствие от защитна физиогномична реакция спрямо преживяна в миналото или очаквана в бъдещето заплаха или болка. Наричани “дистрес”, тези реакции, които първоначално са имали за цел да ни предпазят или защитят (реакцията на организма за борба, бягство или вцепененост), тогава, когато продължават да са активни дълго време и след като съответната заплаха е вече отминала, създават патология и на психологическо и на физиологично ниво.

 1. Разряд или усещане

Освобождаването от тези вече нефункционални реакции води до “разряд” (термин, който се прилага към това, което тялото/умът изпитва, когато се освобождава от сковаващи или ограничаващи конструкти). Разрядът е приятно преживяване, дори ревитализирашо такова, тъй като по време на това преживяване енергията, която е “натъпкана” (блокирана или компресирана) в невронната мрежа и в мускулатурата, вече е свободна да се движи и да тече безпрепятствено, за да е на разположение за творчески, продуктивни и приятни преживявания.

 1. Ролята на когнитивните умения

Психотерапията (най-вече вербалната психотерапия, каквито са повечето форми на психотерапия) се стреми да достигне до това освобождаване посредством анализ, синтез, “разбиране” (и приемане и/или промяна) на историческата причинно-следствена връзка, довела до патологията. Освен обикновеното “разбиране” обаче, ефективната психотерапия предоставя компенсаторен контейнер за емоции, който умът/тялото може да използва, за да “пусне” онова, което вече няма нужда да бъде защитавано. По този начин се освобождава съответната патологична невронна енергия, която е била предназначена да “задържа” голям брой ментални конструкти, емоции и съответните физически патологии в системата ум-тяло на човека. Ползващите вербални психотерапии обаче, все повече осъзнават и започват да признават водещата роля на тялото при възстановяването от психологическа травма. Работата на Юджийн Гендлин и неговото въвеждане на концепцията за “усещане за усещане”, което възниква в ТЯЛОТО, е изключителен пример за един от инструментите на СНИ® и се явява ключово за ефективността на дадена терапия.

*Терминът “усещане за усещане” може да се преведе като “холистично вътрешно усещане”. “Усещане за усещане” се отнася до физически осезаемото и съдържателно пряко преживяване на ситуация, взаимодействие, тема или проблем. 

 1. Еволюцията на Работата с Тялото

Работата с тялото също “еволюира” много бързо през последните години (или може би преоткрива онова, което още първоначално е било ясно) и отива отвъд това да се занимава единствено с физическите прояви на даден дистресов комплекс (т.е. с грубата анатомия на мускулите, връзките, сухожилията, лимфните възли, физическите симптоми на ограничено движение, крампите и т.н.). Пионери като Фелденкрайс, Милтън Трагер, Александър Лоуен, Мериън Росен и др. са разработили методи за работа с основните модели на телесна дисфункция. Работата на Питър Левин, свързана с процесите за освобождаване от травма, е особено актуална в тази поредица от иновативни методи.

 1. Невронна каузалност

Неврална Соматична Интеграция® (НСИ®) е процес, при който се адресират основните косвени невронни и биологични модели, които са причината за даден дистресов модел. Те са косвени, тъй като това са факторите, които са налице в организма, било то подсъзнателно или по един осъзнат начин – спомен, структура/стойка на тялото, емоция или болка – след като факторът, който в миналото е причинил дистресовия комплекс, вече не е налице. Единствено остатъчните реакции на организма, в следствие на изживения дистрес, се превръщат в плът и кръв и стават част от цялата система от невробиологични мрежи. 

 1. НСИ® води до освобождаване от миналото

НСИ® предоставя на клиента възможности за себеизцеление като насочва вниманието към патологиите и дистресовите комплекси, които практикът “усеща” посредством визуално наблюдение, докосване, физическо усещане и/или обратна връзка на вербално ниво. Практикът не приема за даденост, че знае предварително как да помогне за себеизцелението на клиента си, а той всъщност вдъхва вяра у клиента, че той/тя може да се самоизцели като се довери на изключително сложните механизми на автономната нервна система за самоизцеление и саморегулация.

Ролята на фасилитатора е да бъде “жив механизъм за обратна връзка” по отношение на това, което усеща във връзка с физическото състояние на клиента и да насърчи клиента да се освободи от патологичните психо-телесни модели, за да си позволи да функционира “естествено и органично” (т.е. без патологичен синдром, влошаващ здравето и живота му).

Желаният ефект е да се позволи на клиента да “диша” естествено и да почувства себе си като освободи онова, което е било задържано, заради страхов рефлекс от интензивно и/или повтарящо се нараняване. На клиента му се помага да разбере, че факторът, който в миналото е причинил съответната дистресова реакция, вече не е налице или че ако е все още налице, му се помага да разбере, че са налични и варианти за “безопасно пространство”, за промяна или за алтернативен отговор спрямо ситуацията.

Посланието на НСИ® към тялото е – Вече няма нужда да се придържаш към този или онзи отбранителен комплекс, който някога, може би, ти е донесъл сигурност или дори ти е дал възможността да оцелееш, и е бил напълно “естествен” отговор на травмата, която е била преживяна, но който сега те “обездвижва” или поне ограничава способността ти да почувстваш тяло си, ум си, чувствата си (т.е. живота си) в настоящето и ограничава достъпа ти до позитивните състояния на радост, безопасност, любов, резонанс, спокойствие и смелост.

 1. Фасилитатора като слушател и наблюдател

По време на сесията по НСИ® фасилитатора не се придържа към предварително зададена ригидна схема за работа с тялото на конкретният клиент, дори и когато тази схема произхожда от древни традиции (например от рефлексология, от акупресурта и др.). Практикът по-скоро се „вслушва“ в клиента, докато той/тя “говори” чрез жестовете, гласа, мускулното напрежение, болезнените места, стойката/позата на тялото, менталните образи, емоциите и т.н. Практикът наблюдава по един неутрален, емпатичен и неосъдителен начин онова, което в действителност е налице като нефунционални и неадаптивни модели у клиента и го отразява обратно чрез споделяне към клиента си, като тази обратна връзка може да е вербална и/или тактилна, което води до отварянето на възможността за разтваряне на блокажите и за изцеление. Фасилитаторът обаче не може да “принуди” това освобождаване да се случи, той/тя не може да принуди клиента си да “пусне” и да се освободи от остарялата структура за невронна защита, тъй като такъв един натиск неизбежно ще бъде посрещнат от клиента като акт на насилие и неговият/нейният отговор ще бъде единствено усилване и затвърждаване на дистресовият комплекс, който всъщност фасилитатора се стреми да облекчи.

 1. Доверие и безопасност

Възстановяването настъпва единствено тогава, когато има свободен и безопасен обмен между практика и клиента, тъй като доверието и безопасността са есенциално необходими при едни взаимоотношения, при които се работи по посока на нужният възстановителен процес. Без тези две условия клиентът остава “нащрек”, заради страха от продължаващо  страдание, като по този начин засилва невронната мрежа, която практикът опитва да “изключи”, за да отвори клиента си към една ревитализираща и себеизцелителна неврално-соматична себеизцелителна последователност.

 1. Курс на изцеление

Предвид продължителността във времето или интензивността на повечето модели на травма и дистрес, резултата от Неврална Соматична Интеграция®, който търсим, обичайно не се проявява в една единствена сесия. Понякога е възможно човек да премине през по-продължителен процес, работейки ежеседмично с по една сесия НСИ®, при което се адресират проблемите натрупани за всяко десетилетие от живота на клиента, в рамките на тази сесия, като в рамките на този процес се работи с различните дистресови комплекси, които може да са налични, въпреки, че това, разбира се, би варирало от клиент до клиент.

НСИ® не е обикновен изцелителен процес, този метод е всъщност една животопроменяща практика, благодарение на която клиентите могат да трансформират изцяло нагласата си към телата си по един нов и ревитализиращ начин, както и да постигнат саморегулация, използвайки стратегии, научени по време на сесиите по НСИ®.

Освобождаването от последствията от стари психологически травми и симптоми на дистрес не гарантира, че клиентът няма да претърпи нови травми или дистрес никога повече, но въпреки това, след като динамичният и творчески процес на НСИ® бъде интернализиран, клиентът ще разполага с инструменти, с които да реагира на настоящи дистресови ситуации по начини, които ще сведат до минимум продуцирането отново на отбранителни комплекси или ще се освобождава по-бързо от появилите се такива.

Част от нещата, които ще научим по време на обучението:

 • Атомия и физиология
 • 10-те физиологични системи
 • Мускулно-скелетната система
 • Дихателната система
 • Кръвоносната система
 • Стомашно-чревната система
 • Пикочната система
 • Ендокринната система
 • Кожа
 • Репродуктивната система
 • Вестибуларната система
 • Имунната система
 • Триединна теория на мозъка
 • Поливагусната теория 
 • Системата за социално ангажиране – ключът към психичното здраве и благополучието
 • Инструменти за дисрегулация и разрешаване на травмата
 • Резонаторът – завъртане в и извън травмата
 • Докосването и работата с тялото в Neural Somatic Integration®
 • Телесните усещания
 • Диалогът
 • Задържане и пускане
 • Възстановяване
 • Инвентаризация на емоциите
 • Микроизраженията
 • Изразяване на емоция чрез поза и жестове
 • Модели на протичане на енергията в тялото и точки за активирането ѝ
 • Начини за освобождаване на енергийният поток
 • Четирите енергийни тела
 • Принципи на Гещалт терапията
 • Гещалт техники

Критерии за успешно завършване на обучението:

Необходимо е участниците да демонстрират задоволително разбиране и използване на компетенциите, усвоени по време на обучението, което се установява с пряко наблюдение на участниците от обучителите по време на самото обучение.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  В кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  Биоенергиен коучинг®Усъвършенствана Енергийна Психология®Интегрални бизнес констелации®Интегративно дишане®Интегрално консултиране®Трансформиращо изцеление®БМ Вътрешно Премоделиране®Техники за емоционална свободаTAI®-Техники за вътрешна АлхимияREMAP®AGER®Soul Detective Work-SDW®Trauma Buster Technique®Self Emotional Balancing-SEB®Неврална Соматична Интеграция®Екзистенциален коучинг®Консултанти по Енеаграма®Майндфулнес КоучингИнтегративна Енергийна Психология®Интегрални смейни констелации®

  Съобщение

  Съгласен съм с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.