Интегрално консултиране®

Интегративно дишане®
28.07.2022
Ненасилствена съпротива
26.11.2016

Интегрално консултиране®

Дни и време на провеждане
Дата - 05/03/2020 - 08/03/2020
Целодневен


СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

   в партньорство с

Institute for Integral Training and Coaching Austria (IITC)

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии. След успешно взимане на теоретичният и практическият изпит участниците получават сертификат за Интегрални консултанти от Institute for Integral Training and Coaching Austria ” Обучението се състои от 6 четиридневни тренинг модула.

 

“Разбрах какво означава наистина емпатия, усвоих доста инструменти за работа с клиенти, нов поглед върху реалността. Това беше не само обучение, а незабравимо преживяване! Ключовата дума за него е Промяна! Благодаря на организаторите и преподавателите!”

– Анелия Стоянова, Психолог

“Хареса ми атмосферата, в която се чувствах подкрепена във всичко, което съм и сигурността, че съм приета в цялата си цветност. Видях ИК в действие, а не на думи. Получих приемане на всички аспекти от мен самата и усещане за цялост. Вяра, че бих могла да се споделя с хора, които имат нужда от подкрепа в определен момент и осъзнаването, че клиентът може да бъде “отведен” до място, на което консултантът е бил. За мен всяко завръщане за работа в интегралния институт е свързано с по-дълбоко разбиране на мен самата. Обичам топлото, човешкото отношение на Михаела и Симеон и искрено се надявам да продължите с това, което правите още дълги години. Вилфрид…няма, как да избягам от проекцията ..чувствам го, като баща. Благодаря за това, което сте!”

– Тодорка Митева

“Това, което си взех от обучението са повече осъзнатост, дишане, самонаблюдение, наблюдаване на невербалната комуникация, по-лесно споделяне пред група, по-висока самооценка, повече знания. Мисля, че трябва да има повече лична работа. Имах много силен трансформиращ момент. Харесаха ми също изключителните водещи в една много подкрепяща обстановка, доволна съм, че изкарах това обучение.”

– Симона Семкова

“Ключовите неща, които си взех от това обучение са приемане на обстоятелствата, такива каквито са, това че носят послание, предизвикателство и възможност; Вглеждане в телесните реакции, защото всички отговори са в нас; За различните хора и ситуации различни подходи и техники са приложими, но клиента се води, подкрепя в процеса на изследване и разрешаване на ситуация, а не се дават готови формули. Харесаха ми богатата практическа работа върху всеки компонент от теорията, групата и преподавателите създадоха усещане за откритост и приемане. Обучението ми даде опит от работа с различни инструменти, които не съм познавала или съм избягвала. Благодарна съм, че се докоснах до Вилфрид Ерман и метода му на работа, за мен ползите са преди всичко в личен план, чувствам се по-цялостна и балансирана. Същевременно промених подхода си към учебния процес и работата си с учениците ми като в някои класове експериментирах и приложих някои от упражнения, за да създам ведра и спокойна атмосфера. Отклика на тинейджърите бе заразително вдъхновяващ. “

– Цецка Кехайова, учител

“Хареса ми организацията от страна на Михаела и целият й екип, както и разбирането, което проявяваше към проблемите на различните участници. Изключително много ми хареса присъствието на водещите, които съдействаха на участниците да погледнат собствената си проблематика от различен ъгъл, без да се “закачат” за нея и без това да провокира някакви пластове в тях!!! Винаги присъстваха в собственото си поле, уважавайки полето на другите! Със собствения си пример ни показваха как самите ние следва да се държим като консултанти с клиентите си.”

B.M., юрист

photo

Д-р Вилфрид Ерман е учредител и съпредседател на Институт за Интегрален Тренинг и Коучинг – Австрия. Завършил няколко магистърски и докторски програми по психология, психотерапия, философия, педагогика, история и политически науки. Преминал е през обучение и е сертифициран в клиент-центрирана терапия, няколко дихателни модалности, телесно-ориентирана терапия, системни констелации, травма терапия и работа с трансперсонални състояния на съзнанието. Той е автор на книгата “Съзнание в еволюция – седем стъпки на интегралното изцеление”. Д-р Ерман води тренинги, семинари и уъркшопи в Австрия, Италия, Ирландия, Русия, Украйна, Унгария и Гърция.

 

foto_madya

Биргит Алфелд-Ерман е учредител и съпредседател на Институт за Интегрален Тренинг и Коучинг – Австрия. Биргит е психолог, психотерапевт и корпоративен коуч и обучител. Обучена и сертифицирана в Хуманистична психология, Гещалт терапия, Системна фамилна терапия, Ребъртинг, Интегративно Дишане и Корпоративен Коучинг. Биргит Алфелд-Ерман води тренинги, семинари и уъркшопи в Австрия, Германия, Швейцария и Гърция.

 

 

Михаела Михайлова е психолог с над 15 годишен опит придобит както по време на работата и като специалист на свободна практика, така и по време на работата и като психолог, работещ в болница. Михаела е също EMDR терапевт, обучител по Семейни констелации, Интегрален коуч, PSYCH-K фасилитатор, AIT терапевт, EFT треньор, обучител в методи за работа с Дъха и водещ на групови и индивидуални сесии. В полето на констелациите е вече повече от седем години, като води индивидуални и групови констелации, както и обучителни групи. Вдъхновена от Интегралният модел,  Михаела напълно вярва в казаното от Кен Уилбър, че това, което умът възприема като интегрално, се възприема от сърцето като единство. Сърцето чувства единството, а умът може да го разпознае, ако разполага с интегралната теоретична рамка, като инструмент за осмисляне на единството. Тази връзка е онова, което Михаела следва в работата си с клиенти и в работата си с групи. Тя е един от основателите на Институт за Интегрално Развитие и на Български институт по Семейни и Системни констелации, член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане, обучител е по Интегративно дишане и официален представител на IBF за България.

 • Модул I:   07 – 10 Ноември 2019 г.
 • Модул II:  05 – 08 Март 2020 г.
 • Модул III:   02 – 05 Юли 2020 г.
 • Модул  IV:   05 – 08 Ноември 2020 г.
 • Модул V:   04–07 Март 2021 г.
 • Модул VI:  08-11 Юли 2021 г.

Модул 1 – Интегрална теория и основи на консултирането

Интегралната философия на Кен Уилбър и интегралната теория за еволюцията на съзнанието

AQAL-модела – всички квадранти на развитието, всички линии, всички нива и всички състояния на съзнанието, и всички типове съзнание

Упражнения за квадрантите, линиите и нивата на еволюционно развитие на съзнанието

Модела на еволюция на съзнанието в 7 нива според теорията на д-р Вилфрид Ерман

Перспектива от 1-во лице и перспектива от 2-ро лице – теория и практически упражнения

Петте аксиоми на комуникацията по Вацлавик

Създаване на рапорт с клиента – позитивна нагласа, емпатия, конгруентност, отразяване, трансфер и контра-трансфер
Вербалната и невербалната комуникация в консултирането

Свързване на перспективата от 1-во лице и перспективата от 2-ро лице и достигане до идеята и разбирането за система и за системно ниво – преходът от ниво 5 към ниво 6 на еволюционно развитие на съзнанието според модела на д-р Ерман за интегрална еволюция

Практически упражнения и усвояване на умения за консултиране – свързване на вербалното с невербалното ниво на комуникация

 

По време на този модул ще се научите:

 • да разбирате квадрантите, линиите и нивата на еволюционно развитие на съзнанието и да ги използвате за анализиране на поведенческите и емоционални модели в ежедневието и при специфични ситуации на общуване и взаимодействие
 • да изграждате и поддържате рапорт във взаимоотношенията си с клиента по време на сесията
 • да развиете у себе си качества за позитивна нагласа и емпатия към клиента
 • да бъдетет конгруентни
 • да използвате техники като „отразяване“ и „перефразиране“ при работата си с клиенти
 • да се справяте с преноса и контра-преноса
 • да „разкодирате“ невербалното поведение на клиента
 • да се научите да разпознавате езика на невербалното поведение

Модул 2 – Модели на личността и практически инструменти за работа с клиенти

Енеаграма – деветте личностови типологии – инструмент за себеизследване и за диагностициране

Теорията за неврозите и психозите

Преглед на социалните и психологическите разстройства – как да ги разпознаваме

Моделът на предперсоналните, персоналните и трансперсоналните нива на развитие на съзнанието  – скептицизъм и езотерика, системи от вярвания и и проверка на реалността

Поливагусната теория – нервна система и кохерентност; упражнения за балансиране на нервната система чрез дихателни практики

Работа със Сянката – теорията за Сянката и различни подходи за работа със Сянката и за интегрирането и

Тристъпковия процес за работа със Сянката по Кен Уилбър

Гещалтна работа – упражнения за работа с различите аспекти на личността

Системен и констелационен подход – принципи при работата с общностни системи – упражнения

 

По време на този модул ще научите:

 • как да използвате Енеаграмата като начин за себепознание и като диагностичен инструмент при работата си с клиенти
 • как да разпознавате и разграничавате неврозата от психозата
 • как да разпознавате системите от вярвания и как да ги променяте
 • за поливагусната теория и как да повлиявате и да балансирате автономната нервна система
 • как да използвате работата със Сянката като инструмент в контекста на консултирането и коучинга
 • как да използвате 3-стъпковият процес за работа със Сянката в рамките на сесиите си с клиенти
 • как да използвате елементи от Гещалт терапията при работа със субличностите на клиента
 • как да разберете и прилагате принципите на системите и на констелационният подход при работата си с клиенти, с помощта на простички инструменти

Модул 3 – Взаимоотношения

Умения за консултиране при проблеми, свързани с взаимоотношенията – теория и практика

Практикуване на уменията придобити по време на предходните модули

Практикуми по консултиране под супервизия

Специфични динамики във взаимоотношенията – във двойката и при корпоративните взаимоотношения

Модели при взаимоотношенията – концепцията за колюзия (тайното споразумение), съзависимост и проекция

 

По време на този модул ще се научите:

 • да разбирате и разпознавате динамиките във взаимоотношенията
 • да фасилитирате както индивидуални клиенти, така и двойки с проблеми във взаимоотношенията, прилагайки концепцията за колюзия
 • да намирате разрешението на проблеми във взаимоотношенията, свързани със съзависимостта и проекцията
 • как да прилагате ефективно работещи инструменти за намирането на решение при проблеми, свързани с взаимоотношенията на работното място

Модул 4 – Воля, себеоценка, поставяне на цели и целеустременост

Умения за консултиране при проблеми, свързани с волята, себеоценката и житейското планиране.

Практикуване на уменията, приидобити по време на предходните модули

Практикуми по консултиране под супервизия

Предисторията на проблемите, свързани с волята и себеоценката – изследване на фамилната история във връзка с тези проблеми и разкриване на генерационните модели

Модели за житейско планиране – разбота със съпротивите и развиване на креативна ориентация, чрез прилагане на модела за креативна ориантация на Робърт Фриц и елементи от НЛП

 

По време на този модул ще се научите:

 • как да подкрепяте хора с ниска себеоценка и слаба воля в контекста на сесията
 • как да откривате и намирате разрешение на проблемите, свързани с ниска себеоценка, използвайки 3-стъпковият процес
 • как чрез работа с тялото и дихателни практики да се заздрави и подсили Аз-а
 • да разрешавате проблеми, свързани с трансгенерационните модели по отношение на мотивацията и себеоценката
 • как да стимулирате у клиента си развиването на умения за постигане на цели
 • да се справяте с вътрешната съпротива срещу креативната житейска ориентация
 • да използвате въображението при задачи, свързани с житейското планиране

Модул 5 – Лидерство  

Умения за консултиране при проблеми, свързани с лидерството – теория и практика

Практикуване на уменията, приидобити по време на предходните модули

Практикуми по консултиране под супервизия

Модели на лидерство – личностен, интерактивен, системен, ситуативен, структурен

Еволюция на лидерството – модели на управление според нивата на еволюционно развитие на съзнанието

Лидерски тренинг  – придобиване на умения за успешно управление и на умения за подкрепяне на другите в придобиването на такива умения

 

По време на този модул ще научите:

 • как да прилагате различните модели на лидерство в практиката
 • как да станете успешен лидер
 • да разпознавате еволюционните нива на лидерство в организациите
 • как да подкрепяте клиенти, които имат специфични проблеми, свързани с лидерството
 • как да използвате инструменти за супервизиране на лидерски умения

Модул 6 – Духовност

Умения за консултиране при проблеми, свързани с духовното развитие и еволюцията на съзнанието и при наличието на остри духовни кризи

Практикуване на уменията, приидобити по време на предходните модули

Практикуми по консултиране под супервизия

Практикуване на техники за медитация и себецентриране

Приложение на уменията придобити и научени в предходните модули в рамките на холистичен контекст

Използване на майндфулнес и медитация при работата с клиенти

 

По време на този модул ще се научите:

 • да разбирате мощта и влиянието на холистичното съзнание
 • да използвате техники на медитация и осъзнатост с цел центриране, заземяване и намиране на вътрешна яснота
 • как да помагате на клиентите си да усвоят простички упражнения за медитация и майндфулнес
 • да съчетавате духовната мъдрост и практичността в ежедневието и в контекста на коучинга и консултирането

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  В кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  Биоенергиен коучинг®Усъвършенствана Енергийна Психология®Интегрални бизнес констелации®Интегративно дишане®Интегрално консултиране®Трансформиращо изцеление®БМ Вътрешно Премоделиране®Техники за емоционална свободаTAI®-Техники за вътрешна АлхимияREMAP®AGER®Soul Detective Work-SDW®Trauma Buster Technique®Self Emotional Balancing-SEB®Неврална Соматична Интеграция®Екзистенциален коучинг®Консултанти по Енеаграма®Майндфулнес КоучингИнтегративна Енергийна Психология®Интегрални смейни констелации®

  Съобщение

  Съгласен съм с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.