Холистична енергийна психология®

Работа със сянката®
01.12.2016
Интегративно дишане®
01.12.2016

Холистична енергийна психология®

Дни и време на провеждане
Дата - 01/12/2016 - 04/12/2016
Целодневен


ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ТРЕНИНГ ПО

       ХОЛИСТИЧНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ

(ХЕП)

Първи модул

01 – 04 Декември

гр. София 

ВОДЕЩ: Д-р Маша Алекс

masha_aleksД-р Маша Алекс е клиничен психолог. След като завършва университетското си образование първо в Германия, а след това във Франция и в САЩ, през последните 30 години тя непрекъснато надгражда и усъвършенства своите професионални умения и теоретичната си подготовка, като се обучава в огромен брой школи, методи и техники, в това число EMDR, TFT, EFT, NLP, Шиацу, Фелденкрайс, Ериксонова хипноза, Арт терапия, Бахова терапия, Квантова терапия, управление на стреса, чакра терапия, Ребъртинг и др.

В резултат на натрупаната огромна база от знания и опит, преди около 12 години тя разработва и създава нова школа наречена Холистична Енергийна Психология – ХЕП, в която обединява и комбинира натрупаният масив от знания и опит от всички школи и методи, през които е преминала, създавайки една принципно нова методология, която обединява както познанията от академичната психология и психотерапия, така и иновативните психотерапевтични школи и най-новите себеизцелителни методи, със знанието от древната източна медицина, както и квантовата физика.Тази нова методология е не само сбор от предхождащите я методи и практики, а е един изцяло нов подход, който подрежда тази огромна база данни в една структурирана рамка, която да обхваща всичките възможни аспекти на изцелението, така че да не се пропуска нито един важен елемент и ги нарежда в една последователност, каквато до този момент не съществува в света на новите подходи към здравето и изцелението.

В същото време, методът е така построен, че да улесни максимално процеса на изцелението, без в същото време да пропуска нищо, което е от есенциална важност за този процес и което обикновено се пропуска в другите методи.

Д-р Маша Алекс провежда обучения в Германия, Австрия, Швейцария, Испания, САЩ, Чили и др. страни, а сега и в България.

Холистична Енергийна Психология – ХЕП

Холистичната Енергийна Психология е иновативен метод за депрограмиране на травматичната информация, която се е „отпечатала“ в нашето ДНК, вследствие на преживени травматични събития в рамките на живота ни, травматични събития от процеса на раждането ни и вътреутробното ни развитие, както и такива, които носим от предишни инкарнации.

Този нов метод създаден от д-р Маша Алекс, включва в себе си, както обичайните подходи на направлението Енергийна Психология, в това число третирането на меридианната енергийна система и енергийните точки, така и техники за работата насочена към изчистването и хармонизирането на базовите и второстепенните чакри.

ХЕП ни предлага също и инструментариум за директна работата с травмите и свързаните с тях асоциации натрупани във физиологичната, психологическата и енергийната система на човека, а така също и за третирането на последствията от тези травматични преживявания, проявяващи се в системата ум-тяло като соматични или психологически симптоми от различно естество. Посоката на работата с ХЕП е насочена основно към справянето с източниците на стрес и към причините за психологическите и физиологични дисфункции.

При ХЕП, за разлика от повечето от другите методики на Енергийната Психология, се обръща нужното внимание също и на подходите за изграждането на рапорт (взаимоотношения на доверие)  между фасилитатор и клиент и се разглеждат в дълбочина важните аспекти свързани с проекциите, трансфера и контратрансфера и други елементи, които са от изключителна важност, както за всеки изцелителен процес, така и за всеки род взаимоотношения между терапевт и клиент или фасилитатор и клиент, на които, за съжаление, не се обръща нужното внимание при повечето други методики на Енергийната Психология, но които са от есенциално значение за изцелителният процес.

В инструментариума на ХЕП се ползват и методите за мускулно тестване и за откриването на подсъзнателните себесаботиращи програми, а така също и за идентифицирането на повтарящите се хронични цикли на ретравматизация, и съответно се предлагат и респективните техники и начините да се излезе от тези цикли на повторна травматизация.

Друга съществена разлика, която отличава ХЕП от някои по ранни и не дотам усъвършенствани подходи на Енергийната Психология, е наблягането върху работата и с биохимичните и психо-органичните системи,  с хемисферна синхронизация а така също и боравенето с димагнетичната еластичност на човешкото енергийно поле.

Не на последно място, това е единствената методика на Енергийната психология, обръщаща подобаващо внимание на въздействието на микроорганизмите, невротоксините и алергените, както що се отнася за поддържането на дисфункционалното състояние на организма и на енергийната система, така също и за обратният процес – конкретното въздействие на различните видове енергиен дисбаланс за отключването на определени автоимунни реакции и за намалената защита на тялото по отношение на различните видове микроорганизми и токсини.  Допълнителен елемент от насоката на работата с ХЕП и от нейният инструментариум включва темите свързани с въздействието на травмите и на психоенегийният дисбаланс причинен от тях за различните видове хормонален дисбаланс.

ХЕП ни дава и напълно нови насоки за работа в посока на коригирането на когнитивно-енергийните мрежи, които се явяват продължение на психо-органичните конфигурации, а така също и нови подходи към менталната и духовната хармонизация.

Специално внимание, в рамките на протоколите на ХЕП, е обърнато на никак не маловажните въпроси свързани с психо-генетичните имунни дисфункции и дисфункционалното въздействие върху ДНК, вследствие на грешните невронни сигнали, които нервната система изпраща като следствие от преживените травми, което пък от своя страна води до генетична деформация. В тази посока, теоретичната и методологична база на ХЕП ни отвежда към темите свързани с травматичното въздействие от преживени травми, в рамките на биографичният ни живот или от минали животи, върху функционирането на гените, разстройството на възприятията, прекъсването на потока на невротрансмитерите, както и по отношение на някои вторични следствия от това, като затруднената абсорбция на витамините и минералите, а така също и на други жизнено важни нутриенти.

Квантовите измерения на подхода прилаган при ХЕП включват също работата с холографската матрица, както и регресия към минали животи. Новото квантово диагностициране използвано при ХЕП ни позволява да навлезем директно в отслабените базови структури, което ни дава възможност да се освободим от старите вярвания и дисфункционалните поведения, отработвайки причините лежащи в основата им, а именно преживените в миналото ни травматични събития и спомените свързани с тях.

По този начин ХЕП ни предлага един изцяло иновативен подход за работа с вътрешният и външният свят и с Вселената, както и с квантовите измерения на субатомно ниво и на нивото на Абсолюта.

ХЕП ни позволява да навлезем в дълбочина в подсъзнателните пластове, в които да открием травматичните корени на дисфункционалните модели на функциониране на тялото и психиката ни и източниците за нашето дисфункционално поведения и мислене – така наречените „дисхармонични фрактали“.

В допълнение, с помощта на ХЕП, също така, можем, тогава когато е необходимо, да работим с определени астрални същности, както и със същности свързани с предшественици, които паразитират енергийно върху нас, и също така да се освободим от негативните енергийни въздействия, причинени ни както от вътрешни, така и от външни източници.

 • ХЕП – ключови формули за интеграция насочена към отваряне и алхимична трансформация и еволюция
 • История и описание на метода, създаден от първопроходеца в Енергийната психология д-р. Калахан – психо-енергийна трансформация, кинезиология и китайска медицина
 • Психо-енергийни взаимодействия и развитието на ХОЛИСТИЧНАТА КОНЦЕПЦИЯ в контекста на Енергийната Психология от Маша Алекс
 • Разпознаване на резонанса, който ни свързва с клиента и който се явява своего рода изцелителен процес сам по себе си
 • Травми и асоциации
 • Процесите на повторно връщане към спомените, свързани с травмата, които реактивират посттравматичната стресова реакция
 • Тестови точки и точки за третиране – „превод“ на енергийната парадигма в разбираеми алгоритми
 • Приложна кинезиология  – „компасът“, който ни насочва в правилната посока
 • Каузално и психо-енергийно диагностициране с помощта на приложната кинезиология – процедури
 • Обяснение на инверсията на енергийното поле (подсъзнателното себесъботиране) и справянето с този проблем
 • Справяне с психологическите проблеми, които са придружени със соматизация – процедури
 • Свързаността между ума и тялото – когнитивните и енергийни мрежи
 • Източниците на стрес, които водят до психологически дисфункции – нарушаване на физиологичните и на психологическите конструкти
 • Процесите на повторно активиране на травми причинени от външни или вътрешни източници – биомеханичните дисфункции
 • Взаимоотношенията между фасилитатор и клиент – етични измерения, проекции, трансфер, контратрансфер и др.
 • Резонанса – „езикът“ на резонанса и неговото значение
 • Източниците на стрес – психологическите дисфункции
 • Базови структури; провали; съпротиви; отпечатъци в ДНК
 • Диагностициране на психологическите предпоставки
 • Справяне с проблемите – пласт след пласт, следвайки първоначалните диагностични показатели
 • Отпечатъци от стари травми от минали животи и последствията от тях, в това число на генетично, психологическо и телесно ниво
 • Причини и предпоставки за хроничното възобновяване на дадени проблеми (порочен кръг и обсесии), свързани с нездравословни психологически модели
 • Третиране – поставяне на биохимичните и на психотелесните системи, както и на димагнитната гъвкавост в правилната им подредба. Нови вярвания – духовност и ментална гъвкавост
 • Видео демонстрация на реалните промени, настъпващи в автономната нервна система, след извършената работа с помощта на методите на Енергийната Психология

ХОЛИСТИЧНАТА ПСИХОСОМАТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ

 • Причинни и последствия от повтарящите се обсесивни форми на поведение
 • Моделът на реактивиращата се травма и свързаните с това хормонални модели,наследствеността, въздействието на микроорганизмите, интоксикациите, алергиите и др., в контекста на невробиологията и биохимията
 • Разширението на когнитивните мрежи – разбиране на съдържанието стоящо зад психологическите и телесни дисфункции
 • Корекция на когнитивно-енергийната мрежа, явяваща се продължение на психотелесната матрица. Биомагнитната гъвкавост – развитие на нови ментални и духовни модели
 • Имунна супресия, ДНК отпечатъци и генетични деформации, вследствие на погрешните невронни сигнали
 • Диагностициране на трансгенетичните и трансгенерационни фактори
 • Травматични отпечатъци от минали животи и техните последствия за гените, за нарушаването на перцепциите, за появата на дисфункции и разстройства, за прекъсването на нормалната функция на невротрансмитерите, ензимите, хормоните, на невробиологичните вериги и т.н.
 • Проекции, свръхреакции и деформации
 • Разширяване на емоционалните и на техническите измерения на работата с клиенти, с помощта на сигналите, които идват по интуитивен път  – яснота и проницателност
 • ЕМПАТИЯ – укрепване на способността да бъдем достатъчно себекритични, за да можем да постигнем яснота и емпатия
 • ЕТИКА – вариантите на съзнателното и подсъзнателното манипулиране, които трябва да елиминираме в практиката си
 • Трудности при абсорбирането на витамини, минерали и други ценни нутриенти
 • Таблица на психогенетичните имунни дисфункции

ПСИХИКА – ПСИХОСОМАТИКА – ДУША – СВЪРЗАНОСТТА НА ТЯЛОТО, УМА И ДУШАТА

 • Холографската матрица – регресия към първоначалната травма, която е първоизточник на симптомите
 • НОВА КВАНТОВА ДИАГНОСТИКА, която ни позволява да навлезем директно в отслабените базови структури, с цел освобождаване от вкоренените стари неадаптивни вярвания и нездравословните модели на поведение
 • Изследване на условията, които стоят в основата на матриците на психологическите и физиологичните дисфункции, от гледна точка на по-дълбоките нива, свързани с астрални паразити, астрална интоксикация, негативна енергия и др., които са източникът на обусловеността ни
 • Астралните същности и същностите свързани с генеалогичното ни минало, които паразитират енергийно, са енергийни реалности
 • Проявленията на енергийно, психологическо и телесно ниво на преживяна насилствена смърт в минал живот
 • Аспекти на тъмната страна на човешката природа
 • Депрограмиране на наследените енергийни модели, което да ни отведе до една истинска свобода, независимост и отговорност
 • Компенсация на старите модели, активирани от асоциации, рефлексии, осъзнатост и интеграция
 • Източници на пристрастяването към „самобичуването“ – дисхармоничните фрактали
 • Активиране на нашият потенциал, чрез повторно обединяване на разцепената ни вътрешна свързаност – повторно свързване на личната ни енергийна структура с тази на нашите родители, нашите предци и с нас самите
 • Свързване на земното ни съществуване с вселенската мъдрост
 • Свързване на подсъзнанието със съзнанието
 • Свързване с Божествената реалност
 • Свързване със субатомното ниво
 • Свързване с квантовите измерения
 • Измерването с помощта на приложната кинезиология, което ни осигурява информация за и синхронизация с душата и тялото ни, в измерения немислими до този момент
 • Изграждане на взаимоотношения на доверие между фасилитатора и клиента; ясно разграничаване на ролите; информирано съгласие; напасване с клиента
 • Споразумение между фасилитатора и клиента да работят в състояние на равнопоставеност, хармония, както и в интерес и на двете страни
 • Свързване с вътрешният ни свят и с външният свят, с Майката Земя и с Вселената
 • Съзнателна и несъзнателна манипулация
 • Сексуалност – сексуално насилие и последствията от него
 • Аборти и себе-изключващо поведение (себе-отхвърлящо поведение и суицидно поведение)
 • Погрешни вярвания (себе-саботиране)
 • Нарушено възприятие за любовта
 • Имунна система – “късо съединение“ и прекъсвания в трансферният фактор
 • Процедури за подготовка и настройка преди предстоящи операции, раждане, изпити, взимане на важни решения и т.н.
 • Системен подход към трансформативният процес
 • Енергията на починалите хора и тяхното присъствие, и причината за това те да не си отиват
 • Вътрематочните интоксикации и психологическите и физиологични нарушения, вследствие на аборти (анорексия, булимия, делюзии и др.)
 • Бърнаут
 • Зависимости към алкохол, храна, различни субстанции, наркотици, към спорта, работата и към страданието.
 • Аз съм на 100% в този свят
 • Обичам ли себе си на 100%? До каква степен си позволявам да бъда обичан.
 • Храносмилателни проблеми
 • Подготовка за раждане
 • Какво е моето житейско предназначение и до каква степен го реализирам?
 • Знам ли кой съм аз всъщност?
 • Трудности при абсорбирането на витамини и минерали – хронични дефицити
 • Невро-дегенеративни проблеми

Вашето име (задължително)

Email (задължително)

Телефон (задължително)

В кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, към които проявявате интерес и за които в момента има актуални дати!

Енергийна психологияБиоенергиен коучингИнтегрални констелацииИнтегративно дишанеИнтегрално консултиранеТрансформиращо изцелениеБМ Вътрешно ПремоделиранеAccess BarsPsych-KХолистична Енергийна ПсихологияТехники за емоционална свободаTAI-Техники за вътрешна Алхимия

Съобщение

Съгласен съм с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

Сподели