Семейни констелации

Интегрално консултиране®
05.10.2017
Дервиш йога
05.10.2017

Семейни констелации

Дни и време на провеждане
Дата - 05/10/2017 - 08/10/2017
9:30 - 18:00


СЕМЕЙНИ И СИСТЕМНИ КОНСТЕЛАЦИИ

Сертификационна тренинг програма за фасилитатори по Фамилни и Системни Констелации 

  в партньорство с

„French Institute of Family and Systemic Constellations”

 “La Fédération de Psychogénéalogie et Constellations Familiales et Systémiques”

„Libre Universite du Samadeva“

05 – 08 Октомври 2017

София

Обучението за фасилитатори по Фамилни и Системни Констелации (Системни Констелатори) е предназначено, както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След успешното взимане на теоретичният и практическият изпит в края на обучението, участника получава сертификат от  “La Fédération de Psychogénéalogie et Constellations Familiales et Systémiques” удостоверяващ нивото му на компетентност и правоспособността му да води индивидуални и групови сесии по Фамилни и Системни Констелации.

Общата продължителност на обучението е 24 дни, разпределени в 6 четиридневни тренинг модула.

clara_reduiteД-р Клара Нуди е лекар със специализация в спешната и палиетивната медицина. Тя е холистичен терапевт и е преминала през обучение и сертификация в следните методи – Семейни и системни констелации, енергийни техники, психо-телесни техники, мануални методи, хомеопатия и др. Д-р Клара Нуди е един от преподавателите на Libre Universite du Samadevaи е вицепрезидент, ръководител на тренинг програмата и член на етичната комисия и на комисията по сертификация на „Fédération de Psychogénéalogie et Constellations Familiales et Systémiques“ – Франция. Тя е обучена в семейни и системни констелации от Идрис Лаор и от самото създаване на „Fédération de Psychogénéalogie et Constellations Familiales et Systémiques“ е най-близкият сътрудник на Колин Д‘обре. От осем години Клара Нуди е преподавател по Семейни констелации и води тренинги във Франция, Белгия, Мароко, Русия, Полша, Бразилия и други страни.

photo Frédéric PIONФредерик Пион е един от сертифицираните преподаватели на Свободен университет Самадева. Той идва от сферата на бизнеса, където е работил на високи управленски позиции десетилетия наред. Преди дванадесет години решава да се посвети на науките за човека и започва своето обучение в Свободен Университет Самадева.  Фредерик е обучен и сертифициран да преподава няколко от методите развивани от Свободен Университет Самадева, в това число Семейни Констелации, Енергийни техники и др.

AlmaАлма Антие е един от сертифицираните преподаватели на Свободен университет Самадева. Преди, през 2004 година, да се посвети на познанието и практиките на Самадева, тя работи в продължение на 25 години като инженер по ядрена безопасност.  Тя е обучена и сертифицирана да преподава няколко от методите развивани от Свободен Университет Самадева, в това число Семейни Констелации, Енергийни техники, Мануални техники и др.

familystudiesОбучението по Семейни и Системни констелации на „Френски Институт по Семейни и Системни Констелации” се базира на почти четиридесет годишният опит на Идрис Лаор в прилагането и усъвршенстването на този метод, започнало със запознаването му и обучението в принципите и методологията на метода по време на пребиваването му в Дервишки манастир на братсвото Хаким в Кафиристан. Разбира се, по онова време, методът не е носил името, с което е популярен сега, а е практикуван в рамките на хилядолетната дервишка традиция под формата на така наречените „Нощи на помирение с предците”, които са се провеждали няколко пъти в годината, на специални дати и са продължавали от залез до изгрев слънце. По късно, при завръщането си в Европа, Идрис Лаор избира да нарече метода, който започва да практикува на запад – „Еуфонични Репрезентации”. Междувременно, след около две десетилетия практика и след като този практикуван под една или друга форма в различни култури и в продължение на хилядолетия метод, става изключително популярен на Запад под името „Семейни Констелации”, благодарение на Берт Хелингер, който достига до този метод по свой път, Идрис Лаор решава да приеме така наложилото се име, като междувременно в рамките на френската школа, двете наименования – „Еуфонични Репрезентации” и „Семейни Констелации” продължават да се използват като синоними.

Обучението по Семейни и Системни констелации на „Френски Институт по Семейни и Системни Констелации” е насочено изключително към практическата страна на метода и съответно методологията свързана с това. В тази връзка, в обучението е заложено последователното и методично обучение в стройно структурираните и теоритично издържани протоколи, които дават нужният инструментариум на констелатора при работата му с различни клиенти, за всеки един възможен проблем, за който може да се работи по време на констелациите и за различни ситуации, които могат да възникнат по време на процеса. Тези протоколи са изключително полезни особено за начинаещите констелатори, тъй като дават така нужната база и опора в началото на практиката, осигурявайки ясна последователност, нужните стъпки и посоката, в която констелатора трябва да води констелацията, което от своя страна осигурява увереността и спокойствието на констелатора и са котвата, която ни помага да не навлезем във водите на хаоса и да сме наясно защо и какво правим по време на всяка констелация.

a2.jpgВ същото време, в обучението по Семейни и Системни констелации на „Френски Институт по Семейни и Системни Констелации”, е изключително добре застъпена и така необходимата теоретична база, която дава яснота за принципите и идеите лежащи в основата на този метод. В допълнение, в това обучение е застъпена и теоретичната подготовка по Есенциална Психология и Психология на Енеаграмата, което допълнително подсилва теоритичната основа, така необходима за всеки един метод.

Не на последно място, заради това, че Идрис Лаор получава знанията и уменията си за този метод от една школа, която съхранява съществуването му в продължение на хиляди години благодарение и на поддържаната в продължение на хилядолетия духовно-философска традиция на Дервишите Хаким, за които практикуването на този и други изцелителни методи е неразривно свързано и с духовните измерения на човешката същност и мирозданието, в обучението по Семейни и Системни констелации на „Френски Институт по Семейни и Системни Констелации” е застъпен и този така важен аспект. Духовният апект е важен, особено когато се отнася за работата на по-високите нива при така наречените контелации „Движенията на Душата” и „Диханието на Духа”, които в рамките на тази школа, заради изключителната отговороност, с която се подхожда при работата с клиенти, отговорност заложена в етичният кодекс на ФИССК, се практикуват само от много напреднали в практиката си констелатори.

Обучението по Семейни и Системни констелации на „Френски Институт по Семейни и Системни Констелации” се придържа към наложилите се в продължение на хилядолетия традиции, като по този начин пази жива връзката с извора на тези традиции и в същото време интегрира и наложилите се в съвремието ни стандарти, характерни най-вече за немската школа създадена от Берт Хелингер, включвайки знанията и опитностите достигнати както от Б. Хелингер, така и от И. Спарер, М.В. Кибет и други значими за метода личности от съвремеността ни, като едновременно с това надгражда тези стандарти, заради което именно, огромен брой констелатори обучавали се в други школи, преминават през обучението на „Френски Институт по Семейни и Системни Констелации” като форма на надграждане на знанията и уменията си.

В тренинга по Семейни и Системни констелации на „Френски Институт по Семейни и Системни Констелации” е застъпено обучението за работа с протоколите за структурни семейни констелации – за актуално и родителско семейство, констелациите за предци и организационните констелации.

Обучението е с продължителност 24 дни разпределени в 6 четиридневни тренинг модула. След приключване на обучението, успешно покрилите  теоритичните и практическите критерии за сертификация, получават сертификати от “La Fédération de Psychogénéalogie et Constellations Familiales et Systémiques”

Между обучителните модули са предвидени задължителни интервизии (по време на които участниците в тренинга упражняват в практически план предадените по време на модулите протоколи), които се провеждат целодневно по един или два пъти в месеца.

Към обучението има преведено на български ръководство с обем от 150 стр. и комплект обучителниDVD–та с продължителност 80 часа.

След приключване на обучението, за тези, които са се сертифицирали успешно, имат сериозното намерение да практикуват професионално метода и желаят да бъдат листвани на сайта на “La Fédération de Psychogénéalogie et Constellations Familiales et Systémiques”, ежегодно се провежда по една задължителна групова супервизия, с цел опресняване, подържане и надграждане на постигнатото ниво.
В тренинга е инкорпорирано и допълнително обучение по Есенциална Психология и Психология на Енеаграмата което отличава и прави обучението по Фамилни и Системни Констелации провеждано от „Френският Институт по Фамилни и Системни Констелации” уникално по същността си, в сравнение с всички провеждани понастоящем обучения по Фамилни и Ситемни Констелации в световен мащаб.
 • Трите направления в обучението за констелатори
 • Развиване на способността да бъдеш „изцяло присъстващ”
 • Да бъдеш в потока на живота
 • Влиянието на системите
 • Трите основни корена
 • Двата етапа при работата със системите
 • Процедура на констелирането
 • Да се научим да се вслушваме в клиента и в това, което се случва вътре в нас
 • Трите главни причини за появата на проблеми в системата
 • Нарушаване на системните принципи
 • Първи принцип – правото на принадлежност- Как системата сигнализира за този дисбаланс и как нарушаването на този принцип се проявява в живота на хората
 • Втори принцип – принципът за полагащото се място и ранг
 • Трети принцип – принципът за баланса между даването и получаването
 • Взаимоотношенията между родители и деца
 • Допълнителни принципи
 • Най-главната задача на констелатора
 • Разширяване на полето на съзнанието
 • Преживяванията на представителите
 • Пет категории представители
 • За какво трябва да внимава представителя
 • Трите най-често срещани системни проблема
 • Функционирането на фамилната система
 • Как да подберем проблема с който да работим
 • Генограма. Изготвяне на генограма
 • Интервю
 • Процедура на интервюто
 • Различни видове структурни констелации
 • Семейни структурни констелации – родителско семейство и актуално семейство
 • Структурни констелации за работа с предците
 • Други видове структурни констелации
 • Подредба
 • Базови позиции в несемейната система
 • Архетипна подредба на семейството
 • Показатели за наличие на системни проблеми
 • Структурна констелация „Отхвърляне на тетралема”
 • Вплитане и отъждествяване
 • Процедури за разтъждествяване
 • Често срещани вплитания, касаещи братята и сестрите в семейството
 • Базовата триада – фокус / тема / изключени
 • Работа с „Каталептична ръка”
 • Затваряне на констелацията
 • Справяне със симбиотично нарушение
 • Връщане на товар
 • Констелации ориентирани към решение
 • Констелиране на цели
 • Тестовете, които можем да правим по време на констелация
 • Да се свържем със силата на предците
 • Да влезем в контакт със силата от генеологическата линия
 • Намиране на източника на силата в собтвената линия
 • Три типа съзнание
 • Значение на разположението, жестовете и погледите
 • Понятието „клиент”, използвано в системните констелации
 • Етичен кодекс на констелатора
 • Есенциална Психология
 • Психология на енеаграмата – Енеатипи

Вашето име (задължително)

Email (задължително)

Телефон (задължително)

В кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, към които проявявате интерес и за които в момента има актуални дати!

Енергийна психологияБиоенергиен коучингИнтегрални констелацииИнтегративно дишанеИнтегрално консултиранеТрансформиращо изцелениеБМ Вътрешно ПремоделиранеAccess BarsPsych-KAITherapyДервиш йогаЕнергийна АюрведаЕнеаграмаХолистична Енергийна ПсихологияТехники за емоционална свободаTAI

Съобщение

Съгласен съм с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

Сподели