Учебни програми

Дати

Събитие

14/03/2019 - 17/03/2019
09:30 -17:30
Интегративно дишане®

Интегративното дишане комбинира различните подходи на дихателната работа, в една по-широка рамка, отваряйки пространство за широк спектър от методи и техники, което ни позволява да изберем най-подходящият подход за работа, съобразявайки се с индивидуалните нужди и проблеми на всеки един клиент.
12/04/2019 - 14/04/2019
00:00 -00:00
Вътрешно Премоделиране® - Inner RePatterning®

С помощта на този метод се активират естествените механизми за себеизцеление на тялото и на психиката, като по този начин помагаме на клиента да успее да достигне до онова състояние на възстановяване и регенериране, което да възстанови усещането му за благополучие и безопасност. Това се постига, като с помощта на метода Mindfulness Based Inner RePatterning® се задава намерение (инструкция) за себеизцеление, след което, следвайки протокола, създаден от Таня Принс, клиентът бива воден през една лесна за усвояване и изпълнение последователност, стъпка по стъпка в процеса на себеизцеление.
09/05/2019 - 12/05/2019
00:00 -00:00
ACCESS Bars
Access Bars® и Oneness Blessing®

“Аксес Барс®” (Access Bars®) е метод, който е създаден от Гари Дъглас в началото на 90-те години на XX век. Базовата същност на метода се състои в третирането на 32 енергийни точки, които се намират в областта на главата и които са свързани с различни аспекти на човешкия живот.

Очаквайте скоро нови дати за

Дати

Събитие

20/02/2015 - 22/02/2015
00:00 -00:00
Дервиш йога

Дервиш Йога е мека психотелесна практика, която оказва благотворен ефект върху органите на тялото, мускулатурата, подобрява концентрацията и паметта и цялостното ни физическо и психологическо състояние.
04/12/2015 - 06/12/2015
00:00 -00:00
AITherapy®

Advanced Integrative Therapy (AIT) е терапия която съчетава в себе си травма-ориентираната терапия, дълбинната психодинамична психология, когнитивната терапия, телесно-ориентирана психотерапия, както и трансперсоналната и енергийната психология в една пълноспектрова, последователна, ясно структурирана, терапевтична система, насочена към изцелението на ума, тялото и душата, взимайки предвид и почитайки уникалният житейски процес на всяка отделна личност.
01/12/2016 - 04/12/2016
00:00 -00:00
Холистична енергийна психология®

Холистичната Енергийна Психология е иновативен метод за депрограмиране на травматичната информация, която се е „отпечатала“ в нашето ДНК, вследствие на преживени травматични събития в рамките на живота ни, травматични събития от процеса на раждането ни и вътреутробното ни развитие, както и такива, които носим от предишни инкарнации.
06/07/2017 - 09/07/2017
10:00 -18:00
Усъвършенствана Енергийна Осихология
Сертификационна програма по Усъвършенствана Енергийна Психология®

EDxTM - енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), е за момента най-усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.
05/10/2017 - 08/10/2017
09:30 -18:00
Семейни констелации

Обучението е с продължителност 24 дни разпределени в 6 четиридневни тренинг модула. След приключване на обучението, успешно покрилите  теоритичните и практическите критерии за сертификация, получават сертификати от “La Fédération de Psychogénéalogie et Constellations Familiales et Systémiques”
10/11/2017 - 12/11/2017
00:00 -00:00
Психология на Енеаграмата

Енеаграмата ни учи на това, че съществуват 9 характерови типологии, които произхождат от 9 вида обуславяне. Това, кои сме ние или по-скоро това, за какви се възприемаме, произлиза като резултат от нашето обуславяне в детска възраст, когато научаваме, че биха ни обичали, ценили или приемали, „ако...” развием определени качества. Но, тъй като тези качества буквално са ни натрапени, те стават за нас източник на страдание и ни откъсват от истинската ни природа
01/12/2017 - 03/12/2017
09:30 -09:30
Енергийна Аюрведа

В един здрав организъм всички клетки, органи, системи и части на тялото постоянно общуват помежду си хармонично и синхронизирано. Това наричаме "еуфония" (благозвучие). За да запази своето състояние на здраве и благополучие, и съответно на еуфония, човешкият организъм трябва задължително да влиза в такъв вид хармонично и синхронно общуване с хората, предметите, миналото, настоящето, бъдещето и събитията, с всички съставни елементи на пространствената и времевата му среда.
15/12/2017 - 17/12/2017
10:00 -18:00
САЙ-КЕЙ
САЙ-КЕЙ®

Изначалната мисия на САЙ-КЕЙ е да служи като инструмент за подпомагане на еволюцията на съзнанието и на свещеният процес на еволюцията на света. По-конкретно, главната роля на САЙ-КЕЙ е да помогне на хората да си припомнят, че те са духовни създания, преживяващи човешки опит.