Учебни програми

Дати

Събитие

01/11/2018 - 04/11/2018
09:30 -17:30
Интегративно дишане®

Интегративното дишане комбинира различните подходи на дихателната работа, в една по-широка рамка, отваряйки пространство за широк спектър от методи и техники, което ни позволява да изберем най-подходящият подход за работа, съобразявайки се с индивидуалните нужди и проблеми на всеки един клиент.

Очаквайте скоро нови дати за

Дати

Събитие

20/02/2015 - 22/02/2015
00:00 -00:00
Дервиш йога

Дервиш Йога е мека психотелесна практика, която оказва благотворен ефект върху органите на тялото, мускулатурата, подобрява концентрацията и паметта и цялостното ни физическо и психологическо състояние.
04/12/2015 - 06/12/2015
00:00 -00:00
AITherapy

Advanced Integrative Therapy (AIT) е терапия която съчетава в себе си травма-ориентираната терапия, дълбинната психодинамична психология, когнитивната терапия, телесно-ориентирана психотерапия, както и трансперсоналната и енергийната психология в една пълноспектрова, последователна, ясно структурирана, терапевтична система, насочена към изцелението на ума, тялото и душата, взимайки предвид и почитайки уникалният житейски процес на всяка отделна личност.
01/12/2016 - 04/12/2016
00:00 -00:00
Холистична енергийна психология

Холистичната Енергийна Психология е иновативен метод за депрограмиране на травматичната информация, която се е „отпечатала“ в нашето ДНК, вследствие на преживени травматични събития в рамките на живота ни, травматични събития от процеса на раждането ни и вътреутробното ни развитие, както и такива, които носим от предишни инкарнации.
06/07/2017 - 09/07/2017
10:00 -18:00
Усъвършенствана Енергийна Осихология
Сертификационна програма по Усъвършенствана Енергийна Психология®

EDxTM - енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), е за момента най-усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.
05/10/2017 - 08/10/2017
09:30 -18:00
Семейни констелации

Обучението е с продължителност 24 дни разпределени в 6 четиридневни тренинг модула. След приключване на обучението, успешно покрилите  теоритичните и практическите критерии за сертификация, получават сертификати от “La Fédération de Psychogénéalogie et Constellations Familiales et Systémiques”
10/11/2017 - 12/11/2017
00:00 -00:00
Психология на Енеаграмата

Енеаграмата ни учи на това, че съществуват 9 характерови типологии, които произхождат от 9 вида обуславяне. Това, кои сме ние или по-скоро това, за какви се възприемаме, произлиза като резултат от нашето обуславяне в детска възраст, когато научаваме, че биха ни обичали, ценили или приемали, „ако...” развием определени качества. Но, тъй като тези качества буквално са ни натрапени, те стават за нас източник на страдание и ни откъсват от истинската ни природа
23/11/2017 - 26/11/2017
10:00 -18:00
Интегрални констелации
Интегрални констелации®

Интегралните Констелации ни позволяват да схванем реалността като един взаимосвързан поток на съзнанието, в който всъщност, отвъд илюзията за отделеността, всички ние вече сме Едно. Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър
01/12/2017 - 03/12/2017
09:30 -09:30
Енергийна Аюрведа

В един здрав организъм всички клетки, органи, системи и части на тялото постоянно общуват помежду си хармонично и синхронизирано. Това наричаме "еуфония" (благозвучие). За да запази своето състояние на здраве и благополучие, и съответно на еуфония, човешкият организъм трябва задължително да влиза в такъв вид хармонично и синхронно общуване с хората, предметите, миналото, настоящето, бъдещето и събитията, с всички съставни елементи на пространствената и времевата му среда.
15/12/2017 - 17/12/2017
10:00 -18:00
САЙ-КЕЙ
САЙ-КЕЙ

Изначалната мисия на САЙ-КЕЙ е да служи като инструмент за подпомагане на еволюцията на съзнанието и на свещеният процес на еволюцията на света. По-конкретно, главната роля на САЙ-КЕЙ е да помогне на хората да си припомнят, че те са духовни създания, преживяващи човешки опит.